Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – przegląd możliwości na rok 2019

Spotkanie w Nowym Tomyślu za nami.

16 stycznia nasza koleżanka, Natalia Batura poprawidziła dla Państwa spotkanie.

W pierwszej części zaprezentowała możliwości wsparcia
na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego oraz Programu Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Omówione zostały zagadnienia z zakresu innowacji oraz internacjonalizacji gospodarki.

W drugiej części spotkania zaprezentowała możliwości skorzystania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Inicjatywa LEADER oraz pozadotacyjnych możliwości wsparcia (pożyczek) na  rozwój działalności gospodarczej. Omówiona została również Inicjatywa JEREMIE

       Dodatkowo, podczas spotkania została przedstawiona oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz omówione zostały zasady poruszania się po serwisach internetowych Programów Operacyjnych funkcjonujących w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Ktoś chętny na kolejne?

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN