Dokumenty

Nabór I
Regulamin rekrutacji uczestników Oświadczenie uczestnika projektu Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników – Wstępny formularz rekrutacyjny Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji – Formularz rekrutacyjny-opis planowanej działalności gospodarczej Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny wstępnego formularza rekrutacyjnego Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny Formularza rekrutacyjnego dot. opisu planowanej działalności gosp. Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny spełnienia dodatkowych kryteriów Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny doradcy zawodowego Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji – Deklaracja uczestnictwa w projekcie Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji_branże w obszarze inteligentnych specjalizacji Załącznik nr 9 do regulaminu rekrutacji – Wykaz działalności gospodarczych wyłączonych z ubiegania się o pomoc Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków – Wniosek o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków – Biznes Plan Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków – Biznes Plan – tabele finansowe Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków – Karta oceny Biznes Planu Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków – Harmonogram rzeczowo-finansowy Załącznik nr 6a do Regulaminu przyznawania środków – Oświadczenie o stanie cywilnym Załącznik nr 6b do Regulaminu przyznawania środków – Deklaracja wekslowa Załącznik nr 6c do Regulaminu przyznawania środków – Weksel in blanco Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków – Zestawienie poniesionych wydatków – rozliczenie inwestycji Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków – Zestawienie poniesionych wydatków – rozliczenie inwestycji Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków – Oświadczenie dotyczące VAT Oświadczenie o używanym środku trwałym Nabór I - Harmonogram działań Nabór I - Harmonogram działań - aktualizacja ARCHIWUM Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - dokument archiwalny Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków – Wniosek o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe - dokument archiwalny Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków – Biznes Plan - dokument archiwalny Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków – Biznes Plan – tabele finansowe - dokument archiwalny Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków – Karta oceny Biznes Planu - dokument archiwalny Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego - dokument archiwalny Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków – Harmonogram rzeczowo-finansowy - dokument archiwalny Załącznik nr 6a do Regulaminu przyznawania środków – Oświadczenie o stanie cywilnym - dokument archiwalny Załącznik nr 6b do Regulaminu przyznawania środków – Deklaracja wekslowa - dokument archiwalny Załącznik nr 6c do Regulaminu przyznawania środków – Weksel in blanco - dokument archiwalny Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków – Zestawienie poniesionych wydatków – rozliczenie inwestycji - dokument archiwalny Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków – Zestawienie poniesionych wydatków – rozliczenie inwestycji - dokument archiwalny Oświadczenie o używanym środku trwałym - dokument archiwalny

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN