Ważne informacje

2023-05-23
NABÓR ZAWIESZONY

Informujemy, że nabór wniosków do projektu Rozwój z Dotacją został zawieszony. O wznowieniu projektu poinformujemy wkrótce.
Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapoznania się z dostępną ofertą WARP:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Pile
Bezpłatne Webinaria 


2023-05-18

OGŁOSZENIE O NABORZE

Informujemy, że nabór Formularzy zgłoszeniowych w projekcie Rozwój z dotacją rozpocznie się w dniu 23 maja 2023 roku o godz. 9:00, 12:00 i 15:00 dla poszczególnych obszarów opisanych poniżej. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. przyjmie w sumie 450 Formularzy zgłoszeniowych w podziale na obszary opisane poniżej. Po wpłynięciu wskazanej liczby Formularzy dla danego obszaru, nabór zostanie zawieszony. Formularze zgłoszeniowe należy składać za pośrednictwem Generatora wniosków, który zostanie udostępniony od godziny 9:00, 12:00 i 15:00 w dniu 23.05.2023r.

Nabór będzie prowadzony dla wszystkich osób dorosłych, które mieszkają, pracują lub uczą się na obszarze całej Wielkopolski w podziale na obszary:

1. NABÓR O GODZ. 9:00:

Nabór będzie dotyczył osób, które mieszkają w Wielkopolsce na terenie następujących powiatów: m. Kalisz, m. Leszno, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, wolsztyński,

Nabór będzie dotyczył osób, które nie mieszkają w Wielkopolsce, ale uczą się lub pracują na terenie następujących powiatów: m. Kalisz, m. Leszno, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, wolsztyński,

W ramach naboru Operator przyjmie 150 formularzy ze wskazanego wyżej obszaru.

 

2. NABÓR O GODZ. 12:00:

Nabór będzie dotyczył osób, które mieszkają w Wielkopolsce na terenie następujących powiatów: m. Konin, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, kolski, koniński, pilski, słupecki, turecki, wągrowiecki, wrzesiński, złotowski,

Nabór będzie dotyczył osób, które nie mieszkają w Wielkopolsce, ale uczą się lub pracują na terenie następujących powiatów: m. Konin, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, kolski, koniński, pilski, słupecki, turecki, wągrowiecki, wrzesiński, złotowski,

W ramach naboru Operator przyjmie 150 formularzy ze wskazanego wyżej obszaru.

 

 3.NABÓR O GODZ. 15:00:

Nabór będzie dotyczył osób, które mieszkają w Wielkopolsce na terenie następujących powiatów: m. Poznań, obornicki, poznański, średzki, śremski, szamotulski,

Nabór będzie dotyczył osób, które nie mieszkają w Wielkopolsce, ale uczą się lub pracują na terenie następujących powiatów: m. Poznań, obornicki, poznański, średzki, śremski, szamotulski,

W ramach naboru Operator przyjmie 150 formularzy ze wskazanego wyżej obszaru.

 

UWAGA: Generator będzie blokował powiaty nie objęte naborem o wskazanej godzinie. Wypełnienie formularza ze wskazaniem nieprawidłowego powiatu będzie stanowiło podstawę odrzucenia formularza zgodnie z zapisami § 8 ust. 17 pkt h).

 

Nabór będzie dotyczył usług rozwojowych, które zaczynają się nie wcześniej niż 22 czerwca 2023 roku i nie później niż 21 sierpnia 2023 roku i kończą się najpóźniej do 30 września 2023 roku.

Nabór dotyczy usług rozwojowych, które kończą się uzyskaniem kwalifikacji (informacja w tym zakresie musi zostać zamieszczona w Karcie Usługi przed złożeniem Formularza) oraz których cena nie przekracza III kwartyla za jedną osobogodzinę netto.

 


2023-04-20

Organizowany przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. nabór w projekcie Rozwój z Dotacją w dniu 20 kwietnia 2023r. cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Zgodnie z wcześniej przekazywanymi założeniami przyjęto 400 wniosków drogą elektroniczną.

Jednocześnie informujemy już dziś, iż nabór zostanie wznowiony 23 maja 2023 r. a szczegółowe informacje opublikujemy 18 maja 2023 r. w zakładce Ważne informacje.

Dziękujemy za zainteresowanie projektem.


2023-04-20

NABÓR ZAWIESZONY

Informujemy, że nabór wniosków do projektu Rozwój z Dotacją został zawieszony. O wznowieniu projektu poinformujemy wkrótce.
Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapoznania się z dostępną ofertą WARP:
Usługi Rozwojowe
Bezpłatne Webinaria 

 


2023-04-17

OGŁOSZENIE O NABORZE

Informujemy, że nabór Formularzy zgłoszeniowych w projekcie Rozwój z dotacją rozpocznie się w dniu 20 kwietnia 2023 roku o godzinie 9:00. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. przyjmie 400 Formularzy zgłoszeniowych. Po wpłynięciu wskazanej liczby Formularzy, nabór zostanie zawieszony. Formularze zgłoszeniowe należy składać za pośrednictwem Generatora wniosków, który zostanie udostępniony od godziny 9:00 w dniu 20.04.2023r.

Nabór będzie prowadzony dla wszystkich osób dorosłych, które mieszkają, pracują lub uczą się na obszarze całej Wielkopolski.

Nabór będzie dotyczył usług rozwojowych, które zaczynają się nie wcześniej niż 20 maja 2023 roku i nie później niż 19 lipca 2023 roku i kończą się najpóźniej do 30 września 2023 roku.

Nabór dotyczy usług rozwojowych, które kończą się uzyskaniem kwalifikacji (informacja w tym zakresie musi zostać zamieszczona w Karcie Usługi przed złożeniem Formularza) oraz których cena nie przekracza III kwartyla za jedną osobogodzinę netto.

 


2023-03-28

Organizowany przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości nabór w projekcie Rozwój z Dotacją w dniu 28 marca cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Zgodnie z wcześniej przekazywanymi założeniami przyjęto 600 wniosków drogą elektroniczną.

Jednocześnie informujemy już dziś, iż nabór zostanie wznowiony 20 kwietnia 2023 r. a szczegółowe informacje opublikujemy 17 kwietnia 2023 r. w zakładce Ważne informacje.

Dziękujemy za zainteresowanie projektem.


2023-03-28

NABÓR ZAWIESZONY

Informujemy, że nabór wniosków do projektu Rozwój z Dotacją został zawieszony. O wznowieniu projektu poinformujemy wkrótce.
Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapoznania się z dostępną ofertą WARP:
Usługi Rozwojowe
Bezpłatne Webinaria 


23.03.2023

OGŁOSZENIE O NABORZE

Informujemy, że nabór Formularzy zgłoszeniowych w projekcie Rozwój z dotacją rozpocznie się w dniu 28 marca 2023 roku o godzinie 9:00. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. przyjmie 600 Formularzy zgłoszeniowych. Po wpłynięciu wskazanej liczby Formularzy, nabór zostanie zawieszony. Formularze zgłoszeniowe należy składać za pośrednictwem Generatora wniosków, który zostanie udostępniony od godziny 9:00 w dniu 28.03.2023r.

Nabór będzie prowadzony dla wszystkich osób dorosłych, które mieszkają, pracują lub uczą się na obszarze całej Wielkopolski.

Nabór będzie dotyczył usług rozwojowych, które zaczynają się nie wcześniej niż 27 kwietnia 2023 i nie później niż 26 czerwca 2023 roku i kończą się najpóźniej do 30 września 2023 roku.

Nabór dotyczy usług rozwojowych, które kończą się uzyskaniem kwalifikacji (informacja w tym zakresie musi zostać zamieszczona w Karcie Usługi przed złożeniem Formularza) oraz których cena nie przekracza III kwartyla za jedną osobogodzinę netto.


22-03-2023

ZMIANA REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

Informujemy, że w dniu 22 marca 2023 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaakceptował wnioskowane przez WARP Sp. z o.o. zmiany w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa. Kluczowe korekty w dokumentacji dotyczą zmiany sposobu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych. Dla naborów zaplanowanych od marca 2023 roku jedynym podmiotem przyjmującym dokumentację zgłoszeniową od wszystkich mieszkańców Wielkopolski i/lub osób pracujących/uczących się w Wielkopolsce będzie Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Tym samym WARP Sp. z o.o. stała się jedynym Operatorem w Projekcie.

Dodatkowo dokonano również zmian dotyczących doprecyzowania definicji usługi rozwojowej, powodów odrzucenia formularzy, a także sposobu weryfikacji cen.  Dokonano m.in. następujących zmian w zapisach Regulaminu:

  1. W § 2 ust. 27 skorygowano definicję usługi rozwojowej.
  2. W § 3 ust. 1 skorygowano definicję usługi rozwojowej.
  3. W § 4 ust. 7 skorygowano informację o badaniu cen usług rozwojowych.
  4. W § 6 ust. 1 skorygowano definicję usługi rozwojowej.
  5. W § 7 ust. 1.1 a) skorygowano definicję usługi rozwojowej.
  6. W § 7 ust. 1.1 c) skorygowano informację o badaniu cen usług rozwojowych.
  7. W nowym § 7 ust. 1.2 h) zmieniono dni z kalendarzowych na robocze.
  8. W § 8 ust. 17 doprecyzowano powody odrzucenia formularzy zgłoszeniowych.

Zaktualizowana dokumentacja została zamieszczona w zakładce Dokumentacja projektu.


2023-02-22

NABÓR ZAWIESZONY

Informujemy, że nabór wniosków do projektu Rozwój z Dotacją został zawieszony. O wznowieniu projektu poinformujemy wkrótce.
Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapoznania się z dostępną ofertą WARP:
Usługi Rozwojowe
Bezpłatne Webinaria 


2023-02-20

OGŁOSZENIE O NABORZE

Informujemy, że nabór Formularzy zgłoszeniowych w projekcie Rozwój z dotacją rozpocznie się w dniu 22 lutego 2023 roku o godzinie 9:00. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. przyjmie 500 Formularzy zgłoszeniowych. Po wpłynięciu wskazanej liczby Formularzy, nabór zostanie zawieszony. Formularze zgłoszeniowe należy składać za pośrednictwem Generatora wniosków, który zostanie udostępniony od godziny 9:00 w dniu 22.02.2023.


2023-02-14

Informujemy, że w zakładce Dokumentacja projektu Operator zamieścił dodatkowe informacje dotyczące uzyskiwania tzw. kwalifikacji rynkowych.


2023-02-13

Informujemy, że w zakładce Dokumentacja projektu opublikowano Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Rozwój z dotacją. Pozostałe załączniki zostaną opublikowane przed naborem Formularzy zgłoszeniowych.


2023-01-23

Informujemy, że rozpoczęcie naboru Formularzy zgłoszeniowych w projekcie Rozwój z dotacją planowane jest na luty 2023 roku. Szczegółowe informacje o rozpoczęciu naboru zostaną zamieszczone na stronach internetowych WARP Sp. z o.o. i Partnerów z odpowiednim wyprzedaniem.

 

Newsletter klientów WARP