Rozwój wielkopolskiej gospodarki.

Gdzie wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu jest najbardziej potrzebne?

Wielkopolska w obszarze gospodarki zdecydowanie przewyższa przeciętny poziom rozwoju Polski, co w dużym stopniu, zawdzięcza lokalnej tradycji przedsiębiorczości.

 

W tym kontekście bardzo pozytywnie wyróżniają się miasto Poznań wraz z otaczającym powiatem poznańskim, Leszno, powiaty nowotomyski i wrzesiński. Duża koncentracja działalności gospodarczej występuje w większych miastach uznawanych obok stolicy regionu za kluczowe bieguny rozwoju.

Powszechne opinie o różnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych części regionu okazują się prawdą. Obszarami najsłabiej rozwiniętymi gospodarczo są obszary wschodniej i północno-wschodniej Wielkopolski z powiatami: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, kolski, słupecki, turecki, wągrowiecki czy złotowski.

Powiaty zlokalizowane w we wschodniej i północno-wschodniej części charakteryzują się o wiele niższymi wskaźnikami rozwoju w stosunku do pozostałych i dalszym pogarszaniem sytuacji społeczno-gospodarczej. Dotyczy to zarówno stopy bezrobocia, jak i wartości PKB na 1 mieszkańca. Pogorszenie potencjałów rozwojowych odnosi się w szczególności do  borykającego się z problemami strukturalnymi Konina oraz powiatów chodzieskiego czy gostyńskiego.

Obszary te są pozbawione istotnych czynników rozwojowych. Teren wschodniej i północno-wschodniej Wielkopolski posiada potrzeby rozwojowe, wymuszające zdecydowaną interwencję publiczną w tym zakresie. Poniższe wykresy prezentują dochody i wydatki budżetów Jednostek Samorządu Terytorialnego na 1 mieszkańca w Wielkopolsce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żródła:

 1. „ANALIZA ZRÓŻNICOWANIA WEWNĄTRZREGIONALNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 2017.”
  Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne
  Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
  Poznań, maj 2018 r.
 2. „GOSPODARKA WIELKOPOLSKA.”
  BIULETYN DEPARTAMENTU GOSPODARKI / WRZESIEŃ 20
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Poznań, 28 września 2018 r.
 3. Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN