Dokumentacja projektu

UWAGA!

Trwa nabór formularzy zgłoszeniowych do Projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces. Należy je składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie dokumentu w aktualnym Generatorze wniosku.

 


Zgodnie ze stanowiskiem IZ 2014+ w odniesieniu do Formularzy zgłoszeniowych,  złożonych od dnia 1.02.2023 r. Operator będzie weryfikował ceny usług rozwojowych na podstawie Porównywarki cen usług udostępnionej przez Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Link do porównywarki cen usług w BUR: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/porownywarka

Wynik przedstawiony jest w trzech wartościach: średnia cena/mediana ceny/III kwartyl

 Za rynkowe będą uznawane ceny usług nieprzekraczające III kwartyla.  

Usługi rozwojowe, których wartość przekracza III kwartyl będą uznawane za niekwalifikowalne.

 

Sposób weryfikacji kart usług:

Analiza dokonywana jest na dzień weryfikacji formularza zgłoszeniowego.

Wybór poszczególnych parametrów w  porównywarce cen usług:

  • Kategoria/podkategoria/rodzaj usługi – zgodnie z danymi zawartymi w karcie usługi
  • Forma świadczenia usługi – ogółem
  • Liczba godzin – puste pole
  • Województwo – wielkopolskie (w przypadku braku danych dla Wielkopolski należy zaznaczyć „ogółem”)
  • Data rozpoczęcia /zakończenia okresu – wg. możliwości wyboru (co do zasady rok wstecz)

Weryfikacji podlega cena netto osobogodziny wskazanej w karcie usługi.

 


Wzory dokumentów


 

Newsletter klientów WARP