Mobilny Punkt Informacyjny w Opalenicy.

Unijna kasa na wyciągnięcie ręki? Dowiedz się więcej podczas bezpłatnych, indywidualnych konsultacji.

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Specjalista ds. Funduszy Europejskich będzie pełnił dyżur w Urzędzie Miasta w Opalenicy, 25 czerwca 2015 roku w godzinach 10.00.-14.00.

Zainteresowani Funduszami Europejskimi będą mogli uzyskać informacje m.in. z zakresu: pożyczek na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej, szkoleń, oferty Sieci Punktów Informacyjnych oraz projektów zrealizowanych z Funduszy Europejskich w latach 2007-2013. Ponadto będzie można dowiedzieć się, jakie projekty będą miały szansę na uzyskanie wsparcia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Do skorzystania z indywidualnych bezpłatnych konsultacji zapraszamy osoby z terenu podregionu nowotomyskiego (powiat: nowotomyski, grodziski, międzychodzki, szamotulski, wolsztyński).

Organizatorem spotkania jest Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu działający przy WARP.

 

Miejsce dyżuru:
Urząd Miejski w Opalenicy
ul. 3 maja 1, 64-330 Opalenica
Sala nr 1

 WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

Aktywizacja młodych w powiecie międzychodzkim.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój zatacza coraz szersze kręgi! Tym razem Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie ogłosił informację na temat naboru wniosków o przyznanie jednorazowych środków na otwarcie działalności gospodarczej dla osób w wieku 18-29 lat ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim (I)" współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na otwarcie działalności gospodarczej będą przyjmowane wyłącznie w terminie od dnia 08.06.2015r. do dnia 12.06.2015r.   Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych, dla których został ustalony I lub II profil pomocy pozostających bez pracy w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzychodzie, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzieży NEET. Do projektu w pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby spełniające dodatkowo jedno z poniższych kryteriów: •  niepełnosprawne, •  o niskich kwalifikacjach, które posiadają wykształcenie nie wyższe niż wykształcenie średnie, •  długotrwale bezrobotne; na potrzeby projektu za osobę długotrwale bezrobotną uznaje się: -  osoby poniżej 25 roku życia, które pozostają bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, -  osoby w wieku 25 – 29 lat, które pozostają bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. Osoby ubiegające się o jednorazowe środki na otwarcie działalności gospodarczej mogą wnioskować o przyznanie kwoty w wysokości do 20.000,00zł.   Więcej informacji: pupmiedzychod.pl  

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN