Spotkanie z dr Story

Dziękujemy za inspirujące spotkanie Klubu Kobiet Przedsiębiorczych z Panią Dr Moniką Górską.

Dzięki temu spotkaniu, wiemy , że opowiadanie powinno angażować. Cechy dobrego Story:

  • obniżenie wartości bohatera, podniesienie wartości celu;
  • perypetie: przezwyciężanie trudności, przeszkody, trudy;
  • transfer autorytetu;
  • katarsis – emocjonalne reakcje użytkownika;
  • Anagnoris: zaskoczenie
  • jak zweryfikować storytelling: sprawdzić reakcje: najlepiej przerwać story i napisać cdn..

    Będziemy stosować, a Wy?WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN