Edukacja szansą na aktywizację zawodową!

Nowe możliwości rozwoju mieszkańcom Wielkopolski stwarzają rozstrzygnięte konkursy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

 

Jeśli jesteś osobą bezrobotną bądź pracującą chcącą podnieść swoje kwalifikacje lub nabyć nowe kompetencje nic prostszego!

 

Poniżej przedstawiamy najnowsze możliwości WRPO w perspektywie 2014-2020:

www.wrpo.wielkopolskie.pl (zakładka NABORY)

 

Aktywizacja zawodowa

W ramach Działania 6.2 na wsparcie w zakresie szkoleń w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych mogą liczyć osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, ale również pracujące powyżej 29 roku życia.

Pomoc w szczególności dedykowana jest:

– kobietom,

– osobom w wieku 50+,

– długotrwale bezrobotnym,

– osobom z niepełnosprawnością,

– posiadającym niskie kwalifikacje,

– imigrantom i reemigrantom,

– osobom odchodzącym z rolnictwa,

– ubogim pracującym bądź zatrudnionym na umowach krótkoterminowych, cywilno-prawnych.

Kwota przeznaczona na ten cel to aż 103 mln PLN

 

Usługi rozwojowe


W ramach Działania 6.5 na wsparcie mogą liczyć pracownicy z sektora MSP, którzy dzięki pracodawcy mogą skorzystać z szerokiej gamy szkoleń, kursów, e-learningu itp. Z ogólnodostępnej Bazy Usług Rozwojowych, a nawet odbyć studia podyplomowe dzięki czemu dostosują się do potrzeb pracodawcy.

Pomoc dedykowana jest:

– osobom w wieku 50+,

– posiadającym niskie kwalifikacje,

Budżet 90 mln. zł

 

Uczenie się przez całe życie


W ramach Działania 8.2 języki obce i obsługa komputera nie będą już trudnością.  Wsparcie kierowane jest do osób w wieku aktywności zawodowej – głównie powyżej 24 roku życia.

Z własnej inicjatywy możesz otrzymać certyfikat potwierdzający nabycie nowych umiejętności.

Kwota przeznaczona na ten cel to aż 42 mln PLN

 

Kształcenie zawodowe dorosłych


W ramach działania 8.3.2 możesz otrzymać wsparcie na uczenie się w formach pozaszkolnych (np. kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych itp.).

Wsparcie otrzymają również osoby zgłaszające potrzebę formalnego potwierdzenia posiadanych już kwalifikacji zawodowych, zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny.

Budżet 30 mln. zł

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wspomnianych możliwości i nie tylko tych,

skorzystaj z bezpłatnych usług informacyjnych Punktów Informacyjnych FE,

a nasi Specjaliści otoczą Cię profesjonalnym wsparciem konsultacyjnym.

Możliwości jest naprawdę wiele!

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 33, pok. nr 15, 16 budynek C, 64-300 Nowy Tomyśl
tel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372
e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.plWRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

09 czerwca 2022

Webinarium pt. „Jessica2 – zrewitalizuj swoją okolicę z Funduszami Europejskimi”.

Chcesz zrealizować projekt rewitalizacji obszarów zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo? Chcesz skorzystać ze wsparcia z funduszy? To spotkanie jest dla Ciebie! Dołącz do bezpłatnego webinarium! Celem webinarium będzie przedstawienie informacji o wsparciu zwrotnym przeznaczonym na rewitalizację obszarów problemowych na terenie woj. wielkopolskiego. Przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego w Kaliszu.  Zaplanowane webinarium kierowane jest do podmiotów z obszaru woj. wielkopolskiego m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, szkoły wyższe, jednostki naukowe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe, instytucje kultury, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych, instytucje otoczenia biznesu, administracja rządowa, partnerzy społeczni i gospodarczy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, podmioty ekonomii społecznej, podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na webinarium pt. „Jessica2 – zrewitalizuj swoją okolicę z Funduszami Europejskimi” Webinarium odbędzie się w czwartek 09 czerwca 2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00  online na platformie Zoom. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 07 czerwca do godziny 12.00. Formularz znajduje poniżej informacji o webinarium. W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online. Organizator:Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu prowadzony przez WARP Sp. z o.o.ul. Zacisze 2, 62-800 Kalisz tel. 61 65 06 371, 61 65 06 372e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.plZałączniki:Program spotkania W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.   [formidable id="124"]
29 czerwca 2022

Webinarium pt.”Fundusz Dostępność Plus -sprawdź warunki pożyczek i skorzystaj.”

Reprezentujesz sektor publiczny, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i TBS-y, podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki oraz instytucje kultury? Chcesz skorzystać ze wsparcia z funduszy? Dołącz do bezpłatnego webinarium! Celem webinarium będzie przedstawienie informacji o wsparciu w formie pożyczek w dostosowaniu wielorodzinnych budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej oraz budynków zamieszkania zbiorowego do potrzeb osób mających ograniczenia w mobilności czy percepcji. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. „Fundusz Dostępność Plus – sprawdź warunki pożyczek i skorzystaj”. Webinarium odbędzie się w środę, 29 czerwca 2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00 na platformie online Zoom. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 27.06.2022 do godziny 12:00. Formularz znajduje się poniżej informacji o webinarium. W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online. Link zostanie przesłany po zakończeniu zapisów na webinarium.   Organizator:Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl Załączniki:Program spotkania   W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.     [formidable id="128"]

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN