WARP podczas Międzychodzkiego Forum Gospodarczego!

08 listopada 2019r., WARP sp. z o.o. uczestniczył w Forum Gospodarczym, które odbyło się w Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie.

Organizatorami wydarzenia byli: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa Oddział Międzychód, Urząd Miasta i Gminy Międzychód oraz Starostwo Powiatowe w Międzychodzie.

Uczestnikom paneli dyskusyjnych przedstawiono „Strategię 2030 – wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw” na temat form wsparcia dla przedsiębiorców w świetle założeń Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 oraz  zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego w tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości oraz „Współczesny rynek pracy”, w którym poruszano tematy dotyczące form wspierania zatrudnienia w województwie wielkopolskim, szkolnictwa zawodowego w procesie restrukturyzacji zatrudnienia oraz imigracji zarobkowa jako czynnik stabilizacji rynku pracy.

Wszystkim zainteresowanym zdobyciem wiedzy o możliwościach pozyskania wsparcia z FE konsultacji udzielali pracownicy naszego Punktu na stoisku informacyjno – promocyjnym PIFE Nowy Tomyśl.

Najczęściej poruszanymi tematami były możliwości wsparcia dedykowane przedsiębiorcom na rozwój ich działalności.

 

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN