Masz ponad 50 lat? Skorzystaj z dofinansowania w wysokości do 4000 zł!

Musisz być pracownikiem lub pracodawcą MŚP, z siedzibą (lub oddziałem) w subregionie poznańskim (powiat obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski, m. Poznań).

Zgłoś się po dofinansowanie szkolenia, kursu językowego itp.

Maksymalny poziom dofinansowania – 80% kosztów usługi/ lub 4000 zł.

Uwaga! Refundacji podlegają wyłącznie koszty uczestnictwa w usługach rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych oznaczonych jako współfinansowwaane z EFS.

Rozwijaj się z WARPem!

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN