Ważne informacje

Szanowni Państwo,

informujemy, że nabór formularzy zgłoszeniowych w projekcie pn. “Rozwijaj się – wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim” został zawieszony od dnia 3 marca 2022 roku od godziny 10:00.
Nabór może zostać wznowiony w przypadku uwolnienia środków finansowych w projekcie.
O wznowieniu naboru Operator poinformuje za pośrednictwem strony internetowej z odpowiednim wyprzedzeniem.

Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Rozwijaj się!

03.03.2022 r.


 

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy prezentację z webinarium, które odbyło się w dniu 16 lutego 2022 r. wraz z odpowiedziami na pytania jakie zostały zadane w trakcie spotkania.

Zapraszamy do zapoznania się.

ROZWIJAJ SIĘ – prezentacja – 16.02.2022 r.
WEBINARIUM – pytania i odpowiedzi – 16.02.2022 r.

Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Rozwijaj się!

                                                                                                                                                     16.02.2022 r.


 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Operator otrzymał wstępną zgodę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na wydłużenie projektu pn. “Rozwijaj się – wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim” do 30 czerwca 2022 roku.
W związku z powyższym formularze zgłoszeniowe mogą obejmować usługi rozwojowe kończące się uzyskaniem kwalifikacji do dnia 31 maja 2022 roku.
Nowy generator oraz informacja o zmianach w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa dostępne są tutaj.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Rozwijaj się!


28.01.2022 r.


 

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy prezentację z webinarium, które odbyło się w dniu 11 stycznia 2022 r. wraz z odpowiedziami na pytania jakie zostały zadane w trakcie spotkania.

Zapraszamy do zapoznania się.

ROZWIJAJ SIĘ – prezentacja – 11.01.2022 r.
WEBINARIUM – pytania i odpowiedzi – 11.01.2022 r.

Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Rozwijaj się!

12.01.2021 r.


Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy prezentację z webinarium, które odbyło się w dniu 7 grudnia 2021r. wraz z odpowiedziami na pytania jakie zostały zadane w trakcie spotkania.

Zapraszamy do zapoznania się.

ROZWIJAJ SIĘ – prezentacja – 07.12.2021 r.
WEBINARIUM – pytania i odpowiedzi – 07.12.2021 r.

Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Rozwijaj się!

08.12.2021 r.


Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy prezentację z webinarium, które odbyło się w dniu 16 listopada 2021r. wraz z odpowiedziami na pytania jakie zostały zadane w trakcie spotkania.

Zapraszamy do zapoznania się.

ROZWIJAJ SIĘ – prezentacja – 16.11.2021 r.
WEBINARIUM – pytania i odpowiedzi – 16.11.2021 r.

Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Rozwijaj się!

17.11.2021 r.


Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy prezentację z webinarium, które odbyło się w dniu 26 października 2021r. wraz z odpowiedziami na pytania jakie zostały zadane w trakcie spotkania.

Zapraszamy do zapoznania się.

ROZWIJAJ SIĘ – prezentacja – 26.10.2021 r.
WEBINARIUM – pytania i odpowiedzi – 26.10.2021 r.


Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Rozwijaj się!

27.10.2021 r.


Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy prezentację z webinarium, które odbyło się w dniu 5 października 2021 r. wraz z odpowiedziami na pytania jakie zostały zadane w trakcie spotkania.

Zapraszamy do zapoznania się.

ROZWIJAJ SIĘ – prezentacja – 05.10.2021 r.
WEBINARIUM – pytania i odpowiedzi – 05.10.2021 r.

Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Rozwijaj się!

07.10.2021 r.


Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy prezentację z webinarium, które odbyło się w dniu 16 września 2021r. wraz z odpowiedziami na pytania jakie zostały zadane w trakcie spotkania.

Zapraszamy do zapoznania się.

ROZWIJAJ SIĘ – prezentacja – 16.09.2021 r.
WEBINARIUM – pytania i odpowiedzi – 16.09.2021 r.

Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Rozwijaj się!

17.09.2021 r.


Szanowni Państwo,


Uprzejmie informujemy, że od dnia 30 sierpnia 2021 r. kwota dofinansowania do szkoleń prowadzących do zdobycia kwalifikacji w projekcie Rozwijaj się! wynosi aż 4.500,00 PLN.
W związku z powyższym dokonano zmiany w § 4 ust. 1 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie “Rozwijaj się – wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim”.
Zmieniony Regulamin został zamieszczony w zakładce Dokumenty


Generator wniosków zaktualizuje się automatycznie.

Pozdrawiamy
Zespół projektu
Rozwijaj się!

30.08.2021 r.


Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy prezentację z webinarium, które odbyło się w dniu 1 czerwca 2021 r. wraz z odpowiedziami na pytania jakie zostały zadane w trakcie spotkania.

Zapraszamy do zapoznania się.

ROZWIJAJ SIĘ – prezentacja – 01.06.2021 r.
WEBINARIUM – pytania i odpowiedzi – 01.06.2021 r.

Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Rozwijaj się!

02.06.2021 r.


Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy prezentację z webinarium, które odbyło się w dniu 18 maja 2021 r. wraz z odpowiedziami na pytania jakie zostały zadane w trakcie spotkania.

Zapraszamy do zapoznania się.

ROZWIJAJ SIĘ – prezentacja – 18.05.2021 r.
WEBINARIUM – pytania i odpowiedzi – 18.05.2021 r.


Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Rozwijaj się!

19.05.2021 r.


Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy prezentację z webinarium, które odbyło się w dniu 22 kwietnia 2021r. wraz z odpowiedziami na pytania jakie zostały zadane w trakcie spotkania.

Zapraszamy do zapoznania się.

ROZWIJAJ SIĘ – prezentacja – 22.04.2021 r.
WEBINARIUM – pytania i odpowiedzi – 22.04.2021 r.


Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Rozwijaj się!

27.04.2021 r.


Szanowni Państwo,

W celu prawidłowej realizacji projektu wprowadzono zmiany w § 8 Regulaminu rekrutacji w zakresie ograniczenia czasu trwania usług rozwojowych oraz uzyskiwania kwalifikacji nie później niż do 28.02.2022 roku.

Operator informuje, że zmieniono zapisy w § 8 ust. 9, który po zmianach brzmi Nabór każdorazowo dotyczy usług rozwojowych, których termin rozpoczęcia wypada nie wcześniej niż 30 i nie później niż 90 dni kalendarzowych po dniu złożeniu Formularza zgłoszeniowego. Usługa musi zakończyć się w terminie do dnia 28.02.2022 r. Formularze zgłoszeniowe, w których wskazane będą usługi rozwojowe wykraczające poza ww. okresy nie będą podlegały rozpatrzeniu”, a także  dodano § 8 ust. 10 o treści Uzyskanie kwalifikacji w związku z zakończeniem udziału w usłudze rozwojowej musi nastąpić w terminie do dnia 28.02.2022 r.”.

Aktualne dokumenty dotyczące projektu dostępne są tutaj.

Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Rozwijaj się!

15.03.2021 r.


Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy prezentację z webinarium, które odbyło się w dniu 4 marca 2021 r. wraz z odpowiedziami na pytania jakie zostały zadane w trakcie spotkania.

Zapraszamy do zapoznania się.

ROZWIJAJ SIĘ – prezentacja – 4.03.2021 r. 
WEBINARIUM – pytania i odpowiedzi – 4.03.2021 r.

Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Rozwijaj się!

5.03.2021 r.


Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy prezentację z webinarium, które odbyło się w dniu 12 stycznia 2021r. wraz z odpowiedziami na pytania jakie zostały zadane w trakcie spotkania.

Zapraszamy do zapoznania się.

ROZWIJAJ SIĘ – prezentacja – 12.01.2021 r. 
WEBINARIUM – pytania i odpowiedzi – 12.01.2021 r.

Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Rozwijaj się!

14.01.2020 r.WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN