Nabór II wniosków dla uczestników projektu FirmaiTy

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy drugi nabór do projektu „Raz, dwa, trzy – firma i Ty”.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego powyżej 30. roku życia, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą i jednocześnie należą do jednej z następujących grup:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • kobiety,
  • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne).

Dodatkowe punkty w projekcie są przydzielane dla:

  • kobiet,
  • osób powyżej 50 roku życia,
  • osób o niskich kwalifikacjach,
  • osób, które założą działalność w ramach inteligentnych specjalizacji,
  • osób, które założą działalność w ramach odnawialnych źródeł energii,
  • osób, które zatrudnią dodatkową osobę na okres co najmniej 3 miesięcy na co najmniej 1/2 etatu.

Nabór Formularzy rekrutacyjnych będzie prowadzony  w okresie od 7 stycznia 2019r. do 1 lutego 2019r.

UWAGA! Nabór został wydłużony do 15.02.2019!

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj, natomiast Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest tutaj.

Masz pytanie?
Zapraszamy do kontaktu:

Biuro projektu: 
ul. Piekary 19, 61-823 Poznań

Telefon: 61 65 06 214, 61 65 06 259, 61 65 06 260, 61 65 06 240 lub 61 65 63 500

e-mail: firmaiTy@warp.org.pl

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN