Usługi rozwojowe szansą na sukces

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. wznowiła nabór formularzy zgłoszeniowych do Projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces. Szczegóły w zakładce Ważne informacje.

Formularze należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie dokumentu w aktualnym Generatorze wniosku.


Informujemy, iż nabór Formularzy zgłoszeniowych w projekcie rozpocznie się w dniu 10 lipca 2023 roku od godz. 9:00.

UWAGA: zmiana sposobu naboru formularzy.

Operator przewiduje nabór wyłącznie dla wybranych grup preferencyjnych z ograniczeniem alokacji.
1. Dla osób przybyłych z Ukrainy po 24.02.2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – rozpatrywane będą formularze zgłoszeniowe do wyczerpania alokacji równej 200 000 PLN
2. Dla osób powyżej 50 roku życia – rozpatrywane będą formularze zgłoszeniowe do wyczerpania kwoty alokacji równiej 800 000 PLN

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są w zakładce Ważne informacje.

Formularze należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie dokumentu w aktualnym Generatorze wniosku.

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie Usługi rozwojowe szansą na sukces zapraszamy do zakładki Informacje projektowe.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce Dokumentacja projektu.


UWAGA!

Informujemy, że od dnia 19.05.2023 r. nabór Formularzy zgłoszeniowych do projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces zostaje zawieszony.

Powyższe jest zgodne z Regulaminem projektu:

Operator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych lub ograniczenia ilości przyjmowanych wniosków lub wskazania kwoty alokacji na jaką przyjmowane są w wnioski w okresie naboru. Informację o powyższym Operator zamieści na stronie internetowej www.warp.org.pl


UWAGA!

Trwa nabór Formularzy zgłoszeniowych do Projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces.
Formularze należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie dokumentu w aktualnym Generatorze wniosku.

W odniesieniu do złożonych formularzy zgłoszeniowych, informujemy, iż:

1)    Administratorem Państwa  danych osobowych jest  w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO  2007-2013 i 2014-2020 –Województwo Wielkopolskie mające siedzibę przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Natomiast w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych – minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.


Skorzystaj z dofinansowania w ramach projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces.

W ramach projektu udzielane jest wsparcie na podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczestników, poprzez dofinansowanie kosztów  udziału w szkoleniach, kursach itp.

Podnieś swoje kwalifikacje/kompetencje zawodowe.

  • Dla Przedsiębiorców i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą (lub oddziałem) w mieście Poznań w woj. wielkopolskim
  • Na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych oznaczone jako współfinansowane z EFS.
  • Maksymalny poziom dofinansowania – 80% kosztów usługi rozwojowej

Szczegóły w Regulaminie projektu dostępnym w Dokumentacji Projektu.

 

 

Newsletter klientów WARP