Usługi Rozwojowe – wiedza nie ma limitu wieku!

Celem projektu Usługi Rozwojowe jest wsparcie osób powyżej 50 roku życia i aktywizacji ich na rynku pracy. Wsparcie uzyskają Przedsiębiorcy oraz pracownicy z sektora MŚP, których siedziba działalności znajduje się na terenie powiatów: M. Poznań, poznańskim, średzkim, śremskim, obornickim i szamotulskim.

 

Dofinansowaniu podlega każda usługa szkoleniowa, znajdująca się w Bazie Usług Rozwojowych, która oznaczona jest jako usługa podlegająca dofinansowaniu oraz przyczynia się do poszerzenia kompetencji uczestnika w zakresie wykonywanej pracy. W celu refundacji poniesionych kosztów, należy wybrać usługę, której termin wypada nie wcześniej niż 30 i nie później niż 90 dni kalendarzowych po złożeniu formularza zgłoszeniowego.

 

Maksymalne kwoty dofinansowania:

  • 4 000 zł / Pracownik
  • 50 000 zł / Firma

Maksymalne poziomy dofinansowania w ramach pomocy de minimis:

  • mikroprzedsiębiorstwa – 80%
  • małe przedsiębiorstwa – 70%
  • średnie przedsiębiorstwa – 50%

 

Warunkiem koniecznym do otrzymania refundacji poniesionych kosztów po zakończeniu usługi jest udział w szkoleniu oraz złożenie wniosku o refundację wydatków. Uczestnik nie jest zobowiązany żadnymi dodatkowymi wskaźnikami do spełnienia.

 

Aby złożyć formularz zgłoszeniowy, należy pobrać Generator wniosku, który dostępny jest na stronie https://warp.org.pl/oferta/dotacje/uslugi-rozwojowe/dokumenty/. Po pobraniu oraz wypełnieniu formularza w aplikacji, należy wysłać go elektronicznie na adres mailowy wniosek.uslugirozwojowe@warp.org.pl.

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN