Ważne informacje

03.03.2022 r.

Informujemy, że nabór formularzy zgłoszeniowych w projekcie pn. “Rozwijaj się – wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim” został zawieszony od dnia 3 marca 2022 roku od godziny 10:00.
Nabór może zostać wznowiony w przypadku uwolnienia środków finansowych w projekcie.
O wznowieniu naboru Operator poinformuje za pośrednictwem strony internetowej z odpowiednim wyprzedzeniem.


28.01.2022 r.

Uprzejmie informujemy, że Operator otrzymał wstępną zgodę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na wydłużenie projektu pn. “Rozwijaj się – wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim” do 30 czerwca 2022 roku.
W związku z powyższym formularze zgłoszeniowe mogą obejmować usługi rozwojowe kończące się uzyskaniem kwalifikacji do dnia 31 maja 2022 roku.
Nowy generator oraz informacja o zmianach w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa dostępne są tutaj.


30.08.2021 r.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 30 sierpnia 2021 r. kwota dofinansowania do szkoleń prowadzących do zdobycia kwalifikacji w projekcie Rozwijaj się! wynosi aż 4.500,00 PLN.
W związku z powyższym dokonano zmiany w § 4 ust. 1 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie “Rozwijaj się – wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim”.
Zmieniony Regulamin został zamieszczony w zakładce Dokumentacja projektu .

Generator wniosków zaktualizuje się automatycznie.


15.03.2021 r.

W celu prawidłowej realizacji projektu wprowadzono zmiany w § 8 Regulaminu rekrutacji w zakresie ograniczenia czasu trwania usług rozwojowych oraz uzyskiwania kwalifikacji nie później niż do 28.02.2022 roku.

Operator informuje, że zmieniono zapisy w § 8 ust. 9, który po zmianach brzmi Nabór każdorazowo dotyczy usług rozwojowych, których termin rozpoczęcia wypada nie wcześniej niż 30 i nie później niż 90 dni kalendarzowych po dniu złożeniu Formularza zgłoszeniowego. Usługa musi zakończyć się w terminie do dnia 28.02.2022 r. Formularze zgłoszeniowe, w których wskazane będą usługi rozwojowe wykraczające poza ww. okresy nie będą podlegały rozpatrzeniu”, a także  dodano § 8 ust. 10 o treści Uzyskanie kwalifikacji w związku z zakończeniem udziału w usłudze rozwojowej musi nastąpić w terminie do dnia 28.02.2022 r.”.

Aktualne dokumenty dotyczące projektu dostępne są tutaj.

 

Newsletter klientów WARP