Konferencja “Wdrażanie projektów pożyczkowych w ramach perspektywy 2014-2020”.

WARP wraz innymi funduszami zrzeszonymi w Polskim Związku Funduszy Pożyczkowych 20.11.br. uczestniczył w konferencji “Wdrażanie projektów pożyczkowych w ramach perspektywy 2014-2020”


W ramach aktualnych, ważnych tematow pożyczkowych omówilismy zagadnienia dot.:
– gospodarowania środkami SPO WKP w świetle ostatniej nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PARP,
– funduszy pożyczkowych w kontekście ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
– sytuacji w obszarze Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości TOR.
Natomiast podczas II części spotkania BGK oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przedstawiło prezentacje nt. stanu wdrażania projektów, podsumowania, planów, dyskusji m.in. w zakresie koncepcji wdrażania instrumentów zwrotnych w kolejnej perspektywie finansowej.
Na zakończenie fundusze pożyczkowe wniosły własne sugestie do założeń dot. wdrażania nowych instrumentów zwrotnych.
O kolejnych ustaleniach mających wpływ na ofertę WARP do roku 2027 będziemy informować na bieżąco. 

 

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN