WARP w gronie Korpusu Konsularnego i sympatyków Grupy MTP

18 lutego 2020 r. uczestniczyliśmy w spotkaniu Korpusu Konsularnego oraz sympatyków Grupy Międzynarodowe Targi Poznańskie. Celem wydarzenia było podsumowanie minionego roku, przedstawienie planu imprez targowych na 2020 rok oraz osiągnięć MTP na arenie światowej i krajowej. Na poznańskich targach w ubiegłym roku pojawiło się 1235 wystawców z Europy i Azji z czego pierwsze trzy miejsca przypadają na Niemcy, Włochy i Chiny.

Wielkopolskich wystawców i zwiedzających z sektora MŚP zapraszamy do WARP po finansowanie prowadzonego przez siebie biznesu pożyczką inwestycyjną jeremie2 od 1,84% do 4,6 mln zł oraz zrefundowanie kosztów szkoleń w ramach usług rozwojowych.

 
 
 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN