Lekcja Przedsiębiorczości w VIII LO w Poznaniu

Lubimy z Martą Juszczak spotkania z młodymi ludźmi. Dla nas to dobra okazja do zapoznania się z tym, co nadchodzi.

Jaki jest dzisiaj kwiat polskiej młodzieży? Ciekawy unijnych dotacji, warunków dla otwarcia biznesu i metodyki pisania biznes planu.

Dziękujemy za wspólne 45′.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN