Dokumentacja Projektu

Wzory dokumentów:

Regulamin udzielania grantów

Zaktualizowany Regulamin udzielania grantów

Zaktualizowany regulamin udzielania grantów (05.08.2020 r.)

Zaktualizowany regulamin udzielania grantów (21.08.2020 r.)

Zaktualizowany regulamin udzielania grantów (09.12.2020 r.)

Zaktualizowany regulamin udzielania grantów (31.12.2020 r.)

Zaktualizowany regulamin udzielania grantów (23.03.2021 r.)

Zaktualizowany regulamin udzielania grantów (01.07.2021 r.)

Zaktualizowany regulamin udzielania grantów (13.01.2022 r.)

Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania grantów – Wzór wniosku o grant

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania grantów – Kryteria wyboru wniosków o grant

Załącznik nr 2 do Regulaminu udziału grantów – Zaktualizowane kryteria wyboru wniosków o grant

Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania grantów – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania grantów – Oświadczenie o spełnianiu definicji MŚP (pdf)

Załącznik nr 5 do Regulaminu udzielania grantów – Wzór umowy o powierzenie grantu

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania grantów – Oświadczenie RODO

Załącznik nr 7a do Regulaminu udzielania grantów – Wzór deklaracji wekslowej

Załącznik nr 7b do Regulaminu udzielania grantów – Wzór weksla in blanco

Załącznik nr 8 do Regulaminu udzielania grantów – Wzór protestu

Załącznik nr 9 do Regulaminu udzielania grantów – Wyliczenie kwoty grantu

Załącznik nr 10 do Regulaminu udzielania grantów – Wzór aneksu nr 1

 

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN