02.11.2023 r.

UWAGA!

Informujemy, że dnia 02.11.2023 r. nabór Formularzy zgłoszeniowych do projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces zostaje o godz. 15.30 zamknięty.


2.11.2023 r.

UWAGA!

Informujemy, że z uwagi na uwolnienie środków przypisanych do wcześniej złożonych formularzy zgłoszeniowych, Operator  dnia 02.11.2023 r. o godz. 9:00 uruchomił uzupełniający nabór Formularzy zgłoszeniowych.


31.10.2023 r.

UWAGA!

Informujemy, że z uwagi na uwolnienie środków przypisanych do wcześniej złożonych formularzy zgłoszeniowych, Operator  dnia 02.11.2023 r. o godz. 9:00 uruchamia uzupełniający nabór Formularzy zgłoszeniowych.

Nabór dedykowany jest osobom, które nie brały jeszcze udziału w projekcie.

Kwota alokacji w naborze wynosi 650 tys. zł. Po wykorzystaniu alokacji formularze zgłoszeniowe,  nie będą podlegać rozpatrzeniu.

W Regulaminie Projektu Usługi Rozwojowe Szansą na Sukces  wprowadzono następujące zmiany:

 1. Nabór dotyczy jednokrotnego udziału Uczestnika (Pracownika) w Projekcie  (…)(§ 4 punkt 3)
 2. (…)  Usługa powinna zakończyć  się do dnia 26 listopada 2023 r. (…)(§4 punkt 8)

05.10.2023 r.

UWAGA!

Informujemy, że dnia 05.10.2023 r. nabór Formularzy zgłoszeniowych do projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces zostaje o godz. 10.36 zamknięty.


29.09.2023 r.

Informujemy, że dnia 05.10.2023 r. o godz. 9:00, nabór Formularzy zgłoszeniowych zostanie wznowiony. Nabór otwarty jest dla wszystkich osób (spełniających założenia projektu) również dla tych, które wcześniej brały w nim udział.

W Regulaminie Projektu Usługi Rozwojowe Szansą na Sukces  wprowadzono następujące zmiany:

 1. Nabór dotyczy wielokrotnego udziału Uczestnika (Pracownika) w Projekcie  (…)(§ 4 punkt 3)
 2. (…)  Usługa powinna zakończyć  się do dnia 12 listopada 2023 r. (…)(§4 punkt 8).
 3. W celu zapewnienia jak największej efektywności wydatkowania środków określono następujące limity (§5 punkt 7):
  a)   Co do zasady łączna wartość dofinansowania usług rozwojowych w całym okresie realizacji projektu dla jednego Uczestnika usługi nie przekracza kwoty 15.000 zł (…)  
  b)   Co do zasady łączna wartość dofinansowania usług rozwojowych w całym okresie realizacji projektu dla jednego Przedsiębiorstwa nie przekracza kwoty 200.000,00 zł (…)

 

Szczególnie zapraszamy pracowników w wieku 50+, którzy do tej pory nie brali udziału w projekcie oraz osoby przybyłe z Ukrainy po 24.02.2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.


2023-09-27

UWAGA!

Informujemy, że od dnia 27.09.2023 r. nabór Formularzy zgłoszeniowych do projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces zostaje zawieszony.

Powyższe jest zgodne z Regulaminem projektu:

Operator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych lub ograniczenia ilości przyjmowanych wniosków lub wskazania kwoty alokacji na jaką przyjmowane są w wnioski w okresie naboru. Informację o powyższym Operator zamieści na stronie internetowej www.warp.org.pl


2023-09-13

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. planuje nabór wniosków do projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces dla osób w wieku 50+.

Od 14 września 2023 r. Operator  uruchamia nabór wniosków do projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces dedykowany  dla osób w wieku 50+

Powyższy sposób przeprowadzenia naboru jest zgodny z Regulaminem projektu:
§4 Punkt 5. Operator dopuszcza zastosowanie preferencji poprzez nabór dedykowany jedynie do podmiotów/pracowników wskazanych w punkcie 13, z uwzględnieniem możliwości zastosowania dodatkowych ograniczeń w ilości przyjmowanych wniosków lub wskazaniem kwoty alokacji na jaką przyjmowane są wnioski z możliwością jej odniesienia do wybranej grupy preferencyjnej.

§4 Punkt 13. Wsparcie w ramach projektu skoncentrowane jest w szczególności na:
a) Uczestnikach powyżej 50 roku życia

 

Uwaga: zgodnie z obowiązującym regulaminem projektu: Nabór dotyczy jednokrotnego udziału Uczestnika (Pracownika) w Projekcie (weryfikowanego po numerze Pesel lub innym znaku identyfikacyjnym) (…)


2023-09-06

Informujemy, że nabór do projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces został zamknięty.  Złożona została zaplanowana do przyjęcia ilość uczestników.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej w zakresie ewentualnego nowego naboru.


2023-09-04

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. planuje nabór wniosków do projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces bez stosowania preferencji.

Od dnia 6 do 8 września 2023 roku Operator przewiduje nabór z ograniczeniem ilości uczestników usług oraz ograniczeniem alokacji.

 • W naborze zostaną przyjęte formularze dla 200 uczestników.
 • Z powyższego rozpatrywane będą formularze zgłoszeniowe do wyczerpania kwoty alokacji równej 1 000 000 PLN. Po wyczerpaniu kwoty alokacji pozostałe formularze mogą zostać odrzucone.

Przewiduje się pierwszeństwo przyjmowania do projektu:

 • osób powyżej 50 roku życia
 • osób przybyłych z Ukrainy po 24.02.2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju

Dodatkowo zmianie ulegnie Regulamin projektu:

 • § 4 Punkt 8. Co do zasady nabór każdorazowo dotyczy usług rozwojowych, których termin rozpoczęcia wypada nie wcześniej niż 15 dni kalendarzowych po złożeniu Formularza zgłoszeniowego. Usługa powinna zakończyć do 22 października 2023r. (…)
 • § 6 IV ETAP Punkt 2. Przedsiębiorca ponosi 100% kosztów za usługę rozwojową ze środków własnych a następnie w terminie 5 dni kalendarzowych od zakończenia usługi, składa do Operatora dokumenty niezbędne do rozliczenia, zgodnie zapisami o których mowa w §7.

 Powyższy sposób przeprowadzenia naboru  jest zgodny z Regulaminem projektu:

 • § 4 Punkt 4. Operator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych lub ograniczenia ilości przyjmowanych wniosków/uczestników lub wskazania kwoty alokacji na jaką przyjmowane są w wnioski w okresie naboru. Informację o powyższym Operator zamieści na stronie internetowej www.warp.org.pl

2023-09-01

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. planuje nabór wniosków do projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces bez stosowania preferencji .

UWAGA: zmiana sposobu naboru formularzy.

Od dnia 6 do 8 września 2023 roku Operator przewiduje nabór zamknięty z ograniczeniem ilości uczestników usług oraz ograniczeniem alokacji.

Usługi powinny zakończyć się do 22 października 2023 r.


2023-07-10

Nadal przyjmowane są formularze zgłoszeniowe dla osób w wieku 50+

Operator do końca realizacji projektu przewiduje nabór wniosków dla osób w wieku 50+


2023-07-10, godz. 9.35

Uwaga: Informujemy, że  została wyczerpana alokacja przeznaczona na nabór w projekcie dla osób przybyłych z Ukrainy po 24.02.2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

Nadal przyjmowane są formularze zgłoszeniowe dla osób w wieku 50+

Operator do końca realizacji projektu przewiduje nabór wniosków wyłącznie  dla osób w wieku 50+


Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. wznowiła nabór formularzy zgłoszeniowych do Projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces.

Formularze należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie dokumentu w aktualnym Generatorze wniosku. Zgodnie z poniższymi wytycznymi.


Informujemy o planowanym wznowieniu naboru wniosków do projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces. Nabór Formularzy zgłoszeniowych w projekcie rozpocznie się w dniu 10 lipca 2023 roku od godz. 9:00.

UWAGA: zmiana sposobu naboru formularzy.
Operator przewiduje nabór wyłącznie dla wybranych grup preferencyjnych z ograniczeniem alokacji.
1. Dla osób przybyłych z Ukrainy po 24.02.2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – rozpatrywane będą formularze zgłoszeniowe do wyczerpania alokacji równej 200 000 PLN
2. Dla osób powyżej 50 roku życia – rozpatrywane będą formularze zgłoszeniowe do wyczerpania kwoty alokacji równiej 800 000 PLN

Dodatkowo zmianie ulegnie Regulamin projektu:

 • Uczestnikiem usługi mogą być osoby, które po raz pierwszy biorą udział w projekcie.
  §4 Punkt 3. Nabór dotyczy jednokrotnego udziału Uczestnika (Pracownika) w Projekcie (weryfikowanego po numerze Pesel lub innym znaku identyfikacyjnym), przy założeniu, że wnioskowana kwota nie przekroczy ogólnego limitu wskazanego w §5 punkt 7.
 • Usługa może rozpocząć się już za 15 dni kalendarzowych.
  §4 Punkt 8. Co do zasady nabór każdorazowo dotyczy usług rozwojowych, których termin rozpoczęcia wypada nie wcześniej niż 15 dni kalendarzowych po złożeniu Formularza zgłoszeniowego. Usługa powinna zakończyć do 10 września 2023r. (…)

Powyższy sposób przeprowadzenia naboru jest zgodny z Regulaminem projektu:
§4 Punkt 5. Operator dopuszcza zastosowanie preferencji poprzez nabór dedykowany jedynie do podmiotów/pracowników wskazanych w punkcie 13, z uwzględnieniem możliwości zastosowania dodatkowych ograniczeń w ilości przyjmowanych wniosków lub wskazaniem kwoty alokacji na jaką przyjmowane są wnioski z możliwością jej odniesienia do wybranej grupy preferencyjnej.

§4 Punkt 13. Wsparcie w ramach projektu skoncentrowane jest w szczególności na:
a) Uczestnikach powyżej 50 roku życia
(…)
f) osobach przybyłych z Ukrainy po 24.02.2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju

 


UWAGA!

Informujemy, że od dnia 19.05.2023 r. nabór Formularzy zgłoszeniowych do projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces zostaje zawieszony.

Powyższe jest zgodne z Regulaminem projektu:

Operator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych lub ograniczenia ilości przyjmowanych wniosków lub wskazania kwoty alokacji na jaką przyjmowane są w wnioski w okresie naboru. Informację o powyższym Operator zamieści na stronie internetowej www.warp.org.pl


Od 6 marca 2023 r.  obowiązywać będzie nowy regulamin projektu (wersja 2.0)

Główna zmiana to  podwyższenie limitu dofinansowania dla uczestnika usługi do kwoty 10 000 zł .

 • 5 punkt 7a)

W celu zapewnienia jak największej efektywności wydatkowania środków określono następujące limity:

Co do zasady łączna wartość dofinansowania usług rozwojowych w całym okresie realizacji projektu dla jednego Uczestnika usługi nie przekracza kwoty 10.000 (weryfikowane np. po nr Pesel), bez względu na wartość tej usługi.

 • 4 punkt 8

Co do zasady nabór każdorazowo dotyczy usług rozwojowych, których termin rozpoczęcia wypada nie wcześniej niż 30 i nie później niż 90 dni kalendarzowych po złożeniu Formularza zgłoszeniowego. Usługa powinna zakończyć  się do dnia 10 września 2023 r. Formularze zgłoszeniowe, w których wskazane będą usługi rozwojowe wykraczające poza ww. okresy mogą nie podlegać rozpatrzeniu.


Od 1 lutego 2023 r.  obowiązywać będzie nowy regulamin projektu (wersja 1.9)

Zmiana nastąpi w sposobie weryfikacji ceny przez Operatora.

W celu porównania cen usług weryfikowana będzie cena za osobogodzinę netto. Weryfikacja odbywa się na podstawie Porównywarki cen usług zamieszczonej na stronie BUR: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/porownywarka

Za rynkowe uznawane będą ceny netto usług, nieprzekraczające III kwartyla dla danej podkategorii usługi.


Od 23 stycznia 2023 r.  obowiązywać będzie nowy regulamin projektu (wersja 1.8)

Zmiana nastąpi w §5 punkt 7 b) – zmianie ulega wysokość limitu na Przedsiębiorstwo:

Co do zasady łączna wartość dofinansowania usług rozwojowych w całym okresie realizacji projektu dla jednego Przedsiębiorstwa nie przekracza kwoty 100.000,00 zł (weryfikowane po nr NIP), bez względu na wartość tej usługi,przy zachowaniu limitu określonego ppkt a)2 .


Od 28 listopada 2022 r.  obowiązywać będzie nowy regulamin projektu (wersja 1.7)

Zmiana nastąpi w §5 punkt 7 b) – zostaje dodany warunek poniżej:

[1]   Do limitu firmy, wskazanego w  § 5  punkt 7 b) Regulaminu projektu,  nie wlicza się wsparcia udzielonego dla osób przybyłych z Ukrainy po 24.02.2022 r, w wyniku działań wojennych w tym kraju.  Powyższe obowiązuje do czasu wpływu Formularzy zgłoszeniowych, w których kwota na ten cel narastająco wyniesie 350 000  zł.  Komunikat o wykorzystaniu kwoty niewliczanej do limitu firmy zostanie dodatkowo opublikowany na stronie projektu.


Od 11 października 2022 r.  zmiana Regulaminu projektu. Najważniejsze zmiany:

§2 pkt 35 Uczestnik Projektu wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą nieprzerwanie przez okres co najmniej3 miesięcydo dnia złożenia Formularza Zgłoszeniowego (…)

§5 pkt 7a W celu zapewnienia jak największej efektywności wydatkowania środków określono następujące limity: a) Co do zasady łączna wartość dofinansowanych usług rozwojowych w całym okresie realizacji projektu dla jednego Uczestnika usługi nie przekracza kwoty6.000,00 (weryfikowane np. po nr Pesel), bez względu na wartość tej usługi,

§2 pkt 22 (…)Z zastrzeżeniem: Osoby wskazane w podpunktach a i b pozostają zatrudnione przez Przedsiębiorcę, (który kieruje ich na usługę) nieprzerwanie co najmniej 90 dni do dnia złożenia formularza zgłoszeniowego¹, przy jednoczesnym wykonywaniu pracy wwymiarze min. ½ etatutj. min. 80 godzin miesięcznie. (…)

¹Nie dotyczy osób przybyłych z Ukrainy po 24.02.2022r. w związku z konfliktem na terytorium tego kraju (na etapie rekrutacji do projektu konieczne jest udokumentowanie statusu tych osób)

Realizacja projektu „Usługi rozwojowe szansą na sukces” została wydłużona do 30.09.2023 r.

Od dnia 11.10.2022 r. pojawi się na stronie projektu nowa wersja Generatora wniosku. Przypominamy zatem, że zgodnie z regulaminem projektu: Złożenie  wniosku wypełnionego za pomocą nieobowiązującej wersji Generatora wniosków może skutkować odrzuceniem wniosku.


UWAGA!

Trwa nabór Formularzy zgłoszeniowych do Projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces.
Formularze należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie dokumentu w aktualnym Generatorze wniosku.

W odniesieniu do złożonych formularzy zgłoszeniowych, informujemy, iż:

1)    Administratorem Państwa  danych osobowych jest  w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO  2007-2013 i 2014-2020 –Województwo Wielkopolskie mające siedzibę przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Natomiast w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych – minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.


Od 1.04.2022 r. zmiana Regulaminu projektu. Kluczowa zmiana:

§4 Proces rekrutacji
3. Nabór dotyczy wielokrotnego udziału Uczestnika (Pracownika) w Projekcie (weryfikowanego po numerze Pesel lub innym znaku identyfikacyjnym), przy założeniu, że wnioskowana kwota nie przekroczy ogólnego limitu wskazanego w §5 punkt 7.


UWAGA!

Zgodnie ze stanowiskiem IZ WRPO 2014+ możliwa do akceptacji cena dla usług w podkategorii Medycyna estetyczna i kosmetologia nie może przekroczyć kwoty 219,62 brutto za osobogodzinę.

 

 

 

Newsletter klientów WARP