Już wkrótce w WARPie pożyczki do 4 600 mln zł!


W dniu 22 stycznia br. zostały podpisane, pomiędzy Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dwie Umowy Operacyjne, w rezultacie czego w ofercie WARP pojawi się nowy produkt – Pożyczka Inwestycyjna, w ramach którego Klienci będą mogli ubiegać się o pożyczki do kwoty 4,6 mln zł na rozwój swojej firmy!

Szczegóły już wkrótce!

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN