Nabór wniosków do działania 1.4 POIG I runda w 2010

 

 

Konkurs w ramach działania 1.4 PO IG

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od 1 października 2010 r. do 29 października 2010 r. Konkurs dotyczy wsparcia projektów celowych w zakresie prowadzenia badań przemysłowych lub prac rozwojowych.  Skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców, zarówno przedsiębiorców z sektora MSP, jak również dużych przedsiębiorców.

 

Z uwagi na wyczerpanie środków z Działania 4.1 POIG, w którym wnioskodawcy mieli możliwość uzyskania dofinansowania na wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej, obecny konkurs umożliwi otrzymanie wsparcia wyłącznie na część badawczą projektu celowego.

 

Warunkiem koniecznym otrzymania dofinansowania jest zobowiązanie wnioskodawcy do wdrożenia wyników prac B+R powstałych w trakcie realizacji projektu celowego. Wdrożenie wyników tych prac może przybrać jedną z dwóch form, tj. wprowadzenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy lub wprowadzenie wyników tych prac do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy dzięki nabyciu ich od wnioskodawcy po zakończeniu realizacji projektu z Działania 1.4 POIG.

 

W celu ułatwienia wnioskodawcom składania dokumentacji aplikacyjnej wprowadzono zasadę, że wnioski o dofinansowanie będą składane drogą elektroniczną – poprzez zapisanie ich w Generatorze Wniosków.  

 

Wnioskodawcy dysponujący elektronicznym podpisem z certyfikatem kwalifikowanym będą mogli złożyć wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem platformy ePUAP z pominięciem składania aplikacji w formie papierowej. Przedsiębiorcy nie posiadający certyfikowanego podpisu kwalifikowanego będą musieli dosłać dokumentację w papierowej formie do właściwej Regionalnej Instytucji Finansującej.

 

Ponadto kryteria wyboru projektów nie zawierają kryterium czasu, co oznacza, że ich wybór zależeć będzie wyłącznie od oceny formalnej i merytorycznej.

 

Szczegółowa dokumentacja (link)

 

 WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN