Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w WARP.

Z okazji trwającego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, WARP zorganizował spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z funduszy unijnych.

W czwartkowe popołudnie w siedzibie WARP na Piekarach, zebrali się goście chcący poznać projekty realizowane przez naszą firmę. Kierownik działu koordynacji projektów Anna Nadstawska, poprowadziła pierwszą część spotkania przedstawiając szczegółowe zasady naboru do projektu Usługi Rozwojowe. Projekt ten, skierowany jest obecnie do osób 50+, którzy chcieliby uzyskać dofinansowanie do kursów i szkoleń.
Druga część spotkania należała do Dyrektora Funduszu Pożyczkowego, Tadeusza Wojtaszaka. Praktyczne informacje i porady dotyczące rozpoczęcia i rozwoju działalności gospodarczej oraz możliwościach sięgnięcia po pożyczkę unijną bardzo zainteresowały uczestników spotkania.

Wydarzenie zamykała prelekcja Pani Katarzyny Rataj z Agencji Nieruchomości Keller Williams. Dzięki niej mogliśmy dowiedzieć się jak wygląda praca agenta, na czym polega amerykański system szkolenia agentów, na czym polega ich praca i jaka jest ścieżka kariery.

Liczne rozmowy i dyskusje po zakończeniu spotkania dały nam dowód na to, że warto organizować tego typu wydarzenie z uwagi na rosnące zainteresowanie przedsiębiorczością w Wielkopolsce.

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN