Dokumentacja projektu

UWAGA!

Trwa nabór Formularzy zgłoszeniowych do Projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces.
Formularze należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie dokumentu w aktualnym Generatorze wniosku.

 


UWAGA!

Zgodnie ze stanowiskiem IZ WRPO 2014+ możliwa do akceptacji cena dla usług w podkategorii Medycyna estetyczna i kosmetologia nie może przekroczyć kwoty 219,62 brutto za osobogodzinę.

Wzory dokumentów


 

Newsletter klientów WARP