Informacje i doradztwo PK Leszno

Informacja i doradztwo biznesowe

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą do skorzystania z usług Punktu Konsultacyjnego KSU w Lesznie

 

Oferta kompleksowych usług informacyjnych i doradczych Punktów Konsultacyjnych KSU prowadzonych przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. obejmuje:

  • usługę informacyjną LINK
  • opiekę nad klientem LINK
  • asystę w podejmowaniu działalności gospodarczej LINK
  • asystę w prowadzeniu działalności gospodarczej LINK 

Z usług Punktu Konsultacyjnego KSU w Lesznie można skorzystać na jeden z poniższych sposobów:
– bezpośrednio – podczas wizyty w Punkcie Konsultacyjnym KSU lub podczas dyżuru konsultanta,
– telefonicznie – pod numerem +48 65 526 31 65,
– elektronicznie – zadając pytanie poprzez wypełnienie Formularza Zapytania znajdującego się na stronie LINK

KONTAKT:
Punkt Konsultacyjny KSU w Lesznie
ul. Plac Kościuszki 4 pok. 27/28, 64-100 Leszno
tel. +48 65 526 31 65
e-mail: pk-leszno@warp.org.pl
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Zapraszamy także na dyżury konsultantów świadczone w następujących lokalizacjach:

  • Wolsztyn: Starostwo Powiatowe, ul. 5 stycznia 5 – pierwszy czwartek każdego miesiąca w godz. 10.00-14.00
  • Grodzisk Wielkopolski: Starostwo Powiatowe, ul. Żwirki i Wigury 1 – drugi czwartek każdego miesiąca w godz. 10.00 – 14.00
  • Śmigiel: Urząd Miejski, ul. Wojska Polskiego 6 – trzeci czwartek każdego miesiąca w godz. 10.00 – 14.00
  • Pakosław: Urząd Gminy, ul. Kolejowa 2 – czwarty czwartek każdego miesiąca w godz. 10.00 – 14.00
  • Poznań: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, IX piętro – każdy poniedziałek i każda środa miesiąca w godz. 7.30 – 15.30 oraz każdy czwartek miesiąca w godz. 11.30 – 15.30 (szczegóły pod numerem telefonu 61 656 35 00, wewn. 1036).

Aktualny harmonogram dyżurów Punktów Konsultacyjnych KSU prowadzonych przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zawsze dostępny jest na naszej stronie www.warp.org.pl w zakładce „Aktualności PK”.WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

08 czerwca 2022

Webinarium pt. „Mój prąd” – szczegółowe informacje nt. wsparcia.

Jesteś osobą fizyczną? Wytwarzasz prąd na własne potrzeby? To spotkanie jest dla Ciebie! Dołącz do bezpłatnego webinarium! Celem webinarium będzie przedstawienie zasad nowego naboru w ramach programu Mój Prąd 4.0. Nabór ten będzie się różnił od poprzednich m.in. zakresem kwalifikowalności kosztów. Głównym założeniem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.Program finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizowanego w ramach osi XI REACT-EU.Podczas spotkania przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego w Pile. Grupa docelowa: Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (są stroną tej umowy). Nowy nabór wniosków dedykowany jest dla prosumentów w nowym systemie net billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. „Mój prąd” – szczegółowe informacje nt. wsparcia. Webinarium odbędzie się w środę, 8 czerwca 2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00 na platformie online Zoom. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 06.06.2022 do godziny 12:00. Formularz znajduje się poniżej informacji o webinarium. W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online. Link zostanie przesłany po zakończeniu zapisów na webinarium.   Organizator:Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl Załączniki:Program spotkania W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.   [formidable id="123"]

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN