Komunikat w sprawie oceny wniosków w ramach I rundy aplikacyjnej w 2009 w działaniu 4.4 PO IG

 

Komunikat w sprawie oceny wniosków w ramach I rundy aplikacyjnej w 2009 w działaniu 4.4 PO IG

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż Minister Rozwoju Regionalnego zatwierdził suplement do protokołu z oceny wniosków w ramach I rundy aplikacyjnej w 2009 r. (nabór przeprowadzony w dniach od 2 marca do 15 kwietnia br.)  w działaniu 4.4 "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dodatkowy budżet na kwotę 647 590 002,75 zł pozwoli na wsparcie kolejnych 39 projektów, które uzyskały, co najmniej 90 punktów (pobierz plik).

 WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN