WARP uczestniczy w konsultacjach społecznych Strategii rozwoju województwa Wielkopolskiego do 2030 roku

11 października 2019 r. wzięliśmy udział w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku w UMWW w Poznaniu.

 

 

Po wystąpieniach ekspertów nt. założeń strategii, kluczowych kierunków rozwoju Wielkopolski do 2030 oraz wyzwań i kierunków rozwoju dla Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego, zgromadzeni przedstawiciele organizacji otoczenia biznesu i lokalnej administracji zadali 12 kluczowych pytań istotnych z punktu widzenia reprezentowanych przez siebie instytucji. Pytano o:

– możliwość zmiany Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji, nie do końca wpisujących się w dominujące dla regionu branże działalności gospodarczej, m.in. brak doszczegółowienia robotyki i działań związanych z energią odnawialnych takich jak np. domy pasywne 0-emisyjne,

– dostosowanie edukacyjne przedsiębiorców do potrzeb Przemysłu 4.0 – konieczność przeszkolenia pracowników kluczowych w poszczególnych powiatach firm zainteresowanych najnowocześniejszymi rozwiązaniami,

– wysoką wypadkowość w Wielkopolsce na tle całego kraju i idącą za tym kwestię konieczności zwiększania bezpieczeństwa na wielkopolskich drogach,

– poprawę sektora opieki medycznej pod kątem liczebności i jakości personelu oraz doposażenia placówek medycznych,

– bardziej przemyślany i doprecyzowany sposób wskazywania kierunków ekspansji zagranicznej,

– możliwości wspierania wielkopolskich eksporterów odpowiednio dopasowaną strategią wejścia przez przedstawicieli poszczególnych branż na dedykowane im rynki.

 

Do 22 października 2019 r. można nadsyłać uwagi do powyższego dokumentu.

Szczegóły na https://www.umww.pl/strategia-rozwoju

 

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN