Wsparcie Przedsiębiorcy w zarządzaniu finansami firmy

21 marca 2019 r. w Wielkopolskiej Izbie Gospodarczej w Gnieźnie odbyło się szkolenie pn. ,,Wsparcie Przedsiębiorcy w zarządzaniu finansami firmy”, w którym WARP uczestniczyła w roli prelegenta.

Zainteresowani Przedsiębiorcy mogli wysłuchać prelekcji na tematy związane z dofinansowaniem na poprawę warunków pracy, sposobach oszczędzania, zmianach przewidzianych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii i możliwościach wsparcia z Unii Europejskiej.

Przeprowadziliśmy wiele rozmów, nawiązaliśmy nowe kontakty, a nasza wiedza i oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczestników.

Dziękujemy!


WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN