INFORMACJE

W tej sekcji będziemy Państwu przedstawiać informacje na temat oferty Funduszy Europejskich. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie planowanymi naborami.

Szkolenia dla sektora budowlanego!
Rozpoczęto realizację projektu „Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego”! Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Operatorem jest Dolnośląska  Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. we współpracy z Funduszem Regionu Wałbrzyskiego i Dolnośląskimi Pracodawcami. Wsparcie w projekcie polega na refundacji do 80% kosztów szkoleń zgodnych z Rekomendacjami Sektorowej Rady ds. kompetencji w Budownictwie. Kwota maksymalna to 7 953,60 zł na jednego pracownika. Wsparcie udzielane jest mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, działającym w branży budowlanej (PKD – sekcja F) z całej Polski. W ramach aktualnych Rekomendacji usługi rozwojowe objęte dofinansowaniem mogą dotyczyć następujących obszarów tematycznych: Sporządzanie kosztorysów oraz dokumentacji przetargowej na roboty budowlane. Wykonywanie elementów betonowych lub żelbetonowych służących jako konstrukcje nośne budowli. Wykonywanie i wbudowywanie zbrojenia oraz prefabrykowanie elementów zbrojenia. Montowanie i demontowanie szalunków systemowych. Wykonywanie ociepleń budynków, w tym docieplanie przegród budowlanych, płyt balkonowych i fundamentów oraz nakładanie tynków cienkowarstwowych. Prowadzenie gospodarki odpadami budowlanymi lub rozbiórkowymi. Użytkowanie rusztowań. Planowanie i wdrażanie działań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i zdrowia na budowie. Wykonywanie posadzek jastrychowych płynnych i suchych. Wykonywanie izolacji ciepłochronnych sieci cieplnych. Montowanie konstrukcji stalowych na parkingach wielopoziomowych oraz halach. Nadzorowanie budowy, demontażu i eksploatacji rusztowań. Wykonywanie robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych. Montowanie obróbek blacharskich i systemów odwodnienia dachu. Montowanie ścian działowych w technologii gipsowo-kartonowej.   Wkrótce można spodziewać się modyfikacji/aktualizacji ww. Rekomendacji o dodatkowe szkolenia np. operatora koparek kl. III, koparko – ładowarek kl. III, ładowarek kl. III, znajomości języka polskiego wśród obcokrajowców do bezpiecznej i efektywnej pracy na budowie, uprawnień do obsługi podestów ruchomych przejezdnych itp.   Uproszczony schemat udziału w projekcie: złożenie wstępnego Formularz zgłoszeniowego przez stronę internetową PARP https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje-dla-sektorow-2 kontakt DARR S. A. z zainteresowanym udziałem przedsiębiorstwem złożenie przez przedsiębiorstwo dokumentów aplikacyjnych przez system Operatora www.projekty.frw.pl podpisanie umowy o refundację kosztów szkoleń wybór przez przedsiębiorstwo usług z Bazy Usług Rozwojowych udział w usługach rozwojowych złożenie wniosku o refundacje kosztów usługi wraz z załącznikami Szczegóły dot. projektu znajdą Państwo na stronie https://www.darr.pl/kompetentni-pracownicy-sektora-budowlanego     Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich! Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.plkalisz.fe@wielkopolskie.plgg 74500063skype infoue-kalisz   Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Akademia PARP wciąż się rozwija!
W najbliższych miesiącach pojawią się nowe szkolenia oraz aktualizacja istniejących kursów. Dodatkowo powstanie e-kurs w języku ukraińskim o tym, jak założyć działalność gospodarczą w Polsce. Akademia PARP to portal e-learningowy działający w ramach projektu Centrum Rozwoju MŚP Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Powstał z myślą o przedsiębiorcach oraz osobach, które planują założyć własną działalność gospodarczą. Kursy są zgodne z aktualnymi zaleceniami i trendami – nie ma w nich przestarzałej wiedzy. Oferta edukacyjna portalu jest podzielona na pięć kategorii: finanse, marketing, prawo, zarządzanie oraz kompetencje. A wśród nich są takie szkolenia jak: „Pozyskiwanie kapitału na działalność MŚP”, „E-commerce i marketing internetowy w MŚP”, „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, „Eksport dla początkujących”, „Jak efektywnie pracować i zarządzać zdalnie personelem?” i wiele innych, a każdy zakończony kurs jest nagradzany certyfikatem Akademii PARP. Z końcem kwietnia na platformie zostanie opublikowany kurs zaawansowany II stopnia z marketingu internetowego, a w maju szkolenie dotyczące rynku kapitałowego MŚP. W trzecim kwartale 2022 r. dodane zostaną kursy, opracowane przez zewnętrznych wykonawców oraz ekspertów PARP. Twórcy Akademii zapowiadają również, że w ciągu najbliższych kilku tygodni powstanie szkolenie w języku ukraińskim, dotyczące zakładania działalności gospodarczej w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się i skorzystania! https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kursy-online     Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.plkalisz.fe@wielkopolskie.plgg 74500063skype infoue-kalisz   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Poznaj lektury dostępne!
Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło na swojej stronie, lektury szkolne w adaptacjach przeznaczonych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Seria "Lektury dostępne" to multimedialne książki pomocnicze do edukacji językowej i polonistycznej wraz z odpowiadającymi im materiałami ćwiczeniowymi, które służą utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Zostały opracowane z myślą o uczniach mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją. Cykl został opracowany na zlecenie MEiN przez zespół doświadczonych ekspertów współpracujących z Pracownią Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego. W przygotowaniu tłumaczeń na polski język migowy (PJM) uczestniczyli głusi użytkownicy tego języka będący wykładowcami Uniwersytetu Warszawskiego. Seria to pierwsze w Polsce multimedialne lektury szkolne łączące różne sposoby rozumienia tekstu: tekst czytany, tekst migany w polskim języku migowym (PJM), tekst łatwy do czytania (ETR), tekst wspomagany komunikacją wykorzystującą symbole (tablice komunikacyjne wykorzystujące piktogramy PCS), historia obrazkowa z tekstem – komiks. Wśród lektur są m.in. bajki Ignacego Krasickiego, powieści Bolesława Prusa i Henryka Sienkiewicza czy „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. Seria ma być wzbogacana o kolejne utwory. Lektury dostępne: https://zpe.gov.pl/a/lektury-dostepne/D1HUbVOK5   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.plkalisz.fe@wielkopolskie.plgg 74500063skype infoue-kalisz   Nie czekaj, sprawdź już dziś!

PFR InfoWeek! Rusza cykl bezpłatnych spotkań dla przedsiębiorców!
Spotkania online w ramach PFR InfoWeek skierowane są do sektora MŚP i dużych firm, które planują ekspansję na zagraniczne rynki lub już eksportują, ale są zainteresowane obecnością na nowych rynkach. Podczas trwających około godziny webinariów zostaną przedstawione instrumenty wsparcia poszczególnych instytucji z Grupy PFR, które pozwolą kontynuować, rozwijać i zabezpieczyć działania eksportowe polskich firm. Spotkania to będzie okazją do zgłębienia wiedzy i zadania indywidualnych pytań ekspertom. Tematem spotkań zaplanowanych na 4-8 kwietnia jest ekspansja zagraniczna – tak ważna w obliczu trwającej wojny, która zmusiła wiele firm do zmiany dotychczasowej strategii i szukania nowych dostawców oraz rynków zbytu. Pierwszy webinar już w poniedziałek 4 kwietnia o 13:00. Przedstawiciele Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej powiedzą przedsiębiorcom m.in. o: planowanym wsparciu dla firm ze środków UE, handlu zagranicznym w obliczu rosyjskiej agresji. Wszystkie spotkania odbędą się w formule on-line. Zainteresowani programem mają możliwość wyboru bloków tematycznych i rejestracji na spotkania, które bezpośrednio odpowiadają ich zainteresowaniom i obszarom działania. Udział w webinariach jest bezpłatny. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja pod adresem: https://www.interankiety.pl/f/NMYbYWRv Zgłoszenia na wszystkie spotkania można dokonać do 7 kwietnia 2022 r.   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.plkalisz.fe@wielkopolskie.plgg 74500063skype infoue-kalisz   Nie czekaj, sprawdź już dziś!    

Konkurs grantowy „Kultura bez barier” – ruszył nabór wniosków!
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków o udzielenie grantu dla instytucji kultury w ramach projektu „Kultura bez barier”. Celem naboru wniosków jest pilotażowe wdrożenie nowego modelu zapewniania dostępności oferty i zasobów instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami przez instytucje kultury o zróżnicowanych charakterystykach, umożliwiające jak najszersze przetestowanie jego elementów. Model stanowi część dokumentacji naboru. Do udziału w naborze wniosków o udzielenie grantu uprawnione są samorządowe, państwowe i współprowadzone instytucje kultury, utworzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2020 poz. 194 ze zm.). Kwota przeznaczona na finansowanie przedsięwzięć grantowych wybranych w naborze wniosków o udzielenie grantu wynosi 19 043 000,00 zł. Maksymalna wysokość grantu dla jednego wnioskodawcy wynosi 250 000,00 zł, a wkład własny nie jest wymagany. Projekty mogą być realizowane do 15 czerwca 2023 r. Wnioski w ramach naboru będą przyjmowane od dnia 16 marca 2022 r. od godziny 08:00 do dnia 26 kwietnia 2022 r. do godziny 16:00.Wnioski należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem generatora wniosków, który będzie dostępny w terminie obowiązywania naboru pod linkiem https://projektyue.pfron.org.pl/. Projekt „Kultura bez barier”, realizowany jest  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.   Więcej informacji: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-grantu-dla-instytucji-kultury/   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich! Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.plkalisz.fe@wielkopolskie.plgg 74500063skype infoue-kalisz   Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Pożyczka misyjna dla Podmiotów Ekonomii Społecznej.
Chcesz pomagać osobom, które uciekły przed wojną w Ukrainie? Pożyczka misyjna dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. W związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie i wzmożonym napływem obywateli z tego kraju Podmioty Ekonomii Społecznej z całego kraju w ramach Pożyczki Płynnościowej dla PES mogą skorzystać z Pożyczki Misyjnej. Wsparcie ma na celu pomoc osobom uciekającym z Ukrainy. Pożyczka może być przeznaczona na pomoc dla uchodźców wojennych oraz na utworzenie miejsca pracy. Nawet 100 tysięcy złotych oprocentowane na 0% z możliwością częściowego umorzenia kapitału. Pożyczka Misyjna jest szczególną formą Pożyczki Płynnościowej dla Podmiotów Ekonomii Społecznej dzięki której można otrzymać nawet 100 tys. złotych oprocentowanych na 0%. Pożyczka Misyjna jest udzielana w celu pomocy osobom, które uciekły z oraz na utworzenie miejsca pracy dla osoby z Ukrainy. Parametry Pożyczki Misyjnej: maksymalna jednostkowa wartość – nie więcej niż 100 tys. złotych; oprocentowanie – 0%; okres spłaty – do 60 miesięcy; możliwość częściowego umorzenia – 25% wartości kapitału pod warunkiem rozliczenia pożyczki; karencja w spłacie kapitału – do 12 miesięcy; pożyczkobiorcy – PES, które działają nie mniej niż 12 miesięcy; forma spłaty – miesięczna lub kwartalna; zabezpieczenie – preferowany weksel in blanco lub inne zabezpieczenie; brak opłat i prowizji.  Pożyczkobiorca, który skorzystał już z Pożyczki Płynnościowej dla PES może skorzystać z Pożyczki Misyjnej. Więcej informacji: https://frw.pl/pozyczka-plynnosciowa-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.plkalisz.fe@wielkopolskie.plgg 74500063skype infoue-kalisz   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Fundusz Dostępności wspiera inwestycje w usuwaniu barier architektonicznych!
BGK wspólnie z pośrednikami finansowymi udzielają preferencyjnych pożyczek na likwidację barier architektonicznych, co ma skutkować zapewnieniem dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami m.in. osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi oraz osób starszych. O pożyczkę mogą ubiegać się przede wszystkim spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz cały sektor publiczny (szkoły, szpitale, przychodnie, instytucje kultury). Pożyczkę w kwocie do 2 mln złotych mogą też otrzymać osoby prywatne, które są właścicielami wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Korzyścią pożyczki jest brak górnej granicy finansowania, a okres jej spłaty może być rozłożony na 20 lat, przy oprocentowaniu od 0,15 proc. w skali roku. Długi okres spłaty pozwala na dostosowanie wysokości raty do możliwości danego kredytobiorcy. Samo przyznanie pożyczki i jej obsługa nie są związane z żadnymi dodatkowymi opłatami. Istnieje także możliwość umorzenia spłaty nawet do 40 proc. wartości kapitału pożyczki. Wysokość umorzenia zależy od spełnienia kryterium terytorialnego, społecznego, a także od przeznaczenia budynku. Dodatkowo, finansowane inwestycje mogą zostać uzupełnione dotacją z PFRON. Z Funduszu Dostępności można np. doposażyć budynki w windy (lub wymienić stare windy na nowe, spełniające aktualne wymogi dostępności), zamontować platformy osobowe, pochylnie i poręcze, które ułatwią poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.   Więcej informacji: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusz-dostepnosci/#c14827   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.plkalisz.fe@wielkopolskie.plgg. skype infoue-kalisz   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Zawalcz o GRANT w projekcie POPOJUTRZE 2.0!
Masz pomysł na zmiany w obszarze kształcenia? Zgłoś się do projektu POPOJUTRZE 2.0 i zawalcz o GRANT na swój pomysł! Do rozdania jest 20 grantów, każdy o wartości 60.000 zł.  Trwa IV Nabór wniosków – aplikować można do 7 marca 2022 r. Hasłem przewodnim naboru są KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI – rozwój kompetencji jutra, tworzenie przestrzeni, narzędzi i produktów sprzyjających przyswajaniu wiedzy. Celem głównym projektu Popojutrze 2.0 jest wsparcie procesu inkubacji 72 innowacji społecznych z całego kraju pozwalających na szybsze, tańsze oraz bardziej wydajne rozwiązywanie problemów w obszarze kształcenia, spośród których minimum 10 zostanie przetestowanych i skierowanych do wdrażania oraz popularyzacji na szerszą skalę w okresie do 30.06.2023 r. W projekcie POPOJUTRZE 2.0 może wziąć udział niemal każdy – zarówno osoby fizyczne jak i instytucje – wymogiem jest jedynie stworzenie minimum 2 osobowego zespołu pracującego nad innowacją. W praktyce pomysł może zgłosić żłobek, przedszkole, szkoła, a także jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo, NGO. Projekt otwarty jest także dla grup nieformalnych (min. 2 osoby) np.: nauczyciele, dydaktycy, edukatorzy, trenerzy, psychologowie, rodzice. Realizatorem projektu jest SENSE consulting sp. z o.o. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Oś priorytetowa „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można znaleźć na stronie internetowej realizatora projektu.   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.plkalisz.fe@wielkopolskie.plgg. skype infoue-kalisz   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Webinaria z Doradcami Energetycznymi!
W ramach projektu Doradztwa Energetycznego, odbędą się spotkania dla osób zainteresowanych z Doradcami Energetycznymi. Spotkania będą odbywały się cyklicznie, w formie on-line - w każdy drugi wtorek miesiąca. Doradcy Energetyczni przybliżą wybrany temat z obszaru efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii oraz możliwości pozyskania środków na inwestycje. Najbliższe terminy webinariów: 8 marca 2022 r. - "Fotowoltaika - co nowego w przepisach i rozwiązaniach, czy fotowoltaika dalej się opłaca?", 12 kwietnia 2022 r. - "Pompy ciepła w termomodernizowanych budynkach jednorodzinnych". Informacje o rejestracji na spotkania oraz o kolejnych spotkaniach dostępne są na stronie Doradztwa Energetycznego Projekt realizowany przy wsparciu Funduszy Europejskich Programu Infrastruktura i Środowisko - poddziałanie 1.3.3 „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.     Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.plkalisz.fe@wielkopolskie.plgg. skype infoue-kalisz   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!    

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – nabór trwa!
Do 25 marca br. trwa nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.2.1 WRPO „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej lub budynków zamieszkania zbiorowego, związanej m.in. z: ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych, przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji (wyłącznie jako element projektu), instalacją systemów chłodzących, wymianą oświetlenia na energooszczędne, systemami monitorowania i zarządzania energią, finansowaniem opracowanych audytów energetycznych dla sektora publicznego – jako elementu kompleksowego projektu.  Uprawnionymi do składania wniosku są: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki; jednostki zależne od jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, w tym spółki komunalne realizujące zadania własne gminy; samorządowe jednostki organizacyjne; organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną); spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego; podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych; uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego; podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE. Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych w Regulaminie.   Poziom dofinansowania Przewiduje się realizację projektów w dwóch wariantach: bez pomocy publicznej, objęte pomocą publiczną, na warunkach określonych w Regulaminie konkursu i wynosi 35%-85%. Minimalna wartość projektu wynosi 300 000,00 PLN. Więcej informacji: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/411   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.plkalisz.fe@wielkopolskie.plgg. skype infoue-kalisz   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype. Nie czekaj, sprawdź już dziś!    

UWAGA! Zmiana terminu przyjmowania formularzy w projekcie “Samozatrudnienie – pomysłem na życie”!
Jeszcze więcej czasu na przygotowanie dokumentów!Planowany termin rozpoczęcia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych w projekcie"Samozatrudnienie - pomysłem na życie" to 21.02.2022 r. Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego w wysokości 23 050,00 PLN dla 252 Uczestników projektu wraz ze wsparciem pomostowym w wysokości 2 050,00 PLN netto miesięcznie, wypłacane przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej dla 252 Uczestników projektu. Projekt skierowany jest do osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 30 roku życia z terenu województwa wielkopolskiego, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą i jednocześnie należą do jednej z następujących grup: a) osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracowników na umowy cywilnoprawne, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia orazb) osób z jednej z niżej wymienionej grupy: imigranci oraz reemigranci; osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny; osoby ubogie pracujące; bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia, a nie należący do osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, imigrantów i reemigrantów oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin; osoby bezrobotne, bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, to jest: długotrwale bezrobotne, w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY, Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość. Prowadzony jest w Partnerstwie z Funduszem Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA oraz DGA S.A. Więcej informacji: https://samozatrudnienie.eu/   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.plkalisz.fe@wielkopolskie.plgg. skype infoue-kalisz   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Wciąż można zgłaszać projekt w konkursie „Granty na Eurogranty”! 
„Granty na Eurogranty” to konkurs dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, których siedziba lub oddział znajduje się na terenie Polski. Celem projektu jest sfinansowanie kosztów przygotowania grantu, planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej. Wsparcie jest finansowane z Programu Inteligentny Rozwój. Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 280 060,00zł. Maksymalna intensywność dofinansowania może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych.   Możesz otrzymać dofinansowanie na: koszty opracowania studium wykonalności; koszty podróży służbowych pracowników; koszty usług doradczych; wynagrodzenia pracowników wraz z pozapłacowymi kosztami pracy; organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE; tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu w ramach Programu UE. Wnioski można składać do 11 sierpnia 2022 r. Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.plkalisz.fe@wielkopolskie.plgg 74500063skype infoue-kalisz   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!      

Chcesz pozyskać dotację na otwarcie firmy? Nie trać czasu, tylko zacznij działać już dziś!
Rusza projekt realizowany w Partnerstwie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. (Lider Projektu) z DGA S.A (Partner), w ramach którego można pozyskać dotację na założenie działalności gospodarczej. Projekt skierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin). Wiek Uczestnika projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie -  tj. od dnia 30 urodzin. Uczestnikami projektu są osoby należące do następujących grup docelowych: imigranci oraz reemigranci; osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny; osoby ubogie pracujące; osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu); bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia, a nie należący do osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, imigrantów i reemigrantów oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin; osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby spełniające jeden z poniższych warunków: osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach. W Projekcie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (tj. miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu, a w przypadku osób bezdomnych - przebywają na tym obszarze). Kryterium nie ma zastosowania w odniesieniu do imigrantów i reemigrantów.   NABÓR ZGŁOSZEŃ rozpocznie się 14.02.2022 r. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY, Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość. Więcej informacji: https://samozatrudnienie.eu/   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.plkalisz.fe@wielkopolskie.plgg 74500063skype infoue-kalisz   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Akademia PARP zaprasza na nowe bezpłatne kursy online!
Akademia PARP została poszerzona o 7 nowych kursów: „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, „Marketing internetowy – kurs zaawansowany”, „Ubezpieczenia w działalności MŚP”, „Dochodzenie i zarządzanie należnościami”, „Marketing eksportowy”, „Budowanie i utrzymywanie relacji z klientem”, „Ochrona własności przemysłowej w MŚP”. Akademia PARP to projekt działający w ramach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, który powstał z myślą o przedsiębiorcach oraz osobach, które planują założyć własną działalność gospodarczą. Kursy są zgodne z aktualnymi zaleceniami i trendami, są regularnie aktualizowane o nowości. Dotychczas największą popularnością cieszyły się szkolenia „Jak założyć własną firmę?”, „Media społecznościowe w biznesie” oraz „Umiejętności interpersonalne”. Każdy zakończony kurs jest nagradzany certyfikatem Akademii PARP. Wydano ich już ponad 66 tysięcy. Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kursy-online   Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!    

Nowy termin na złożenie aplikacji w konkursie Pracodawca Jutra!
Przedsiębiorco! Masz więcej czasu na złożenie aplikacji w konkursie Pracodawca Jutra! Termin składania aplikacji został wydłużony. Nowy termin to 20 grudnia 2021 r. (wcześniejszy termin 24 listopada br.). Celem Konkursu Pracodawca Jutra jest wyróżnienie i promowanie przedsiębiorców, którzy realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach - “Rozwój pracownika”, „Dojrzałe kompetencje” oraz „Ambasador Edukacji”. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Przeznaczony jest dla mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw, w których po 1 stycznia 2019 roku realizowano inicjatywy edukacyjne. Laureaci, wybrani przez Kapitułę Konkursu, otrzymają możliwość bezterminowego posługiwania się tytułem „Pracodawca Jutra Roku 2021” oraz korzystania z logotypu i materiałów reklamowych przez okres roku od daty przyznania nagrody. Każdy z wyłonionych zwycięzców będzie miał możliwość promowania zwycięskiej inicjatywy w ramach działań komunikacyjnych i promocyjnych zaplanowanych przez Organizatora. Sektorowe Rady ds. Kompetencji przekażą dodatkowe nagrody najlepszym inicjatywom branżowym. Więcej informacji o konkursie „Pracodawca Jutra” można znaleźć na stronie.   Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!      

Przedsiębiorco, powróciłeś do biznesu? Ta pomoc jest dla Ciebie!
Celem działania jest zwiększenie posiadanych i nabycie nowych kompetencji w zakresie zarządzania i umiejętności prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Właściciele firm mogą przeanalizować swoją sytuację z ekspertem oraz skorzystać z wiedzy i doświadczeń innych. Na co można uzyskać wsparcie ?Projekty dotyczące reaktywacji biznesu i jego powrotu na rynek. W ramach programu uczestnicy otrzymują specjalistyczne konsultacje doradcze oraz szkoleniowe, ukierunkowane na indywidualne potrzeby przedsiębiorców powracających na rynek. W „Nowym Starcie” mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 24 miesięcy i ponownie podjęli się prowadzenia firmy w okresie 6 miesięcy, przed dniem przystąpienia do projektu. 5 operatorów w „Nowym Starcie” Aktualnie nabór jest prowadzony łącznie przez 5 Beneficjentów wyłonionych przez PARP we wcześniejszym naborze. Przedsiębiorcy mają możliwość wyboru jednego z pięciu projektów: „Profesjonalny start”, realizowany przez EURO CAPITAL Doradztwo Gospodarcze – nabór trwa do 31 grudnia 2021 r. „Akademia pozytywnej zmiany”, realizowany przez POLBI Sp. z. o.o. – nabór trwa do 31 grudnia 2022 r. „Ster na cel”, realizowany przez AVSI POLSKA – nabór trwa do 30 listopada 2022 r. „Drugi start – pewny sukces” , realizowany przez Centrum Doradztwa Finansowego – nabór trwa do 31 maja 2023 r. „Restart zmiany, które budują”, realizowany przez Fundację Przedsiębiorczości Kobiet – nabór trwa do 30 maja 2023 r.   Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/nowy-start-1#programy   Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!    

Polski Produkt Przyszłości.
Jeśli jesteś innowatorem produktu lub technologii ten projekt jest dla Ciebie! Weź udział w konkursie i wygraj 100 tys. zł. Od 25 października do 6 grudnia br. przedsiębiorcy, instytucje szkolnictwa wyższego i nauki mogą zgłaszać projekty w ramach XXIV edycji konkursu „Polski Produkt Przyszłości”. Zgłaszany produkt powinien być innowacyjny, uczestnik zaś musi być właścicielem autorskich praw majątkowych do produktu. Projekty zgłoszone w konkursie powinny być doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (wymagany poziom gotowości technologicznej to co najmniej 6 TRL) albo wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego. Wyróżnione zostały trzy kategorie: produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki; produkt przyszłości przedsiębiorcy; wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy. Konkurs przewiduje również przyznanie nagród specjalnych w kategoriach: Produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata), Produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), Produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów. Główna nagroda wynosi 100 tys. zł. Organizatorem konkursu jest PARP i NCBR. Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/polski-produkt-przyszlosci#dlakogo     Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!        

Weź udział w konsultacjach społecznych projektu Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027!
Jeszcze do 5 listopada trwają konsultacje społeczne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-27. Treść projektu Programu znajduje się pod podanym linkiem:https://wrpo.wielkopolskie.pl//Projekt_programu_Fundusze_Europejskie_dla_Wielkopolski_na_lata_2021-2027 W ramach konsultacji istnieje możliwość zapoznania się z treścią dokumentów oraz wyrażenia opinii do projektu FEW 2021+ i Prognozy oddziaływania na środowisko projektu FEW 2021+ (dokumenty do pobrania na końcu tekstu). Konsultacje przeprowadza się w celu pozyskania uwag i wniosków od jednostek samorządu terytorialnego oraz szeroko rozumianych partnerów społecznych, gospodarczych, organizacji pozarządowych i mieszkańców województwa wielkopolskiego do projektu FEW 2021+. Uwagi i wnioski do projektu FEW 2021+ mogą być wnoszone drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza uwag dostępnego pod linkiem: https://wrpo.wielkopolskie.pl/ankiety/24 Opinie, uwagi i wnioski zgłoszone po 5 listopada 2021r. nie będą rozpatrywane. W terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji zostanie opublikowane sprawozdanie dotyczące wyników konsultacji oraz pisemne podsumowanie wraz z uzasadnieniem zawierającym informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i w jakim zakresie zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski.   Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Szansa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego dzięki środkom unijnym!
12 października ruszył nabór wniosków w programie edukacyjnym dla jednostek samorządu terytorialnego – gov_LAB. Nabór potrwa do 7 listopada 2021. Gov_lab to program edukacyjny Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości stworzony z myślą o jednostkach samorządu terytorialnego. Celem naboru jest dostarczenie administracji samorządowej wiedzy i umiejętności do projektowania instrumentów dla przedsiębiorców. Efektem projektu będą instrumenty dla przedsiębiorców, zaprojektowane z uwzględnieniem ich potrzeb. PARP może udzielić pomocy w formie finansowania usług doradczych oraz szkoleniowych, świadczonych na rzecz Wnioskodawcy w celu wypracowania i testowania instrumentu dla przedsiębiorców. Usługodawca jest wybierany przez PARP. Dlaczego warto? Dzięki pracy nad realnym wyzwaniem urzędu, uczestnicy programu poznają, jak ta metoda może być wykorzystywana w realizacji ich zadań. Mają większe możliwości zrozumienia jej skuteczności, ale też poznają jej ograniczenia. Projekt bazuje na nauce przez praktyczne zastosowanie metody. Teoretyczne wykłady są tylko dodatkiem – mają służyć raczej jako inspiracja albo jako sposób na uporządkowanie zdobytych już umiejętności. W trakcie jednej edycji programu trzy zespoły startują jednocześnie. W ramach organizowanych zjazdów zespoły mają okazję się poznać i wymienić doświadczeniami z procesu. Na zakończenie procesu każda grupa wyjdzie z opracowaną przez siebie kompletną koncepcją instrumentu wsparcia dla przedsiębiorców. Więcej informacji na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/gov-lab-program-edukacyjny-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego   Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Pozyskaj indywidualnego coacha innowacji i rozwiń swoją firmę!
Chcesz unowocześnić swoją firmę, produkt lub usługę, ale nie masz konkretnego pomysłu na innowację? Nie musisz mieć! Bezpłatni eksperci, tzw. coachowie innowacji – pomogą go wypracować. Skorzystać z usługi STEP – Innovation Coach. Wystarczy, wypełnić prosty formularz. Innovation Coach skierowany jest do tych przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić działalność badawczo-rozwojową, inwestować w innowacje oraz korzystać ze wsparcia z Funduszy Europejskich, ale mają niewielkie lub nie mają wcale doświadczeń w tym obszarze. Jak to działa? Krok 1: Rejestracja przedsiębiorstwa na www.innovationcoach.pl. Następnie konsultant skontaktuje się, aby ustalić poziom zaawansowania w pozyskiwaniu środków z UE oraz realizacji prac  B+R+I. Tym razem im mniejsze doświadczenie w tym zakresie tym lepiej! Krok 2: Zostaje przydzielony ekspert z bazy coachów prowadzonej przez Centrum Projektów Badawczych UE. Krok 3: Coach wspólnie z przedsiębiorcą oceni potencjał przedsiębiorstwa, możliwości i zasoby w zakresie podjęcia działalności B+R+I, uwzgledniającą czynniki wewnątrz przedsiębiorstwa oraz w jego otoczeniu. Krok 4: Coach przedstawi Rekomendacje dla Przedsiębiorstwa zawierające kierunki i ścieżki wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie oraz wskazujące możliwości pozyskania środków na innowacje z Unii Europejskiej. Więcej informacji: https://www.innovationcoach.pl/ Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN - Centrum Projektów Badawczych Unii Europejskiej (CPB UE)   Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Konkurs Pracodawca Jutra trwa!
Jeszcze do 24 listopada można złożyć wniosek w konkursie Pracodawca Jutra organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Przeznaczony jest dla mikro-, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw, w których po 1 stycznia 2019 roku realizowano inicjatywy edukacyjne. Zgłaszać należy projekty kierowane do następujących grup odbiorców: uczniów, studentów, absolwentów szkół wyższych/średnich/branżowych, pracowników lub osób bezrobotnych i poszukujących pracy, nauczycieli, wykładowców akademickich, trenerów, doradców oraz innych środowisk reprezentujących sektor edukacji formalnej i nieformalnej oraz emerytów i rencistów, o ile inicjatywy miały na celu przywrócenie ich do aktywności zawodowej. Konkurs wyłoni laureatów w 3 kategoriach: Rozwój Pracownika - inicjatywy z zakresu pomocy w rozwoju zawodowym pracowników, rozwoju kompetencji miękkich, systemów motywujących do podnoszenia kompetencji, inwestycji w rozwój pracowników poprzez programy podnoszące kompetencje;Dojrzałe Kompetencje -  inicjatywy z zakresu programów rozwojowych dedykowanych grupom pracowników w wieku powyżej 50 roku życia, inicjatywy zwiększające szanse i rozwój pracowników, programy mentorskie polegające na wykorzystaniu eksperckiej wiedzy pracowników w wieku powyżej 50 roku życia; orazAmbasador Edukacji - inicjatywy z zakresu współpracy przedsiębiorcy z instytucjami edukacyjnymi, tworzenia lub wspierania autorskich platform/gier edukacyjnych/staży/konkursów dla uczniów, zaangażowania pracodawców w działalność dydaktyczną i naukową dla wykładowców/nauczycieli, w ramach których uczestnicy mieli możliwość zdobywania lub rozwoju kompetencji, uzyskiwania kwalifikacji lub nabycia umiejętności poszukiwanych na rynku pracy. Każdy przedsiębiorca może zgłosić maksymalnie 3 inicjatywy edukacyjne, po jednej w każdej kategorii. Zgłoszenie należy wysłać przez dedykowany Konkursowi formularz. Dokumentację realizacji projektu (np. zdjęcia, nagrania, relacje publikowane w mediach itp.) należy umieścić w formularzu w formie linków. Więcej informacji na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/pracodawca-jutra   Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Szkolenia dla przedsiębiorców nadal dostępne!
Przedsiębiorco, jeśli jeszcze nie skorzystałeś z dofinansowania kursów i szkoleń z Bazy Usług Rozwojowych nadal masz taką możliwość! W ramach Poddziałania 6.5 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, wybrani Operatorzy realizują projekty umożliwiające rozwój kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców i ich pracowników z sektora MŚP. Przedsiębiorca może otrzymać nawet 80% dotacji z Funduszy Unijnych na rozwój i szkolenia dla siebie lub swoich Pracowników. Kwota, jaką można wykorzystać na szkolenia z dotacji w Wielkopolsce jest różna, w zależności od Operatora. Wybór Operatora jest zgodny z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. Poziom dofinansowania uzależniony jest od ze wielkości przedsiębiorstwa: mikroprzedsiębiorstwa – 80% ( od 0 do 9 pracowników) małe przedsiębiorstwa – 70% ( od 10 do 49 pracowników) średnie przedsiębiorstwa – 50% ( od 50 pracowników) Poziom dofinansowania można w każdym przypadku zwiększyć do maksimum 80% wartości szkolenia. Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na usługi, które znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych, dostępnej na stronie: http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl   Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!      

Konkurs na tworzenie Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży już wkrótce!
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza na webinarium! Od 18-10-2021 do 29-10-2021 będzie trwał nabór wniosków w ramach Poddziałania 7.2.2 WRPO 2014+, w ramach którego można realizować następujące typy projektów: projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji, projekty zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych służące poprawie ich dostępu. Powyższe typy projektów muszą być realizowane łącznie i polegają na – tworzeniu Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. A już 29-09-2021 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza potencjalnych beneficjentów na bezpłatne webinarium dotyczące zakładania Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w ramach Poddziałania 7.2.2 WRPO. Więcej informacji i zapisy - https://wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/szkolenie-on-line-srodowiskowe-centra-zdrowia-psychicznego-dla-dzieci-i-mlodziezy-sroda-29-wrzesnia-2021-r Dokumentacja projektu - https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/404     Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!          

#idearozwojubiznesu – PARP organizuje cykl spotkań online!
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na cykl informacyjno - edukacyjnych wideokonferencji nt. pakietu rozwiązań przygotowanych przez rząd, wspierających przedsiębiorców w pokonywaniu trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej, spowodowanych pandemią. Już od 15 września! Zapoznaj się z harmonogramem i zapisz na spotkanie!   15 września (środa) godz. 11:00Rozwijaj swoją firmę cyfrowo.   16 września (czwartek) godz. 10:00Polski Ład - korzyści dla przedsiębiorców.   16 września (czwartek) godz. 13:00Aspekty prawne przy próbach wchodzenia na rynki zagraniczne – na co warto zwrócić uwagę, gdzie szukać informacji i pomocy.   21 września (wtorek) godz. 12:00Rola GUM we wspieraniu polskiej gospodarki na Rola Głównego Urzędu Miar we wspieraniu polskiej gospodarki.   28 września (wtorek) godz. 12:00Instrumenty wsparcia eksporterów - większe inwestycje i rozwój sprzedaży.   Więcej informacji - https://www.parp.gov.pl/component/site/site/idearozwojubiznesu#aktualnosci     Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Świętujmy razem 17 lat w Unii Europejskiej!
Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE) już lada chwila. Spędź fantastyczny weekend – 17-19 września! DOFE to największa impreza związana z Funduszami Europejskimi w Polsce, dlatego nie może Cię na niej zabraknąć! Tym razem świętowanie odbędzie się w nieco zmienionej formule – hybrydowej. Jest to podyktowane przede wszystkim troską o bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników wydarzenia. Już dziś można zobaczyć różnorodność projektów realizowanych z pomocą unijnych środków. To jednak nie wszystko! Dni otwarte to okazja do zdobycia wiedzy, a także czas świetnej zabawy! Na stronie internetowej pojawią się liczne atrakcje. Na uczestników czekają np. wirtualne spacery, webinary i warsztaty. Wiele miejsc będzie można odwiedzić stacjonarnie i skorzystać z wyjątkowych ofert. Nie zabraknie również konkursów i fantastycznych nagród! Zapraszamy wszystkich do udziału zarówno online, jak i stacjonarnie. Jeśli nie możesz się już doczekać, odwiedź stronę www.dniotwarte.eu i zapoznaj się z materiałami video. Każdy znajdzie coś dla siebie wśród zaplanowanych atrakcji.     Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Masz pomysł na innowację społeczną? Ten projekt jest dla Ciebie!
Już we wrześniu startuje III NABÓR do Inkubatora DOSTĘPNOŚĆ+. Jeżeli masz pomysł na innowację społeczną skierowaną do osób z niepełnosprawnościami lub osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji dotyczącą rozwiązywania problemów związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej, złóż wniosek w projekcie. Celem projektu jest wsparcie procesu inkubacji 50 innowacyjnych pomysłów z terenu całej Polski dotyczących rozwiązywania problemów związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji, z których min. 20% zostanie przygotowanych do wdrożenia na szeroką skalę w okresie do 04.2023r.   Kto może ubiegać się o grant?Zarówno osoba indywidualna, grupy osób jak i podmioty. Każdy pomysłodawca może zgłaszać dowolną liczbę pomysłów (za pomocą prostego formularza online).   Dofinansowanie?Bezzwrotny grant w wysokości do 50 000 zł. Nie jest wymagany wkład własny.   Kiedy złożyć wniosek?Nabór do III edycji Inkubatora potrwa od 1.09.2021 do 12.10.2021.   Program grantowy realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne). Więcej informacji: http://www.inkubatorwielkichjutra.pl/     Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Kompetencje dla sektorów – spotkanie dla potencjalnych Operatorów!
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym konkursu „Kompetencje dla sektorów”. Celem konkursu jest wsparcie szkoleniowe lub doradcze pracowników przedsiębiorstw działających w następujących 17 sektorach gospodarki: budowlanym, finansowym, IT, motoryzacyjnym, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, turystycznym, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, nowoczesnych usług biznesowych, komunikacji marketingowej, telekomunikacji, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznym, przemysłu lotniczo-kosmicznego, kompetencji w handlu, usług rozwojowych.Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie: od 6 do 14 września 2021 r., godzina 10.00 (dla 2 sektorów: gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej). Wydarzenie w formule online odbędzie się 31 sierpnia w godzinach 10:00-12:30, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Informacja o spotkaniu oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie:  Kompetencje dla sektorów - oferta dla operatorów  Więcej informacji na temat konkursu na stronie: Kompetencje dla sektorów 2 - oferta dla operatorów Przypominamy, że nabór wniosków będzie prowadzony w terminie: od 6 do 14 września 2021 r., godzina 10.00 (dla 2 sektorów: gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej).   Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Dostępność szansą na rozwój 2 – konkurs dla operatorów.
31 marca PARP ogłosił na swojej stronie konkurs "Dostępność - szansą na rozwój 2", którego celem jest aktywizacja przedsiębiorców w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania. Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 16 do 24 sierpnia 2021 r. do godziny 10:00. Dofinansowanie maksymalne to 4 000 000 zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100 % wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Grupę docelową projektów stanowią przedsiębiorcy (i ich pracownicy), przede wszystkim MMŚP. Wnioskodawcami mogą być: przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców, organizacje pracodawców, organizacje samorządu gospodarczego, organizacje związkowe.   Wnioski o dofinansowanie projektów należy przygotować w aplikacji SOWA dostępnej pod  adresem www.sowa.efs.gov.pl.     Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Nowe obowiązki Beneficjentów dotacji z budżetu państwa.
W dniu 25 maja 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 953). Nakłada ono na Beneficjentów dotacji dodatkowe obowiązki w zakresie komunikacji tego wsparcia ze środków budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych. Podmioty realizujące zadania dofinansowane z budżetu państwa są zobowiązane do podejmowania działań informacyjnych dotyczących tego dofinansowania, przy wykorzystaniu różnych form i metod komunikacji. Rozporządzenie określa rodzaje tych działań oraz sposób ich realizacji, w tym okres, w którym mają być realizowane, a także kwoty finansowania, do wysokości których nie powstaje obowiązek informacyjny. Tekst ww. rozporządzenia oraz wzory materiałów informacyjnych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne  Zakres i zasady wypełniania obowiązków w obszarze komunikacji Funduszy Europejskich, w tym zapisy Podręcznika Wnioskodawcy i Beneficjenta programów polityki spójności 2014‑2020 w zakresie informacji i promocji nie ulegają zmianom.   Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji.
Do 31 sierpnia br. trwa nabór wniosków na realizację ogólnopolskich projektów w ramach konkursu „Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji”. Projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorców, właścicieli, współwłaścicieli, kadry menedżerskiej oraz osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w MMŚP. Projekty realizowane w ramach programu przewidują refundację usług rozwojowych dotyczących analizy potrzeb rozwojowych, w tym analizy potrzeb kompetencyjnych kadry, a także wsparcie doradczo-szkoleniowe w zakresie transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa. Operatorami realizującymi projekty mogą być przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców, organizacje pracodawców, organizacje samorządu gospodarczego, organizacje związkowe.Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektów wybranych w konkursie to 1 stycznia 2022 r. Więcej informacji o konkursie „Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji” (Link: Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji – oferta dla operatorów - PARP - Centrum Rozwoju MŚP).   Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Konkurs na mikro-innowacje społeczne w obszarze edukacji!
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER, ogłasza konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-034/21 na skalowanie innowacji społecznych w obszarze kształcenia zawodowego. Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który samodzielnie albo - jeśli zgłasza projekt partnerski - wraz z partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki: Wnioskodawcą lub partnerem w konkursie jest podmiot mający co najmniej 5-letnie doświadczenie we współpracy z użytkownikami innowacji, w tym w formułowaniu rekomendacji dotyczących zmiany funkcjonowania podmiotów (do wniosku o dofinansowanie należy załączyć referencje od min. 2 podmiotów) - szczegóły w regulaminie konkursu, zgłasza się do konkursu tylko raz; dotyczy to też partnera/ów, Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi spełniają wymogi finansowe w odniesieniu do obrotu. Grupę docelową stanowią: Innowacja „Agro-Eko-Lab” – uczniowie ponadpodstawowych szkół (branżowych, techników), w tym rolniczych, kształcący się w zawodach związanych z rolnictwem. Innowacja „Eko-logika. Sztuka roślinnego gotowania” - uczniowie ponadpodstawowych szkół (branżowych i techników) kształcący się w zawodzie kucharz. Innowacja „Projektowanie Rzemieślników” - uczniowie ponadpodstawowych szkół (branżowych i techników) kształcący się w zawodzie technolog drewna (lub zbliżonych właściwych dla zakresu innowacji), oraz studenci uczelni kształcących na kierunku wzornictwo (lub zbliżonych właściwych dla zakresu innowacji). Celem konkursu jest poprawa sytuacji uczniów i studentów, którzy kończą edukację i mają niebawem rozpocząć aktywność zawodową. Założeniem konkursu na skalowanie ww. 3 innowacji jest realizacja ogólnopolskich działań mających na celu wdrożenie innowacji do praktyki szkół ponadpodstawowych i uczelni w Polsce. Dofinansowanie wynosi 100%! Wnioski należy składać elektronicznie od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.Więcej informacji: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-Innowacje-spoleczne-29     Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Nowy kurs Akademii PARP już dostępny! Kredytowe ABC dla MŚP!
Bezpłatne kursy e-learningowe Akademii PARP prowadzonej przez Centrum Rozwoju MŚP cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Już teraz jest dostępny nowy kurs skierowany do Przedsiębiorców, osób zarządzających mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, księgowych, doradców finansowych, pracowników banków i wszystkich zainteresowanych. Biorąc udział w kursie „Kredytowe ABC dla MŚP”, dowiesz się: Kiedy należy wziąć kredyt, a kiedy się go wystrzegać? Co należy zrobić, aby dostać kredyt na jak najkorzystniejszych warunkach? Jak bezpiecznie zaplanować prowadzenie działalności z kredytem? Jak wybrać sposób finansowania? Jak oceniać oferty kredytowe? Jak wybrać kredyt dla siebie i ocenić jego koszty? Jak przygotować się do wzięcia kredytu – zadbać o pozytywną ocenę swojej firmy przez bank, historię kredytową, zdolność kredytową? Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje szeroki wachlarz kursów w dziedzinach takich jak: finanse, prawo, zarządzanie, marketing i kompetencje osobiste. Więcej informacji na temat dostępnych kursów znajduje się tutaj.   Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Nie bój się zdalnych szkoleń! BUR wprowadza Standard Usług Zdalnego Uczenia się.
Przyzwyczailiśmy się już do świata, w którym wiele spraw trzeba przenieść do świata wirtualnego. Zdalna nauka stała się faktem. Nie dziwi zatem fakt, że coraz więcej ofert usług rozwojowych w BUR  to szkolenia niestacjonarne. W ubiegłym roku stanowiły one już 1/3 wszystkich usług. Jest to niewątpliwie skutek uboczny pandemii i upowszechnienia nowych technologii. Ponad roczna praktyka pokazała, że nauka zdalna może być równie efektywna jak stacjonarna. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wprowadziła Standard Usług Zdalnego Uczenia się, aby oferować najwyższej jakości usługi zdalne w BUR. Głównym celem Standardu jest zapewnienie wysokiej jakości usług rozwojowych realizowanych zdalnie i może stanowić przewodnik dla dostawców i odbiorców usług rozwojowych, a także dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie i finansowanie rozwoju/uczenia się. SUZ składa się z trzech części: relacje z klientem, projektowanie zdalnej usługi rozwojowej i jej realizacja. Zawierają one 14 standardów szczegółowo opisujących wymagane działania firm szkoleniowych wraz z efektami tych działań dla klientów. Standard nie wprowadza dodatkowych warunków do spełnienia, tylko doprecyzowuje, co te warunki oznaczają dla usług zdalnych. Więcej na temat Bazy Usług Rozwojowych na stronie: http://www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl   Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!    

Kolejne środki w programie Uczelnia Dostępna (III)!
To już trzecia edycja konkursu w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Konkurs obejmuje wsparciem zmiany organizacyjne i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności, poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej. Uczelnie otrzymują wsparcie na likwidację wszelkiego rodzaju barier w  dostępie do studiów oraz na wprowadzenie do swoich programów nauczania działań zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami. Wnioskować mogą zarówno uczelnie państwowe jak i prywatne. Jednocześnie Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia, której nie przyznano dofinansowania w ramach poprzednich edycji konkursu. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%.Przyjmowanie wniosków trwa od 20 maja 2021 r. (godz. 8:15) do 5 lipca 2021 r. (do godz. 14:00) za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA. Logowanie do systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA możliwe jest po wejściu na stronę internetową.Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/uczelnia-dostepna-iii   Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Bierzesz udział w projekcie EFS? Pamiętaj o zaświadczeniu ZUS*.
Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (IZ WRPO 2014+) informuje, że poczynając od dnia 1.08.2020 r., podczas rekrutacji uczestników projektu, mają oni obowiązek przedłożenia zaświadczenia ZUS w zakresie braku odprowadzenia składek. Zaświadczenie uznaje się za ważne przez okres 30 dni od dnia jego wydania. Dotyczy on wyłącznie takich uczestników, których status jako osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo jest warunkiem zakwalifikowania do projektu EFS i otrzymania wsparcia (osoby te stanowią grupę docelową lub część tej grupy zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie).Ponadto IZ WRPO 2014+ przypomina, że w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy należy przedkładać zaświadczenie z właściwego urzędu pracy. Ze wzorem wniosku można zapoznać się tutaj: https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/017/774/original/wzo%CC%81r_druku_US-7_przyk%C5%82ad.pdf?1620812337 Więcej informacji: https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/pozyskiwanie-zaswiadczen-z-zus-2 *Powyższa informacja dotyczy osób bezrobotnych i biernych zawodowo.   Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Rusza drugi nabór wniosków w projekcie Dostępna Szkoła!
Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, zapraszają organy prowadzące szkoły podstawowe do składania wniosków grantowych w ramach drugiego naboru w projekcie “Dostępna Szkoła”. Termin naboru wniosków wstępnych: od 17.05.2021 do 25.05.2021. Projekt polega na opracowaniu Modelu dostępnej szkoły, a następnie jego przetestowaniu wśród min. 15 organów prowadzących szkoły podstawowe.Grantodawca przewiduje 2 ścieżki składania wniosków o grant: ścieżka A – dla organów prowadzących szkoły zlokalizowane w gminach poniżej 50 tys. mieszkańców. Wysokość alokacji: 12 150 000 PLN, ścieżka B – dla organów prowadzących szkoły zlokalizowane w gminach powyżej 50 tys. mieszkańców. Wysokość alokacji: 8 100 000 PLN. W ramach projektu jeden organ prowadzący może otrzymać jeden grant w wysokości od 500 000,00 PLN do 1 350 000,00 PLN na testowanie Modelu Dostępnej Szkoły (MDS) w prowadzonych przez ten organ szkołach podstawowych. Przedsięwzięcie może być realizowane w minimum dwóch i maksymalnie trzech szkołach podstawowych. Konkurs jest dostępny dla wszystkich szkół podstawowych, niezależnie od ich zróżnicowania pod względem wielkości, formy własności (zarówno szkoły publiczne i niepubliczne), lokalizacji i rodzaju (szkoły ogólnodostępne, specjalne, integracyjne). Dokumentacja konkursowa dostępna pod linkiem (NABÓR II): https://www.dostepnaszkola.info/rekrutacja/nabor-ii   Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Uwaga! Zmiana terminu naboru wniosków w konkursie grantowym Przemysł 4.0!
Zobacz stronę Ważna informacja dla beneficjentów! Alokacja konkursu zostaje zwiększona do 25 MLN ZŁOTYCH. Termin składania wniosków został przesunięty na 15 czerwca. Jednak czas trwania naboru pozostaje bez zmian i datą końcową konkursu pozostaje 30 czerwca. Celem Pilotażu jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożenia wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji.   Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie? usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej, usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej, zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji, zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej. Jakie technologie mogą być dofinansowane: Big Data oraz działania związane z analizą danych; Roboty przemysłowe; Przemysłowy Internet rzeczy; Integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS); Cyberbezpieczeństwo; Chmura obliczeniowa; Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość; Sztuczna inteligencja; Blockchain; Druk addytywny (druk 3D). Kto może otrzymać dofinansowanie? Małe lub średnie firmy (z wykluczeniem mikro), które: prowadzą działalność produkcyjną, przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 2 mln zł, mają opracowaną mapę drogową (plan transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0).   Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 800 tys. zł. Całkowity budżet przewidziany w konkursie to 25mln zł. Obligatoryjny wkład własny wynosi min. 15 proc. Wnioski będzie można składać online od 15 czerwca 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. Więcej informacji na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/przemysl-4-0      Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!    

Spotkanie on-line dla potencjalnych wnioskodawców w ramach konkursu 2.19 POWER.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza na spotkanie on-line dla potencjalnych wnioskodawców dotyczące naboru, które odbędzie się 21 kwietnia 2021 r. w godz. 11-13. Spotkanie przeprowadzone będzie za pomocą aplikacji ZOOM. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres mailowy: konkurs.dostepnosc@mfipr.gov.pl do 20 kwietnia br. Kody umożliwiające udział w spotkaniu będą przesyłane indywidualnie w odpowiedzi na zgłoszenie. Konkurs jest organizowany w ramach II Osi Priorytetowej PO WER, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego. Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania projektu, w ramach którego zostanie przeszkolonych co najmniej 3 500 uczestników procesów planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego. Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który samodzielnie albo - jeśli zgłasza projekt partnerski - wraz z partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki: realizuje projekt w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Architektów RP lub Izbą Architektów Rzeczypospolitej Polskiej lub okręgową izbą architektów lub Polską Izbą Inżynierów Budownictwa lub okręgową izbą inżynierów budownictwa lub Towarzystwem Urbanistów Polskich posiada doświadczenie w przygotowaniu i realizacji wykładów lub szkoleń z zakresu dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego w wymiarze co najmniej 60 h lekcyjnych posiada doświadczenie w przygotowaniu i realizacji wykładów lub szkoleń z zakresu projektowania budynków lub prawa budowlanego w wymiarze co najmniej 100 h lekcyjnych posiada doświadczenie w przygotowaniu i realizacji co najmniej 3 wykładów lub szkoleń w formie zdalnej zgłasza się do konkursu tylko raz. Dotyczy to też partnera/ów (z wyjątkami wskazanymi w regulaminie konkursu) Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi spełniają wymogi finansowe w odniesieniu do obrotu. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100 % Więcej informacji: https://www.power.gov.pl/nabory/1-374/     Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!    

PARP ogłasza  konkurs Przemysł 4.0 – do zdobycia granty.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nowy konkurs, w którym maksymalna kwota grantu to równowartość 800 tys. zł. Celem projektu jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wprowadzenie w życie wybranych obszarów działań w zakresie integracji inteligentnych maszyn, systemów oraz wprowadzania zmian w procesach produkcyjnych, mających na celu zwiększanie wydajności wytwarzania i możliwości elastycznych zmian asortymentu.   Na co można przeznaczyć dofinansowanie? usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej, usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej, zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji, zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej. Grant mogą otrzymać Małe lub średnie firmy (z wykluczeniem mikro), które: prowadzą działalność produkcyjną, przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 2 mln zł, mają opracowaną mapę drogową (koszty „mapy drogowej”, pomimo tego, że będą musiały być przez przedsiębiorcę poniesione przed złożeniem wniosku, będą mogły być zrefundowane do wysokości 100 tys. zł z środków grantu). Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 800 tys. zł. Całkowity budżet przewidziany w konkursie to 20 mln zł. Obligatoryjny wkład własny wynosi min. 15 proc. Wnioski będzie można składać online od 28 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/przemysl-4-0   Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!    

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania wniosków w II rundzie konkursu Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus.
Celem konkursu „Design dla przedsiębiorców” jest dofinansowanie opracowania nowego lub ulepszonego projektu wzorniczego, którego efektem będzie wdrożenie na rynek innowacji produktowej oraz dofinansowanie niezbędniej do jej wdrożenia inwestycji. Innowacja produktowa ma zaspokoić specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi). Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu Dofinansowanie  mogą otrzymać  projekty dotyczące realizacji następujących działań: 1)  uzyskania doradztwa polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego, mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (komponent obligatoryjny projektu) nakierowany na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi); 2)  uzyskania niezbędnego doradztwa w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu); 3)  realizacji inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu). Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 60 000,00 zł, natomiast dofinansowania 51 000 zł, z zastrzeżeniem, że dotyczą wydatków w ramach usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu. Maksymalna wartości kosztów kwalifikowanych w ramach poddziałania tj. 1 500 000,00 zł (w tym: maksymalnie na usługi doradcze związane z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu 500 000,00 zł oraz maksymalnie do 1 000 000,00 zł na inwestycję). Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:- 85% kosztów kwalifikowalnych na usługi doradcze związane z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu;- w zakresie inwestycji początkowej - zgodnie z mapą pomocy regionalnej.   Nabór podzielony jest na rundy. Link do konkursu: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/design-dla-przedsiebiorcow-dostepnosc-plus     Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś! Podejrzyj w nowej zakładce

Wielkopolska po konsultacjach!
Trwają konsultacje projektu Umowy Partnerstwa, czyli najważniejszego dokumentu określającego strategię wykorzystania funduszy europejskich w latach 2021-2027. 28 stycznia odbyły się one dla województwa Wielkopolskiego. Z puli środków z polityki spójności przyznanych wszystkim 16 województwom wielkopolskie otrzyma do zagospodarowania 1,07 miliarda euro na program regionalny. Pula jest znacząco mniejsza w stosunku do perspektywy 2014-2020, w której mamy do dyspozycji 2,45 mld euro.  Pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na obiektywnych kryteriach, między innymi na liczbie ludności i PKB na mieszkańca. 75% środków zostało już podzielonych, a 25% przeznaczono na rezerwę programową do podziału na późniejszym etapie programowania w czasie negocjacji kontraktu programowego. Dodatkowo sześć regionów (śląskie, łódzkie, małopolskie, lubelskie, dolnośląskie i wielkopolskie) otrzyma 4,4 mld euro z funduszu sprawiedliwej transformacji i polityki spójności (3,8 mld euro z FST + 560 mln euro z polityki spójności). Przed nami negocjacje! Zachęcamy do zapoznania się z przebiegiem spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=xexhymuO0TI   Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Strefa pomysłodawcy – ruszył nabór na Operatora.
Wdrażanie nowych rozwiązań w praktyce? Już niebawem w Strefie pomysłodawcy! Planuje się, że Pomysłodawcy będą mogli korzystać ze Strefy w kwietniu 2021 r. Celem programu jest wsparcie indywidualnych wynalazców i osób zainteresowanych wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań poprzez utworzenie dostępnej, przyjaznej przestrzeni przeznaczonej do eksperymentowania, doświadczania, testowania, pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami, a także weryfikacji potencjału komercjalizacyjnego, technologicznego i biznesowego pomysłów. Dodatkowym celem programu jest wykorzystanie ww. przestrzeni dla rozwoju zainteresowań nauką, technologią, kreowaniem nowych rozwiązań wśród młodych ludzi, studentów, rodzin z dziećmi. Od 04 stycznia do 05 lutego 2021 roku trwa nabór wniosków na Grantobiorcę. Wnioskodawcą może być osoba prawna, której zgodnie ze statutem, umową spółki lub innym przewidzianym prawem dokumentem celem jest wspieranie działalności innowacyjnej i/lub innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych. Wnioskodawcą może być również konsorcjum wyżej określonych osób prawnych. Poziom finansowania dla wydatków kwalifikowanych wynosi 100%.Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu to maksymalnie 5 000 000,00 zł. Dokumentacja projektu znajduje się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/Konkurs-na-operatora-strefy-pomyslodawcy   Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!      

Nowe Prawo zamówień publicznych weszło w życie.
Z dniem 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie nowa ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn.zm.). Ustawa ta wprowadza szereg zmian oraz nowych rozwiązań prawnych, które dotyczą całego procesu udzielania zamówień publicznych. Wśród najważniejszych atutów nowego prawa wyróżnia się: wzmocnienie pozycji i lepsza ochrona praw wykonawców i podwykonawców, którzy będą wykonywać zobowiązania wynikające z zawartych umów w ramach rozstrzygniętych zamówień publicznych, zwiększenie liczby firm małych, średnich i dużych biorących udział w przetargach, zabezpieczenie interesów wykonawców, ochrona wykonawców przed utratą płynności finansowej, zorientowanie na postępowania z kryteriami pozwalającymi uzyskiwać jak najlepszej jakości produkty, zamiast kierować się wyłącznie najniższą ceną, wzrost innowacyjności polskiej gospodarki, uproszczona procedura składania ofert, w tym postępowania prowadzone w formie cyfrowej. Zapraszamy do zapoznania się z zapisami ustawy. Urząd Zamówień Publicznych na bieżąco publikuje komunikaty i materiały zawierające ważne informacje na stronie internetowej Urzędu. W zakładce: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy znajdą Państwo Repozytorium wiedzy zawierające cykliczne informatory UZP, a szczególnie ważne informacje na temat nowych przepisów dostępne są w zakładce „Nowe Pzp”, pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp.   Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Wsparcie dla innowatorów!
Kolejne wsparcie dla przedsiębiorców na wdrożenie wyników prac badawczo – rozwojowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Poddziałanie 3.2.1 – Badania na rynek – konkurs ogólny. Nabór przeprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wnioski przyjmowane będą od 13 stycznia do 17 lutego 2021 roku. Dla kogo przewidziane jest wsparcie: Mikro, małe lub średnie firmy, które: zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy, przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy), prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi. Cel dofinansowania: wydatki inwestycyjne: zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów zakup nieruchomości, roboty budowlane, budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal, nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne, eksperymentalne prace rozwojowe, usługi doradcze. Ile można otrzymać: Wsparcie wynosi do 80% wartości projektu, wkład własny to co najmniej 20% całkowitego kosztu projektu. Wysokość dofinansowania zależy od wielkości firmy i lokalizacji projektu. Procentowy udział dofinansowania udzielany jest wg. Mapy pomocy regionalnej. Więcej informacji na temat projektu znajduje się pod poniższym likiem: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/badania-na-rynek-konkurs-ogolny-2#dokumenty   Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Dołącz do Bazy Usług Rozwojowych i szkol z dofinansowaniem!
Czy wiesz, że jednostki szkoleniowo – doradcze zarejestrowane w BUR mogą świadczyć swoje usługi dofinansowane ze środków UE? To wszystko dzięki BUR! Baza Usług Rozwojowych to internetowa baza zawierająca oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa, e-learningu oraz innych działań, dzięki którym przedsiębiorstwa i osoby prywatne rozwijają swoje kompetencje. Baza stanowi podstawowe narzędzie umożliwiające pozyskanie dofinansowania w ramach Programów Operacyjnych. Najważniejszą cechą Bazy z punktu widzenia firm szkoleniowych jest fakt, że przedsiębiorcy, którzy pozyskają dofinansowanie w regionach, mogą skorzystać jedynie ze szkoleń oferowanych przez podmioty zarejestrowane w Bazie. Podmioty zarejestrowane w BUR ma możliwość prezentacji siebie oraz swojej oferty (usług rozwojowych) szerokiemu gronu odbiorców. Podmiot jest stale promowany wśród osób dorosłych, przedsiębiorstw i instytucji jako wiarygodne źródło dostępnych na rynku usług rozwojowych. Innymi słowy rejestracja w BUR oraz prezentacja za jego pośrednictwem usług będzie idealnym kanałem dotarcia ze swoją ofertą do potencjalnych klientów.Chcesz wiedzieć jak się wpisać? Zajrzyj do poradnika! https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/storage/site/files/1499/Instrukcja_uzytkownika_BUR.pdf   Więcej informacji - https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/informacje-o-bazie-uslug-rozwojowych   Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Dowiedz się jak Unia Europejska wspiera rodzinne firmy?
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości koordynuje projekt „Sukcesja w firmach rodzinnych”. Przedsiębiorstwa, którym do sprawnego przejścia  procesu sukcesyjnego  potrzebna jest pomoc prawna, finansowa lub organizacyjna mogą zgłosić się do programu unijnego i uzyskać dofinansowanie. Nabór jest prowadzony przez czterech operatorów w zależności od województwa. W Wielkopolsce operatorem jest DGA S.A. Termin naboru uzależniony jest od właściwego operatora.   Wsparcie przewidziane jest dla przedsiębiorcy z sektora MMSP – firmy rodzinne tj.: przedsiębiorstwa prowadzone w oparciu o osobistą pracę co najmniej dwóch członków rodziny, gdzie co najmniej 1 z nich ma istotny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem, przedsiębiorstwa, w których członkowie rodziny posiadają łącznie udziały większościowe, (przez członka rodziny rozumie się: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, partnera, powinowatych, osoby przysposabiające lub przysposobione).   Cel dofinansowania: wsparcie doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie, wskażą potencjalne szanse i zagrożenia, pomoc w zaprojektowaniu sukcesji pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym.   Ile można otrzymać: Program jest w 90% dofinansowany ze środków funduszy unijnych. Wkład własny to zaledwie 10%. Więcej informacji na temat projektu znajduje się pod poniższym likiem: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/sukcesja-w-firmach-rodzinnych   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl nowytomysl.fe@wielkopolskie.plgg. 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Nowy start– nowatorskie rozwiązanie dla firm.
Jeśli napotkałeś trudności w prowadzeniu firmy, spotkało Cię niepowodzenie i chcesz poznać jego przyczynę oraz powrócić na rynek -  projekt Nowy start daje właśnie taką możliwość. Nabór jest prowadzony przez czterech operatorów. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 30 listopada 2022 roku. Dla kogo przewidziane jest wsparcie: przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego, przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 18 m-cy. Cel dofinansowania: pomoc w poznaniu przyczyn niepowodzenia i rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia firmy, aby uniknąć kolejnej porażki w przyszłości, pomoc w adaptacji do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz konkurencji, przeszkolenie już zatrudnionych pracowników oraz zmniejszenie braków kadrowych. Ile można otrzymać: Program jest w 100% dofinansowany ze środków funduszy unijnych oraz budżetu państwa. Więcej informacji na temat projektu znajduje się pod poniższym likiem: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/nowy-start-1   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl nowytomysl.fe@wielkopolskie.plgg. 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Specustawa funduszowa przedłużona!
Przyjęta 3 kwietnia br. ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. dzięki nowelizacji pozwala na stosowanie zmian do końca 2023 r. Dotychczasowe przepisy umożliwiały korzystanie ze specustawy jedynie do 31 grudnia 2020r. Dzięki regulacjom zawartym w specustawie możliwe jest między innymi: wydłużenie terminów składania wniosków o dofinansowanie w poszczególnych konkursach, wydłużenie terminów uzupełniania i wprowadzania poprawek lub zmian w już złożonych wnioskach o dofinansowanie, prowadzenie naborów projektów w trybie nadzwyczajnym, uznanie za podlegające refundacji wydatków poniesionych w ramach projektów na cele, które nie zostały zrealizowane z powodu wybuchu pandemii, bardziej elastyczne udzielanie ulg w spłacie należności wynikających z realizacji inwestycji, przedłużenie terminów w postępowaniach administracyjnych albo ich zawieszenie i wstrzymanie wykonania decyzji administracyjnych związanych z realizacją projektów, zawieszenie stosowania wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego po to, by ułatwić wdrażanie funduszy unijnych w związku z pandemią.   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl nowytomysl.fe@wielkopolskie.plgg. 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Przedsiębiorcy bezpieczni w sieci!
Zastanawiacie się jak w obecnym czasie w związku z rozwojem technologii pozostać bezpieczną firmą i nie ulec atakom hakerów? Jak skutecznie bronić dane we własnej firmie? Z pomocą przychodzi Akademia PARP, która organizuje bezpłatny kurs online  „Cyberbezpieczeństwo w MŚP”. Celem kursu jest zapoznanie się z praktycznymi  poradami i wskazówkami na temat rozpoznawania i zapobiegania zagrożeniom związanym z cyberprzestępczością. Biorąc udział w kursie „Cyberbezpieczeństwo w MŚP”: uzyskasz podstawową wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa, dowiesz się czym są cyberataki i w jakim stopniu zagrażają Twojej firmie, zapoznasz się z definicjami i najważniejszymi technikami cyberataków, poznasz przykładowe metody rozpoznawania i zapobiegania zagrożeniom związanym z cyberprzestępczością, nauczysz się podejmować odpowiednie działania, by jak najlepiej zabezpieczyć się przed cyberatakami. Kurs dostępny jest od 27 listopada 2020 r., na platformie edukacyjnej Akademii PARP. Więcej informacji na temat kursu znajduje się pod poniższym likiem: https://akademia.parp.gov.pl/course/view.php?id=63 Co WAŻNE: ukończenie kursu daje możliwość uzyskania stosownego certyfikatu .   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl nowytomysl.fe@wielkopolskie.plgg. 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

PARP wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców wydłuża termin na zgłoszenie się po dofinansowanie unijne w zakresie szkoleń i doradztwa.
Projekt „Kompetencje dla sektorów zadanie COVID-19 – oferta dla przedsiębiorców”. Termin składania wniosków (za pośrednictwem operatorów) upływa 11 lub 15 grudnia br., w zależności od sektora. Wsparcie dedykowane mikro-, małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom. Maksymalna wysokość pomocy wynosi do 80 proc. kosztu usługi netto, a budżet projektu finansowanego z UE to ok. 57 mln zł. Celem projektu jest likwidacja negatywnych skutków pandemii, która pogorszyła sytuację wielu firm. Dofinansowanie w projekcie obejmuje usługi rozwojowe wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Termin przyjmowania zgłoszeń: do 11 grudnia 2020 r.: sektor IT, sektor żywności wysokiej jakości, sektor komunikacji marketingowej, sektor handlu - termin przyjmowania zgłoszeń, sektor odzysku materiałowego surowców, sektor opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, sektor gospodarki wodno-ściekowej, sektor telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa. Termin przyjmowania zgłoszeń: do 15 grudnia 2020 r.: sektor chemiczny, sektor usług rozwojowych, sektor lotniczo-kosmiczny. Więcej informacji: https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-covid   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl nowytomysl.fe@wielkopolskie.plgg. 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Generator dostępności – ruszył III nabór!
Masz pomysł na innowacje odpowiadające na potrzeby osób o szczególnych potrzebach? W Inkubatorze Innowacji Społecznych “Generator Dostępności” możesz stworzyć rozwiązania otwierające nowe możliwości osobom z ograniczeniami w mobilności i percepcji, w szczególności osobom starszym i/lub osobom z niepełnosprawnościami. Organizator oferuje granty w wysokości średnio 35 tysięcy oraz wsparcie na każdym etapie projektu. Nie musisz mieć gotowego pomysłu, wystarczy chęć do pracy. Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej masz szansę budować i testować nowatorskie mikroinnowacje. Udział w projekcie mogą wziąć osoby fizyczne, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, przedstawiciele instytucji oraz biznesu, którzy jako Innowatorzy wypracują rozwiązania w zakresie dostępności. Inkubator jest ogólnopolski i otwarty dla każdego! Aby wziąć udział należy Formularz Karty Innowacji dostarczyć w wersji elektronicznej do 18 grudnia 2020 r. do godziny 23:59 pod adres generator@spoldzielnie.org. Projekt Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Więcej informacji: https://innowacje.spoldzielnie.org/2020/11/17/generator-dostepnosci-iii-tura-naboru-zgloszen-ogloszenie-o-naborze/     Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl nowytomysl.fe@wielkopolskie.plgg. 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!    

Poland Prize – czyli wsparcie zagranicznych startupów w wejściu na polski rynek.
Programy Akceleracyjne – Poland Prize to oferta dla akceleratorów i projekt finansowany z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.Budżet programu wynosi 60 mln zł. Celem konkursu jest wybór operatorów programów akceleracyjnych Poland Prize. Wnioski można składać do 09.12.2020r., a instytucją odpowiedzialną za nabór jest PARP. Aplikować o wsparcie mogą wszystkie podmioty, które  działają na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności oraz prowadzące działalność na terytorium RP. Obowiązkiem wybranych operatorów będzie realizacja programu akceleracyjnego na rzecz zagranicznych firm na wczesnym etapie działania. Procedura wsparcia obejmuje dwa etapy. W ramach Etapu I startup może otrzymać grant pieniężny w kwocie nie wyższej niż 50 tys. zł, przeznaczony na pokrycie kosztów niezbędnych dla realizacji trwających do 3 miesięcy działań w ramach komponentu soft-landing oraz rozwój. W ramach II Etapu startup może otrzymać grant pieniężny w kwocie nie wyższej niż 250 tys. zł, przeznaczony na pokrycie kosztów trwających do 10 miesięcy działań w zakresie akceleracji, niezbędnych dla przeprowadzenia pilotażowego wdrożenia rozwiązania startupu u Odbiorcy technologii i/lub pozyskanie przez startup kapitału od Inwestora.   Więcej informacji: https://www.poir.gov.pl/nabory/1-95/       Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl nowytomysl.fe@wielkopolskie.plgg. 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

PARP zaprasza na kolejne bezpłatne szkolenia!
Epidemia koronawirusa wymogła na wielu przedsiębiorcach zmiany w zarządzaniu firmą oraz poszukiwanie nowych ścieżek rozwoju m.in. w różnego rodzaju projektach. Tymczasem Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na kolejne już, bezpłatne szkolenie on-line, które jest dostępne w bazie „Akademii PARP”. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, Akademia PARP przygotowała specjalny kurs e-learningowy „Zarządzanie projektami dla początkujących”. Dzięki udziałowi w kursie „Zarządzenie projektami dla początkujących”: Rozwiniesz kluczowe umiejętności niezbędne do sprawnego prowadzenia projektu. Zdobędziesz praktyczne umiejętności w zakresie planowania i realizacji złożonych przedsięwzięć. Nauczysz się, jak dostrzec punkty krytyczne w projektach. Zrozumiesz przyczyny niepowodzenia projektów. Sprawdź i zapisz się już dziś!https://akademia.parp.gov.pl/course/view.php?id=59   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl nowytomysl.fe@wielkopolskie.plgg. 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Leasing operacyjny i pożyczka obrotowa.
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oferuje leasing operacyjny oraz pożyczkę obrotową. Produkty skierowane są do firm z obszaru MSP, które prowadzą pełną księgowość, prowadziły działalność przez 12 miesięcy, osiągnęły przychody za ostatni rok obrachunkowy na poziomie min. 4 mln i zakończyły ostatni rok dodatnim wynikiem EBITDA oraz dodatnim wynikiem finansowym netto. Produkty dotyczą pozyskania dodatkowych środków na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym lub możliwości sfinansowania zakupu maszyn i urządzeń za pomocą leasingu czy możliwości refinansowania aktualnie leasingowanych środków transportu, uzyskania karencji w spłacie i wydłużenia okresu finansowania, w czasie trwania stanu epidemii COVID-19 oraz do momentu ustania jej negatywnych skutków ekonomicznych. Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się pod wskazanym linkiem: https://www.arp-tarcza.pl/#Fpc13UTzxRAs18bDPB0fTRZDB7D0Q0eA.   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl nowytomysl.fe@wielkopolskie.plgg. 51757407skype infoue-nowytomysl   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

WRPO przekazuje kolejne środki dla szkół.
W odpowiedzi na zapotrzebowanie wynikające z kształcenia zdalnego, Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 ogłosił nabór w trybie nadzwyczajnym w ramach Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19. O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wyłącznie organy prowadzące szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe, do której skierowane jest wsparcie w ramach projektu. Zakres wsparcia udzielonego na rzecz zapobiegania/łagodzenia skutków epidemii COVID-19 dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe może obejmować: zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia edukacji w formie zdalnej; kształcenie nauczycieli szkół objętych wsparciem w zakresie prowadzenia edukacji w formie zdalnej. Do ubiegania się o dofinansowanie dopuszczone są jedynie projekty, których wartość dofinansowania nie przekracza równowartość 100 000 EUR. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 85%. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w wersji elektronicznej będzie prowadzony od dnia 9listopada2020 r. od godziny 0.00 do dnia 31 grudnia 2020 r. do godziny 15.30 bądź do wyczerpania alokacji. Informacje o naborze: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/397   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl nowytomysl.fe@wielkopolskie.plgg. 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Szansa na dofinansowanie dla Krajowych Klastrów Kluczowych!
Koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych z całej Polski mogą starać się o dofinansowanie w ramach konkursu „Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych”, poddziałanie 2.3.7 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Konkurs ma na celu rozszerzenie oferty oferowanej przez Klastry o co najmniej jedną nową usługę w obszarach strategicznych, przewidzianych w ramach polityki ich rozwoju. Dofinansowanie można przeznaczyć min. na unowocześnienie infrastruktury badawczo – rozwojowej, nabycie lub wytworzenie środków trwałych czy zakup materiałów budowlanych. Ponadto istnieje możliwość sfinansowania również kosztów wynagrodzenia personelu koordynatorów klastra, związanego bezpośrednio z zadaniami realizowanymi w projekcie, pozyskane środki przeznaczyć można również  na szkolenia. Dofinansowanie wynosi aż do 85 % kosztów kwalifikowanych projektu, maksymalnie do kwoty 12 mln 750 tys. zł. Budżet konkursu to 50 mln zł. Z tej kwoty, 5 mln zł przewidziane jest na wsparcie projektów z województwa mazowieckiego, a 45 mln zł dla pozostałych województw. Wnioski można składać do 5 stycznia 2021 r. Więcej informacji: www.parp.gov.pl/component/grants/grants/rozwoj-potencjalu-koordynatorow-krajowych-klastrow-kluczowych     Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl nowytomysl.fe@wielkopolskie.plgg. 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!    

POWER w odpowiedzi na zdalne nauczanie. Platforma e-podręczniki wciąż się rozwija!
Już ponad 211 mln zł przeznaczono w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na stworzenie 5,3 tys. cyfrowych materiałów do przedmiotów ogólnych, języków obcych i dla kształcenia zawodowego oraz aktualizację i dostosowanie do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 3,1 tys. dotychczasowych e-zasobów. W czasie trwającej wciąż epidemii COVID-19 i wprowadzeniu zdalnych rozwiązań edukacyjnych wprowadzono nowe funkcje. Została także uzupełniona oferta dostępna na platformie. Wszystko aby przygotować się do ewentualnych kolejnych sytuacji nadzwyczajnych związanych z zamknięciem szkół. Na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej zostały uruchomione nowe funkcjonalności – możliwość tworzenia wideokonferencji przy użyciu zewnętrznych narzędzi oraz umieszczanie linków do spotkań w kalendarzu. Platforma zostanie uzupełniona również o aplikację mobilną. Sprawdź! https://epodreczniki.pl/   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl nowytomysl.fe@wielkopolskie.plgg. 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!    

Skorzystaj z programu Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus działanie 2.3.5 POIR.
Od 24 listopada 2020r. rozpoczyna się nabór do konkursu Design dla Przedsiębiorców, Dostępność Plus. Celem konkursu jest sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego, którego efektem będzie stworzenie innowacyjnego wyrobu lub usługi nakierowanej na potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi), a także sfinansowanie niezbędnych inwestycji do jego wdrożenia. O dofinansowanie mogą ubiegać się Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski poza Polską Wschodnią (tj. województwami: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim). Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie do 85% kosztu całkowitego projektu, natomiast budżet projektu zamknąć się musi w 1 500 000 zł. Poziom dofinansowania zależny jest od wielkości przedsiębiorstwa i województwa, w którym przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą. Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą otrzymać premie +20%, natomiast średnie +15%. Do tej premii doliczane jest dofinansowanie według mapy pomocy regionalnej. Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/design-dla-przedsiebiorcow-dostepnosc-plus   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl nowytomysl.fe@wielkopolskie.plgg. 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Biznes podczas pandemii – jak go lepiej prowadzić!
Przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą ubiegać się o dofinansowania do 80 % usług szkoleniowych i doradczych, które mają pomóc w prowadzeniu firmy podczas pandemii. Usługi rozwojowe w uruchomionym przez PARP programie „Kompetencje dla sektorów zadanie COVID-19 – oferta dla przedsiębiorców” odpowiadają na bieżące potrzeby wybranych branż : finansowej, IT, motoryzacyjnej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, komunikacji marketingowej, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznej, przemysłu lotniczo-kosmicznego, handlu oraz usług rozwojowych. Celem projektu jest likwidacja negatywnych skutków pandemii COVID-19, która pogorszyła sytuację firm. Wnioski można składać do 30 listopada br. Więcej informacji na : https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-covid   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl nowytomysl.fe@wielkopolskie.plgg. 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

„Bądź z innej bajki” i chroń dzieci z funduszami unijnymi!
Ruszyła kampania o bezpieczeństwie w sieci. Jej celem jest uświadomienie rodzicom, na jakie niebezpieczeństwa mogą trafić ich dzieci w internecie, jak im zapobiegać i jak o nich rozmawiać. W ramach kampanii powstały materiały, które są świetnym wstępem do rozmowy z dzieckiem o cyberzagrożeniach - można dowiedzieć się z nich, co trudnego może nas spotkać w sieci i jak sobie z tym wspólnie poradzić. By lepiej trafić do wyobraźni dorosłych i dzieci, autorzy kampanii przygotowali uwspółcześnione wersje klasycznych baśni. Spotkamy więc znane postacie – Czerwonego Kapturka, Śpiącą Królewnę, Królową Śniegu oraz Rybaka i Złotą Rybkę. Bajki uzupełnione są o dodatkowe materiały: podcast, w którym eksperci dzielą się sposobami radzenia sobie z internetowymi zagrożeniami oraz broszurę z gotowymi do zastosowania poradami, którą można wydrukować i powiesić w domu lub szkole. W kampanii poruszono tematy jak hejt, grooming, patostreamy czy FOMO. To zagrożenia, z którymi coraz częściej spotykają się młodzi użytkownicy Internetu. Kampania jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Sprawdź sam! https://www.gov.pl/web/badz-z-innej-bajki   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl nowytomysl.fe@wielkopolskie.plgg. 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

XXIII edycja konkursu „Polski Produkt Przyszłości”.
Posiadasz innowacyjny produkt lub technologie? Weź udział w konkursie i wygraj 100 tys. zł. Od 21 września do 29 października br. przedsiębiorcy, jednostki naukowe oraz ich konsorcja mogą zgłaszać projekty w ramach XXIII edycji konkursu „Polski Produkt Przyszłości”. Do konkursu można przystąpić indywidulanie bądź zgłosić projekt opracowany wspólnie przez instytucję i firmę. Projekty zgłoszone w konkursie powinny być doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (wymagany poziom gotowości technologicznej to co najmniej 6 TRL) albo wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego. Wyróżnione zostały trzy kategorie: Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy, Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki, Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy. Konkurs przewiduje również przyznanie nagród specjalnych w kategoriach: Produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata), Produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), Produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów. Główna nagroda wynosi 100 tys. zł.   Organizatorem konkursu jest PARP i NCBR. Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/polski-produkt-przyszlosci     Masz pytania? Potrzebujesz informacji?   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl nowytomysl.fe@wielkopolskie.plgg. 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Dostępna szkoła w zasięgu ręki!
22 października br. rusza nabór w projekcie „Dostępna szkoła”, którego celem jest likwidacja barier dostępności w szkołach podstawowych. Na ten cel zostało przeznaczone 40 mln zł w formie grantów, które zostaną przekazane wyłonionym w konkursie organom prowadzącym szkoły. Wysokość grantu dla jednego organu prowadzącego wynosić będzie od 500 000 zł do 1 350 000 zł. W rekrutacji będzie można zgłosić od jednej do trzech podległych placówek. Jego główną osią jest wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczał standardy dostępności w różnych obszarach, a następnie przetestowanie go w szkołach podstawowych. Model uwzględnia cztery obszary działania: architektoniczny, techniczny, edukacyjno-społeczny, proceduralno-organizacyjny. Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus. Szczegółowy harmonogram działań, regulamin konkursu oraz procedura oceny i wyboru organów prowadzących znajdują się na stronie internetowej projektu: http://www.dostepnaszkola.info/   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl nowytomysl.fe@wielkopolskie.plgg. 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Wsparcie doradcze z zakresu rewitalizacji dla gmin z Wielkopolski!
Zapraszamy gminy z województwa wielkopolskiego do skorzystania ze wsparcia doradczego z zakresu procesów rewitalizacyjnych. Co należy zrobić, aby zgłosić się do projektu dot. wzmocnienia zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych? Procedura jest prosta! -> trzeba tylko wypełnić formularz uczestnictwa w projekcie: https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zgloszenia-dla-gmin-wzor-oswiadczenia i odesłać go na skrzynkę: rewitalizacja@umww.pl   Gminy, które przystąpiły do projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego dot. wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, mogą skorzystać z indywidualnego, darmowego wsparcia z zakresu programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. W ramach wsparcia świadczone będzie kompleksowe doradztwo w obszarze rewitalizacji, zwłaszcza w zakresie wykorzystania narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji, zarządzania rewitalizacją i włączenia społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji, monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych, dostępności w rewitalizacji. Szczegółowe informacje: https://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/Rewitalizacja/kontakt     Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl nowytomysl.fe@wielkopolskie.plgg. 51757407skype infoue-nowytomysl Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Wielkopolska ma moc!
Jesteś przedsiębiorcą z Wielkopolski, który w swojej firmie stosuje innowacyjne rozwiązania? Jeśli tak  zgłoś się do konkursu „i – Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2020 i wygraj nagrody! Celem Konkursu jest promocja regionalnych przedsiębiorstw stosujących innowacyjne rozwiązania. Nagroda przyznawana jest corocznie w formie finansowej i stanowi wyróżnienie dla przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim, które stworzyły nowatorskie rozwiązania (produkty, usługi, technologie) oraz wdrożyły je w praktyce. Dodatkowo Organizator Konkursu zapewni Laureatom Konkursu promocję w ramach międzynarodowych wystaw Marki Wielkopolski oraz podczas organizowanych wydarzeń o charakterze gospodarczym przez kolejny pełny rok.   Tegoroczna edycja zakłada dwie kategorie: Inteligentne Specjalizacje dla Wielkopolski, H₂ Wielkopolska. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie wniosku (stanowiącego załącznik do Regulaminu) i przesłanie go w formie elektronicznej na adres: sekretariat.drg@umww.pl w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2020 r. Organizatorem Konkursu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Więcej informacji: http://iw.org.pl/konkurs-i-wielkopolska-innowacyjni-dla-wielkopolski-edycja-2020/   Masz pytania?Potrzebujesz informacji?   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl nowytomysl.fe@wielkopolskie.plgg. 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Nowa odsłona Bazy Usług Rozwojowych!
Już jest! Baza Usług Rozwojowych w nowej odsłonie!Szkolenia, kursy, studia, coaching, mentoring, warsztaty. Sprawdź! Prawie pół miliona ofert szkoleniowo - doradczych oferowanych przez 5 tys. firm szkoleniowych a to wszystko w Bazie Usług Rozwojowych po aktualizacji. Zmiany jakie nastąpiły to m.in.: łatwiejsza rejestracja, bardziej czytelny interfejs użytkownika, uproszczona nawigacja oraz nowoczesna wyszukiwarka. Dodano również moduł komunikacji, w którym np. każdy z profili ma do dyspozycji własną skrzynkę z wiadomościami. Baza pozwala w prosty i szybki sposób znaleźć usługi rozwojowe, odpowiadające na potrzeby użytkowników. Charakteryzuje się intuicyjnością i przystępną obsługą. Dostępna jest pod adresem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Dzięki rozbudowanej wyszukiwarce z szerokim wyborem  filtrów oraz znormalizowanemu formularzowi zgłaszania i prezentacji usługi, każdy użytkownik ma możliwość porównania interesujących go ofert. Zawarty w Bazie Usług Rozwojowych  system oceny usług rozwojowych, daje możliwość oceny odbytych usług, a z drugiej strony stanowi ważny element w procesie wyboru usługi lub dostawcy usług dla innych użytkowników. BUR to także możliwość zamówienia „usługi szytej na miarę”, czyli takiej, która odpowiada w sposób bezpośredni na potrzeby użytkowników. W ramach projektów regionalnych i krajowych można uzyskać zwrot do 90% kosztów. Zapoznaj się ze zmianami! Instrukcja użytkowania: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/storage/site/files/1499/Instrukcja_uzytkownika_BUR.pdf   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl nowytomysl.fe@wielkopolskie.plgg. 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Jakie dokumenty z ZUS dla uczestników projektów WRPO?
Zmiany dotyczące statusu na rynku pracy uczestników projektów! Od 1.08.2020 r., podczas rekrutacji uczestników projektów również Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w którym status na rynku pracy decyduje o przynależności do grupy docelowej, w przypadku osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy wymaga się zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w zakresie braku odprowadzenia składek na dzień przystąpienia do projektu. Sytuacja dotyczy przede wszystkim projektów przewidujących aktywizację zawodową uczestników, a więc Działań: 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych (w przypadku projektów typu outplacementowego), 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, 7.3 Ekonomia społeczna. Wymóg zbierania zaświadczeń z ZUS-u będzie także dotyczył pozostałych projektów, w których Beneficjent zawęził grupę docelową do takich osób lub gdy brak zatrudnienia daje uczestnikowi większe szanse na udział w projekcie (np. poprzez dodatkowe punkty podczas rekrutacji). Ponadto przypominamy, że w przypadku osób bezrobotnych, zarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy, należy przedkładać zaświadczenie z właściwego urzędu pracy.   Masz pytania? Potrzebujesz informacji?   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl nowytomysl.fe@wielkopolskie.plgg. 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Innowatorzy czas START!
Masz pomysł na innowacyjny produkt, technologię lub usługę? Jeśli tak ten konkurs spełni wszystkie oczekiwania! Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - Szybka ścieżka Szybka ścieżka jest skierowana do przedsiębiorców chcących realizować projekt samodzielnie lub przedsiębiorstw chcących realizować projekt w konsorcjum z innym przedsiębiorstwem lub jednostką naukową z zastrzeżeniem, że liderem projektu może być tylko przedsiębiorstwo. Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzaju prac wykonywanych w projekcie oraz od statusu wielkości przedsiębiorstwa. Poziom dofinansowania wynosi aż do 80%!   Nabór: I runda dla dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów ( z udziałem MŚP i jednostek naukowych) od 03 do 21 sierpnia 2020r. II runda dla MSP oraz ich konsorcjów ( z udziałem jednostek naukowych) od 22 sierpnia do 14 września 2020r.   Szczegóły na temat konkursu na stronie poir.gov.pl   Masz pytania? Sugestie? Potrzebujesz informacji?   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w Pile i w Nowym Tomyślu!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl nowytomysl.fe@wielkopolskie.plgg. 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Akademia Menadżera już dostępna!
Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój stwarza przedsiębiorcom nowe możliwości rozwoju. Celem projektu jest podniesienie kompetencji u właścicieli przedsiębiorstw, pracowników kadry menadżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi.W ramach projektu dofinansowane są: usługi doradcze, które pozwolą zdiagnozować potrzeby przedsiębiorstwa i luk kompetencyjnych kadry menadżerskiej, oraz usługi rozwojowe z zakresu podnoszenia kompetencji menadżerskich pracowników MŚP w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi – z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych. Poziom refundacji kosztów usług rozwojowych z Projektu wynosi do 80% kosztów.Operatorem dla województwa wielkopolskiego są: MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa, Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., z siedzibą przy ul. ul. Szczawieńskej 2, 58-310 Szczawno-Zdrój.   Więcej informacji na stronie projektu: https://akademiamenadzera.com.pl     Masz pytania? Potrzebujesz informacji?    Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plgg  51755430skype infoue-pila   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.plgg 51757407skype infoue-nowytomysl   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!      

Przeciw cyfrowemu wykluczeniu! Nowinki w świecie!
Świat się rozwija, a rzeczywistość niegdyś magiczna staje się możliwa dzięki funduszom unijnym. Firma IC Solutions Sp. z o.o., która swój rozwój zawdzięcza środkom z POIR, stworzyła system IC Pen! Podczas wypełniania dokumentu długopisem wszystkie dane są automatycznie zamieniane na wersję cyfrową. Nie wymaga to od użytkownika żadnych dodatkowych działań.System IC Pen to nie tylko długopis cyfrowy. To także platforma, która może zbierać dane wprowadzane przez różne interfejsy – dokumenty wypełniane długopisem cyfrowym na papierze, stylusem na tablecie lub podpisane na urządzeniu Wacom. Dzięki swoim pomysłom oraz możliwościom jakie dają fundusze europejskie firma IC Solutions Sp. z o.o poprawia procesy zachodzące w przedsiębiorstwach, dzięki dostarczaniu kompleksowych i innowacyjnych środowisk informatycznych. Nowa technologia już jest dostępna na rynku! Masz pomysł na nowy produkt, usługę ale nie masz środków? Zadzwoń do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich i dowiedz się jakie masz możliwości!   Masz pytania? Potrzebujesz informacji?   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plgg  51755430skype infoue-pila   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.plgg 51757407skype infoue-nowytomysl   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!          

Bony na innowacje. Konkurs trwa!
O bonach już słyszałeś! Teraz poznaj inną odsłonę tego konkursu!Dostępność zaczyna się od drugiego człowieka!Masz pomysł na znacząco ulepszony wyrób, usługę, technologię lub nowy projekt wzorniczy nakierowanych na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi)? Ten konkurs jest dla Ciebie! Bony na innowację – dostępność plus to konkurs skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. W pierwszym etapie tego konkursu dofinansowany jest zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego, który będzie skierowany dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi.Minimalna wartość projektu to 60,000,00 zł i 85% dofinansowania. W drugim etapie, przedsiębiorcy, którzy z sukcesem zakończyli I etap Bonu na innowacje i mają zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową, mogą otrzymać dofinansowanie na: - zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową,- zakup patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej. Maksymalna wartość projektu to 800 000,00 zł i poziom dofinansowania jest zgodny z mapą pomocy regionalnej.   Masz pytania? Potrzebujesz informacji?   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plgg  51755430skype infoue-pila   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.plgg 51757407skype infoue-nowytomysl   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Braki w kasie? Średni przedsiębiorca już może wnioskować o dotację! Wielkopolski przedsiębiorco! Póki co tylko średnie!
Od 15 czerwca trwa nabór na dotacje obrotowe dla średnich firm. Jesteś średnim przedsiębiorcą, który potrzebuje środków na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego? Znajdujesz się w trudnej sytuacji, odnotowałeś spadek obrotów?Jeżeli tak, to sprawdź koniecznie dokumentację: https://www.parp.gov.pl/kapitalobrotowyPierwszy raz wypełniacie wniosek o dofinansowanie?Sprawdź jak to zrobić!PARP przygotował instrukcję w formie filmu, który krok po kroku pokazuje, jak należy wypełniać wniosek w ramach Dotacji na kapitał obrotowy dla średnich przedsiębiorców. Znajdziesz go tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=N_L72VFVfS0&feature=share&fbclid=IwAR1tXezzAHeBOW0k9Umxe9YwcKRtAs2eSyqsiTApwjI8DPCa80q1iKCn_9s Program dotacje na kapitał obrotowy jest finansowany z dwóch programów operacyjnych – Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia. O wsparcie z pierwszego, w którym budżet dotacji wynosi 500 milionów złotych, mogą ubiegać się średni przedsiębiorcy z pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Na przedsiębiorców z pozostałych 11 regionów czekają 2 miliardy złotych z POIR. Dotacje mają służyć zaspokojeniu bieżących potrzeb przedsiębiorstw maksymalnie w ciągu trzymiesięcznego okresu funkcjonowania. Będzie można przeznaczyć je na opłacenie mediów (gaz, prąd, paliwo), najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności oraz inne potrzeby związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa. O pomoc może ubiegać się przedsiębiorca, który 31 grudnia 2019 roku prowadził działalność gospodarczą i nie znajdował się wówczas w trudnej sytuacji ekonomicznej, a następnie odnotował co najmniej 30-procentowy spadek obrotów w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.   Masz pytania? Potrzebujesz informacji?    Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plgg  51755430skype infoue-pila   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.plgg 51757407skype infoue-nowytomysl   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Program Dostępność Plus. Wystartuj w konkursie!
Masz pomysł na ciekawy cykl warsztatów, konferencję, a może webinar? Promuj dostępność! Weź udział w konkursie! Czym właściwie jest dostępność? To taki sposób podejścia i projektowania produktów, usług czy rozwiązań, który sprawia, że są one uniwersalne. Czyli, że może skorzystać z nich każdy, bez względu na różnego rodzaju niepełnosprawności, wiek czy czasowe niedyspozycje. To właśnie taki sposób myślenia przyświeca programowi Dostępność Plus. Taki też obowiązuje przy realizacji unijnych projektów.   Nabór ofert – dla kogo? Partnerów gospodarczych i społecznych. Właściwych podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, w tym organizacji pozarządowych oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, równouprawnienia płci i niedyskryminacji.   Uwaga!W konkursie nie mogą samodzielnie startować media. Mogą brać udział w naborze ofert wyłącznie na zasadzie współpracy z uprawnionymi podmiotami.   O jaką kwotę można wnioskować?Wsparcie pojedynczego projektu może wynieść do 50 000 zł brutto. Poza tym można liczyć na bezpłatne udostępnienie przez  – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – broszur, publikacji, roll-upów.   Co można sfinansować ?Przedsięwzięcia o charakterze informacyjno-promocyjnym lub edukacyjnym, których tematyka i zakres będą powiązane z tematyką dostępności w kontekście Funduszy Europejskich. Przedsięwzięcia te mogą przybrać różne formy, np. konferencji, warsztatów, szkoleń, konkursów, branżowych spotkań. Mogą one odbywać się również on-line.     Konkurs trwa do 12 lipca br.   Więcej informacji : www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/wspolpraca-z-mediami-i-partnerami-spoleczno-gospodarczymi/promuj-z-nami-dostepnosc   Masz pytania? Potrzebujesz informacji?   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.plgg 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plgg  51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Projekt “Akademia Kompetencji Sektora IT”
Przedsiębiorco działający w sektorze IT! Potrzebujesz wsparcia? Sprawdź co może Ci zaoferować PARP! Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przy udziale Operatora, oferuje rekrutacje, monitoring, działania merytoryczne BUR oraz szkolenia i kursy. Jakie szkolenia oferowane dla sektora IT? Administrowanie systemami i sieciami – kompetencje podstawowe i zaawansowane; Programowanie – kompetencje podstawowe i zaawansowane; Testowanie aplikacji; Zapewnienie bezpieczeństwa systemów; Projektowanie i analiza, zarządzanie systemami modelowanie struktur danych; Rozwój kompetencji osobowych;   Operatorem jest CTS CUSTOMIZED TRAINING SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Etapy realizacji wsparcia: Rekrutacja (poprzez formularz rejestracyjny na stronie PARP oraz formularz zgłoszeniowy przesłany do Operatora) Zakwalifikowanie się do udzielenia wsparcia Zawarcie Umowy wsparcia z Operatorem Wybór usług rozwojowych w BUR Rozliczenie wsparcia   Poziom refundacji kosztów usług rozwojowych z Projektu wynosi do 80% kosztów. Maksymalny limit wsparcia na przedsiębiorstwo wynosi 17000,00 zł brutto (wraz z wkładem własnym Przedsiębiorcy) z zastrzeżeniem, że maksymalny koszt przypadający na jednego Pracownika to nie więcej niż 8500,00 zł brutto.Po więcej informacji - http://itakademia.com.pl/   Masz pytania? Potrzebujesz informacji?   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plgg  51755430skype infoue-pila   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.plgg 51757407skype infoue-nowytomysl   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!    

Zagłosuj na swoich! Konkurs REGIOSTAR Awards 2020 trwa!
9 lipca zostaną ogłoszeni finaliści konkursu REGIOSTAR Awards 2020, ale już teraz możesz głosować na najciekawszy projekt. Odwiedź stronę REGIOSTARS Awards i zagłosuj! Wśród 206 zgłoszeń z całej Europy znalazło się ponad 30 polskich innowacyjnych projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej. W tegorocznej edycji REGIOSTARS Awards oprócz nagród w pięciu kategoriach przyznana zostanie Nagroda Publiczności. Publiczność wyłoni laureata w dwóch etapach: wskazując ulubione projekty spośród nominowanych, a następnie głosując jedynie na finalistów wybranych przez jury konkursu. Laureatem Public Choice Award zostanie ten finalista, który otrzyma największą liczbę głosów w obu etapach. Z każdej kategorii konkursowej do finału jury wybierze maksymalnie pięć projektów. Również Internauci mogą zagłosować maksymalnie pięć razy na wybrany projekt. Nagrody REGIOSTARS przyznawane są w pięciu kategoriach tematycznych: 1) inteligentny, 2) trwały, 3) sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost gospodarczy, 4) rozwój obszarów miejskich oraz 5) temat roku. Tegoroczna edycja konkursu REGIOSTARS jest poświęcona pięciu obszarom uznawanym za kluczowe z punktu widzenia przyszłości unijnej polityki regionalnej: Transformacja przemysłowa na rzecz Inteligentnej Europy Gospodarka o obiegu zamkniętym dla zielonej Europy Umiejętności i edukacja na rzecz cyfrowej Europy Zaangażowanie obywateli na rzecz spójnych miast europejskich Temat roku 2020: Wzmocnienie pozycji młodzieży w ramach współpracy ponad granicami  – 30 lat INTERREG Ceremonia wręczenia nagród REGIOSTARS ma odbyć się w Brukseli w październiku 2020 roku. Zwycięzcy oprócz filmu promocyjnego, pucharu oraz certyfikatu REGIOSTARS 2020 otrzymają płatne partnerstwo medialne o wartości 5 000 euro. Dodatkowe informacje o konkursie REGIOSTARS znajdują się na stronie Komisji Europejskiej. Zachęcamy do głosowania na polskie projekty. Trzymamy kciuki za naszych beneficjentów!     Masz pytania? Sugestie?Potrzebujesz informacji?   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.plgg 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plgg  51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!

BUR znów dostępna stacjonarnie!
8 czerwca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, iż w związku z czwartym etapem znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 możliwa staje się organizacja Usług Rozwojowych w formie stacjonarnej. Aby Usługi Rozwojowe mogły odbywać się w takiej formie wykonawca wraz z uczestnikami ma obowiązek stosowania się do zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 29 maja br. (Dz.U. poz. 964)Podmiot, który decyduje się na organizację stacjonarnej usługi rozwojowej musi brać pod uwagę wszelkie aktualnie obowiązujące obostrzenia, które zostały wprowadzone przez władze RP w związku ze stanem epidemii, a także wynikające z tych obostrzeń, potencjalne trudności dla uczestników usług.Dokument, który szeroko opisuje zasady postępowania to „Wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2” wydane przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym. Można się z nim zapoznać tutaj: https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresyWytyczne podzielone zostały na 4 części, dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa oraz procedur postępowania w razie podejrzenia zakażenia wirusem COVID19. Masz pytania? Sugestie? Potrzebujesz informacji?   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.plgg 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plgg  51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!    

Rozwój kompetencji w sektorze finansowym!
Trwa nabór na szkolenia oraz usługi doradcze dla firm z sektora MŚP.   Dofinansowanie do 80 % kosztów usługi mogą otrzymać:   Mikro-, małe, średnie i  przedsiębiorstwa: planujące przeszkolić pracowników; spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej; zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.   Tematy szkoleń oferowane dla sektora finanse: RODO: nowe obowiązki wynikające z ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy; Split Payment i PSD2 i ich wpływ na przyszłe funkcjonowanie instytucji finansowych; Działalność bankowa w praktyce funkcjonowania banków spółdzielczych i rynku pośrednictwa finansowego; Analiza potrzeb klienta w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń; Rozwój kompetencji w obszarze doradztwa finansowego, zgodnie z wymogami MIFID II; Zarządzanie rozpatrywaniem reklamacji w działalności dystrybutora ubezpieczeń; Budowanie i rozwój współpracy z klientem firmy pośrednictwa finansowego; Ryzyko operacyjne w banku spółdzielczym; Organizacja banku ze szczególnym zaakcentowaniem usytuowania stanowiska compliance w strukturze organizacyjnej; Zarządzanie ryzykiem kredytowym; Ryzyko kredytowe wynikające z inwestycji w instrumenty finansowe; Zarządzenie konfliktem interesów w świetle Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń; Restrukturyzacja klienta w sytuacji trudnej; Analiza finansowa banku spółdzielczego; Ustawa o kredycie hipotecznym; Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa w instytucji finansowej; Strategiczne wyzwania w sektorze spółdzielczym – efektywność, bezpieczeństwo i rozwój; Zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami; Customer Experience/ Zarządzanie doświadczeniem klienta; Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy;   Operatorzy dla sektora finansowego :   MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k.al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa,kontakt: tel.: (22) 162 78 25, e-mail: biuro@akademia-kompetencji.com.plakademia-kompetencji.com.pl   Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczościul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolskikontakt:(woj. lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, zachodnio-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, opolskie) - tel. : 535 523 023, e-mail:  agnieszka_poprawa@ocwp.org.pl (woj. śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie, mazowieckie, podlaskie) - tel.: 32 203 74 54, e-mail: agnieszka.mitka@smgkrc.comocwp.org.pl/projekty-unijne/kompetencje-dla-sektora-finansowego     Masz pytania? Potrzebujesz informacji?   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.plgg 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plgg  51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!      

Dotacje obrotowe dla mikro i małych firm coraz bliżej!
9 czerwca Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ poinformowała, iż wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie finansowania kapitału obrotowego jest w trakcie przygotowania. Poniżej najważniejsze założenia do omawianej pomocy finansowej: Przeznaczenie wsparcia: finansowanie kapitału obrotowego - finansowanie bieżącej działalności firmy, której sytuacja pogorszyła się w związku z COVID-19 Forma wsparcia: grant Dla kogo: mikro- i  małe  przedsiębiorstwa, w tym samozatrudnieni, które spełniają wszystkie warunki łącznie:  są MŚP z siedzibą w województwie wielkopolskim wg CEiDG lub KRS; prowadziły działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r.; nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r. (w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/ 2014); w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej; odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranego 1 miesiąca w 2020 r. począwszy od marca 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19; na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień wnioskowania przedsiębiorca nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie jest uznawane za zaległość;   Stawka jednostkowa: obejmuje koszt finansowania kapitału obrotowego (KO) przez 1 miesiąc kalendarzowy stawka jednostkowa na finansowanie KO przez 1 miesiąc dla firmy mikro- i małej = 7 845,11 zł x √FTE gdzie: FTE -  zatrudnienie w firmie w przeliczeniu na pełne etaty. W przypadku samozatrudnionych FTE=1.   Kwota wnioskowana: wyliczana na podstawie wzoru: kwota wsparcia = stawka jednostkowa x 3, gdzie: 3 – liczba miesięcy uwzględniana do wyliczenia kwoty wsparcia   Poziom dofinansowania: do 100%Szczegółowe informacje pojawią się w komunikatach na stronie internetowej WRPO Masz pytania? Sugestie? Potrzebujesz informacji?   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyśltel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.plgg 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plgg  51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!    

Dofinansowania na inwestycje w obszarze transportu miejskiego!
Do 31.08.2020 r. trwa nabór w ramach Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”.   Kto może składać wnioski? Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia; Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia; Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/miasta na prawach powiatu/związku międzygminnego ,w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa lub spółka kapitałowa, w której wymienione wcześniej podmioty (to jest gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa) dysponują bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, na podstawie aktualnej umowy dotyczącej świadczenia usług z zakresu transportu publicznego lub oświetlenia ulicznego; Uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego; Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe; Podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE. Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych w Regulaminie.   Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na: Budowie, przebudowie i modernizacji dróg dla rowerów, w tym łączących miasta i ich obszary funkcjonalne, ściśle powiązanych z systemem oraz elementami transportu publicznego (np. z punktami przesiadkowymi) oraz uzupełniająco infrastruktury rowerowej (publiczne parkingi rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych oraz systemy rowerów publicznych/miejskich, itp.) oraz Działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących transportu publicznego, rowerowego i pieszego. Projekt powinien składać się z obu typów przedsięwzięć wskazanych powyżej. Z możliwości uzyskania wsparcia w ramach konkursu wyłączone są projekty zlokalizowane na obszarach MOF Poznania, Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej oraz objęte Mandatami Terytorialnymi dla Obszarów Strategicznej Interwencji Ośrodków Subregionalnych: Leszna, Gniezna, Piły i Konina.   Masz pytania? Potrzebujesz informacji?   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.plgg 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plgg  51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Dotacje obrotowe dla średnich przedsiębiorstw już wkrótce dostępne!
Już 15 czerwca średnie przedsiębiorstwa, które odnotowały niedobór lub brak płynności finansowej spowodowanej epidemią COVID-19 mogą wnioskować o dotację płynnościową. Dotację będzie można przeznaczyć między innymi na opłacenie mediów (gaz, prąd, paliwo), najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności. Wnioskować mogą wyłącznie średnie przedsiębiorstwa, czyli podmioty które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski, które zatrudniają co najmniej 50, lecz mniej niż 250 pracowników, a ich roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. By otrzymać dotację, niezbędne będzie wykazanie co najmniej 30-proc. spadku obrotów (w porównaniu do analogicznego okresu w ub. r.) za jeden dowolny miesiąc, licząc od 1 lutego 2020 r. Ma to być główne kryterium rozpatrywania wniosków. Wsparcie finansowe będzie wypłacane do wyczerpania środków, nie będzie list rankingowych. Pomimo, że środków jest dużo – aż 3 mld zł – niewykluczone, że nie wszyscy z nich skorzystają. Obowiązywać ma zasada „kto pierwszy, ten lepszy”.Pieniądze na nowe dotacje pochodzą z funduszy europejskich. A dokładnie z dwóch krajowych programów operacyjnych (chodzi o Inteligentny Rozwój i Polskę Wschodnią). Wnioski o wsparcie będzie przyjmować Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Wsparcie z dotacji na kapitał obrotowy będzie można łączyć ze wsparciem z pożyczkami płynnościowymi dostępnymi również w POIR.   Masz pytania? Sugestie? Potrzebujesz informacji?    Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.plgg 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plgg  51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype. Nie czekaj, sprawdź już dziś!    

Kredyt na innowacje technologiczne – Istotne zmiany!
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Wsparcie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Najważniejsze zmiany w Kredycie na innowacje technologiczne: zniesienie maksymalnego limitu premii technologicznej - możliwość uzyskania ponad 6 mln zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych. Wysokość dofinansowania zależy od miejsca realizacji projektu i wielkości firmy – maksymalnie 70 proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji, możliwość wprowadzenia innowacji na skalę przedsiębiorstwa – możliwość wprowadzenia do firmy produktów lub usług dotąd nieoferowanych, zniesienie obowiązku wniesienia wkładu własnego w projekt– jeżeli zdolność kredytowa na to pozwala, bank kredytujący może przyznać kredyt technologiczny na finansowanie do 100 proc. wartości projektu, rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowalnych – m.in. o: koszt zakupu, montażu i uruchomienia środków trwałych oraz koszty ich transportu, roboty i materiały budowlane (w celu budowy lub rozbudowy budynków), zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, studia, ekspertyzy czy projekty techniczne niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej wykonane przez doradców zewnętrznych, koszt najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli. Termin obowiązywania zmian: od 1 czerwca do 30 grudnia 2020 r. (VII nabór) Wnioskodawcą może być: mikro, mały i średni przedsiębiorca.   Masz pytania? Potrzebujesz informacji? Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.plgg 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plgg  51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Rozwój kompetencji w sektorze turystyka! Nabór trwa!
Działanie 2.21 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój skierowany jest do polskich małych i średnich firm (MŚP) z całej Polski. Jego celem jest podniesienie, zgodnie z potrzebami MŚP, kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorową Radę ds. Kompetencji. Dla sektora turystyka (PKD N.79 oraz I), oraz ich pracowników obecnie trwają nabory u trzech Operatorów! W ramach Projektu istnieje możliwość dofinansowania szkoleń! Jakie tematy szkoleń? Obsługa klienta w biurach podróży w świetle nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. poz.2361) – zgodnie ze stanowiskiem Rady Sektorowej z 04.05.2020 r. w ramach tego obszaru tematycznego mieszczą się m.in. następujące zagadnienia: błędy w stosowaniu przepisów ustawy o imprezach turystycznych; reklamacje podróżnych i nowe procedury ich rozpatrywania; umowy o udział w imprezie turystycznej oraz specyfika umów B2B; klauzule niedozwolone w umowach i zmiany w umowach; skutki prawne wystąpienia nadzwyczajnych i nieuniknionych okoliczności; obowiązki i uprawnienia podróżnego i organizatora; obowiązki udzielenia pomocy podróżnemu; odpowiedzialność wobec podróżnych; impreza turystyczna a powiązane usługi turystyczne; hotel jako organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych; przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych a organizator turystyki; wyłączenie spod ustawy imprez niekomercyjnych; wyłudzenie zadośćuczynienia za „zmarnowany urlop; Bezpieczeństwo danych osobowych w przedsiębiorstwach turystycznych; Nowe technologie w turystyce; Doradztwo w turystyce; Pilot wycieczek; Instruktor praktycznej nauki zawodu; Animator czasu wolnego;   Jak wziąć udział w projekcie? Etapy realizacji wsparcia: Rekrutacja (poprzez formularz rejestracyjny na stronie PARP oraz formularz zgłoszeniowy przesłany do Operatora). Zakwalifikowanie się do udzielenia wsparcia. Zawarcie Umowy wsparcia z Operatorem. Wybór usług rozwojowych w BUR. Rozliczenie wsparcia.   Poziom refundacji kosztów usług rozwojowych z Projektu wynosi do 80% kosztów. Refundacja usług rozwojowych stanowi pomoc de minimis/pomoc publiczną. Kwoty dofinansowania są różne, w zależności od Operatora. Szczegóły w tabeli poniżej. Operatorzy oraz kwoty wsparcia Operator Polska Izba Turystyki ul. Marszałkowska 9/16 lok. 29, 00-626 Warszawa kompetencjewturystyce.pl MDDP S.A.  Akademia Biznesu sp. k. al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa www.kompetencjedlaturystyki.pl CITYSCHOOL Sp. z o.o. ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa akademiaturystyki.cityschool.pl Kwota na osobę 1 800,00 zł za dwudniowe szkolenie 2 500,00 zł za doradztwo 16 000,00 zł brutto 17 125 zł brutto Kwota na przedsiębiorstwo Brak limitu 8 000,00 zł brutto 6 850 zł brutto                   Szczegółowe informacje na temat projektu oraz zasad rekrutacji dostępne są na stronach internetowych Operatorów.   Masz pytania? Potrzebujesz informacji?    Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.plgg 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plgg  51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype. Nie czekaj, sprawdź już dziś!    

Wsparcie na żłobki oraz kluby dziecięce z WRPO 2014+
Do 31.12.2020 br. Jednostki Samorządu Terytorialnego mogą składać wnioski w odpowiedzi na ogłoszony nabór w ramach Poddziałania 6.4.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi z WRPO”. Wsparcie możliwe do pozyskania w ramach ww. naboru, na rzecz osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi obejmuje: Tworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji dziennego opiekuna. Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3 (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 lub 2). Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu to 85%.   Masz pytania? Potrzebujesz informacji?   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plgg  51755430skype: infoue-pila   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.plgg 51757407skype: infoue-nowytomysl   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!

„100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie” – konkurs wystartował!
Od 4 do 30 czerwca firmy z sektora MŚP będą mogły składać wnioski w konkursie „100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie”. Na zwycięzców czekają 2 miliony złotych z programu Inteligentny Rozwój.Warunkiem przystąpienia do programu jest przedstawienie innowacyjnego projektu dotyczącego cyfryzacji firmy. Powinien on wpisywać się w co najmniej jeden z obszarów: automatyzacja procesów w firmie, praca zdalna, wykorzystywanie rozwiązań chmurowych, wykorzystanie sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwo, e-commerce, obsługa klienta przez Internet, zarządzanie zasobami firmy z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych, analityka biznesowa (w tym wykorzystanie dużych zbiorów danych/big data), marketing internetowy, wykorzystanie technologii mobilnych. Zgłoszenia mogą być przesyłane przez firmy, których projekty zostały zrealizowane lub rozpoczęte nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku albo są planowane do wdrożenia maksymalnie 6 miesięcy od dnia aplikacji. Laureatów poznamy we wrześniu. Każdy ze zwycięzców otrzyma nagrodę  w wysokości 20 tysięcy złotych, ufundowaną z pieniędzy programu Inteligentny Rozwój.Więcej informacji na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/100-najlepszych-projektow-na-zwiekszenie-poziomu-cyfryzacji-w-firmie   Masz pytania? Potrzebujesz informacji?    Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.plgg 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plgg  51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Lepsze warunki spłaty pożyczki szerokopasmowej!
Firmy telekomunikacyjne z sektora MŚP, które wzięły lub do końca roku wezmą pożyczkę szerokopasmową, mogą ubiegać się o korzystniejsze warunki spłaty. Ułatwienia w spłacie obejmą przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. To kolejny element Funduszowego Pakietu Antywirusowego.   Kto może ubiegać się o pożyczkę? Każdy przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.   Nowe zasady: możliwość wydłużenia o dodatkowe 6 miesięcy standardowej karencji w spłacie (dla pożyczek udzielonych i nowo udzielonych), w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału; 6-miesięczne wakacje kredytowe (zawieszenie spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych), możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek nawet do 0%, możliwość sfinansowania wynagrodzenia pracowników, zatrudnionych zarówno na umowę o pracę, jak i umowę cywilno-prawnych, brak wymaganego wkładu własnego.   Masz pytania? Potrzebujesz informacji? Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.plgg 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plgg 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator skype i gg.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Rozwój kompetencji w sektorze budownictwo! Nabór trwa!
Projekt „Kompetencje dla sektorów” skierowany jest do mikro-, małych i średnich firm (MŚP) z całej Polski. Jego celem jest podniesienie, zgodnie z potrzebami przedsiębiorstw, kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorową Radę ds. Kompetencji. Dla sektora budownictwa (PKD F) oraz ich pracowników obecnie trwają nabory w dwóch edycjach. To bardzo proste. W ramach Projektu ,,Kompetencje dla budownictwa” istnieje możliwość dofinansowania szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Jakie są dostępne tematy szkoleń? Edycja I - szkolenia z zakresu: Dekarz Betoniarz-zbrojarz Montowanie i rozbiórka szalunków ściennych i stropowych Kierowanie projektami budowlanymi w zakresie techniczno- finansowym Sporządzanie planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Umiejętności w zakresie stosowania technologii BIM (Building Information Modelling) Projekt realizowany w okresie od 01.04.2019 do 30.06.2021.   Edycja II - szkolenia z zakresu: Znajomość użytkowa języka polskiego wśród obcokrajowców do bezpiecznej i efektywnej pracy na budowie Umiejętność bezpiecznego posługiwania się narzędziami i sprzętem oraz narzędziami z napędem używanym w robotach budowlano-montażowych powyżej 1KW Uprawnienia do pełnienia w ograniczonym zakresie samodzielnych funkcji w sektorze budownictwa przez osoby z poziomu 4 i 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji Uprawnienia do pełnienia w ograniczonym zakresie samodzielnych funkcji w sektorze budownictwa przez osoby z poziomu 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji i wyżej Projekt realizowany w okresie od 01.04.2020 do 30.09.2022.   Jak wziąć udział w projekcie? Etapy realizacji wsparcia: Rekrutacja (poprzez formularz rejestracyjny na stronie PARP oraz formularz zgłoszeniowy przesłany do Operatora). Zakwalifikowanie się do udzielenia wsparcia. Zawarcie Umowy wsparcia z Operatorem. Wybór usług rozwojowych w BUR. Rozliczenie wsparcia.   Poziom refundacji kosztów usług rozwojowych z Projektu wynosi do 80% kosztów. Refundacja usług rozwojowych stanowi pomoc de minimis/pomoc publiczną.Operatorem jest KDK INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie. Szczegółowe informacje na temat projektu oraz zasad rekrutacji dostępne są na stronie internetowej: http://akademiabudowlana.com.pl/ oraz pod numerem telefonu: 501 815 636.   Masz pytania? Potrzebujesz informacji?     Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.plgg 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plgg  51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!    

Kwalifikowalność wydatków w projektach – WAŻNE ZMIANY!
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało o zmianie i częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014 – 2020. Częściowe zawieszenie uznające kwalifikowalność wydatków związane m.in. z : zaangażowaniem personelu w projekcie, pomimo angażu łącznego w realizację wszystkich projektów przekraczającego 276 godzin miesięcznie; zaangażowaniem pracownika beneficjenta w roli personelu projektu do realizacji zadań w projekcie także na podstawie stosunku cywilnoprawnego; wyposażeniem stanowiska pracy personelu projektu zaangażowanego na podstawie stosunku pracy; kosztami pośrednimi w projektach współfinansowanych z EFRR/FS, pomimo iż możliwość ta nie wynika z wytycznych, dokumentów programowych, dokumentów związanych z naborem w dokumentacji dotyczącej projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym lub umowy o dofinansowanie projektu. Zmiany wytycznych obowiązują od 01.02.2020r., a częściowe zawieszenie stosowania wytycznych od 01.02 – 31.12.2020r.   Masz pytania? Potrzebujesz informacji?   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.plgg 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plgg  51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Darmowe wideokonferencje. Spotkajmy się o 13:00 w PARPie!
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Rozwoju uruchamiają cykl bezpłatnych wideokonferencji, które mają pomóc przedsiębiorcom w walce z negatywnymi gospodarczymi skutkami wywołanymi przez pandemię koronawirusa. Tematyka webinariów będzie poświęcona wybranym narzędziom z rządowej tarczy antykryzysowej i finansowej. Cykl zakłada 20 darmowych spotkań on-line, podczas których eksperci z zakresu m.in. prawa pracy, finansów, ekonomii i zamówień publicznych będą rozmawiać o przygotowanych przez rząd rozwiązaniach osłonowych dla przedsiębiorców poszczególnych branż i podmiotów, które wprowadziła Tarcza antykryzysowa. Mowa będzie też o instrumentach, które mają być impulsem dla rozwoju gospodarki osłabionej epidemią.   Darmowe konferencje startują już 26 maja! Więcej informacji na stronie https://www.parp.gov.pl/tarcza   Masz pytania? Potrzebujesz informacji?   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.plgg 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plgg  51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Bezpłatne szkolenia w Akademii PARP. Darmowa wiedza na wyciągnięcie ręki.
Chcesz być bardziej kreatywny? Lepiej zarządzać swoim czasem? Chcesz poprawić swoją komunikatywność lub umiejętność pracy w zespole? Masz problem z emocjami i chcesz dowiedzieć się jak nad nimi panować? Zapisz się na bezpłatne szkolenia w Akademii PARP! Akademia PARP to portal edukacyjny z systemem bezpłatnych szkoleń internetowych. Projekt jest realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem Akademii PARP jest darmowe upowszechnienie dostępu do wiedzy biznesowej za pomocą metod zdalnej edukacji (e-learningu) wśród: uczestników z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, uczestników z dużych przedsiębiorstw, uczestników planujących własną działalność gospodarczą. Interaktywna platforma zawiera szkolenia dla osób chcących poszerzyć wiedzę z obszaru prawa, marketingu, zarządzania, finansów oraz doskonalenia kompetencji miękkich.Sprawdź! https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kursy-online   Masz pytania?   Potrzebujesz informacji?    Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plgg  51755430skype infoue-pila   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.plgg 51757407skype infoue-nowytomysl   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!    

Pożyczki Płynnościowe PES
Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił Pożyczki Płynnościowe dla Podmiotów Ekonomii Społecznej na zapewnienie im płynności finansowej, w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID – 19.   Pożyczka przeznaczona jest dla Podmiotów Ekonomii Społecznej i przedsiębiorstw społecznych zdefiniowanych w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej, m.in. spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, organizacji pozarządowych, czy zakładów aktywności zawodowej. Przeznaczenie: sfinansowanie wynagrodzeń pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US), pokrycie zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy,  spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp., zatowarowanie, półprodukty itp., pokrycie kosztów administracyjnych, zakup drobnego wyposażenia. Główne parametry pożyczki: Maksymalna wartość pożyczki - do wysokości 25% wartości rocznego obrotu i nie więcej niż 100 tys. zł; Okres spłaty – do 4 lat, Oprocentowanie - 0,1 % w skali roku, Karencja w spłacie  – do 12 miesięcy, Prowizja – brak opłat i prowizji. Masz pytania? Potrzebujesz informacji?     Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.plgg 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plgg  51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!        

II runda konkursu na e-usługi w administracji publicznej trwa!
Do 30 czerwca 2020 roku potrawa nabór wniosków o dofinansowanie projektu w obszarze dostępności i użyteczności informacji sektora publicznego. Na tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących otwarte dane w tej rundzie do podziału jest 10 milionów złotych w programie Polska Cyfrowa Maksymalne dofinansowanie wynosi 84,63% kosztów kwalifikowanych Projektu, a minimalna i maksymalna wartość projektu nie została określona. Można przeznaczyć je na wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną lub rozszerzenie funkcjonalności już istniejącej e-usługi (aplikacji) poprzez wykorzystanie treści otwartych zasobów informacji sektora publicznego i/lub istniejących e-usług publicznych. Utworzone w ramach projektów aplikacje umożliwią ponowne wykorzystanie informacji publicznej przez podmioty spoza administracji publicznej. O środki mogą starać się: jednostki naukowe („Jednostki naukowe” w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki - według stanu na dzień 29 września 2018 r. Dz.U. 2018 poz. 87) oraz uczelnie w zakresie działalności jednostek naukowych; organizacje pozarządowe; mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa; partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami. Tworzone usługi i treści w ramach dofinansowanych projektów będą musiały przyczyniać się do wzmocnienia: e-administracji (np. poprzez udostępnienie ponadstandardowego, rozszerzonego interfejsu zintegrowanego korzystania z usług publicznych lub udostępnienie przetworzonych informacji polityczno-administracyjnych), e-uczenia się, e- włączenia społecznego, e-kultury, e-zdrowia. Mogą to być zarówno projekty komercyjne, jak i niekomercyjne. Więcej o naborze wniosków w Działaniu 2.4. „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pod adresem: https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/dzialanie-2-4-tworzenie-uslug-i-aplikacji-wykorzystujacych-e-uslugi-publiczne-i-informacje-sektora/nabor-wnioskow-popc-2-4-i-nabor   Masz pytania? Potrzebujesz informacji?    Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.plgg 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plgg  51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Bony przedłużone! Jesteś przedsiębiorcą i szukasz wsparcia na innowacje? Chciałbyś nawiązać współpracę z jednostką naukową? Wykorzystaj Bony na innowację!
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, zwiększyła liczbę rund aplikacyjnych, co oznacza, że czas na złożenie wniosku jest jeszcze dłuższy. Dodatkowo, w związku z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców konkursem ogólnym „Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy”, jego budżet został zwiększony do 130 mln zł.   „Bony na innowacje dla MŚP” to dwuetapowy konkurs dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Etap 1 usługowy umożliwia opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, technologii lub projektu wzorniczego poprzez zakup usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych. Dofinansowanie w konkursie może wynieść do 85 proc. wartości projektu. Pomyślne ukończenie etapu 1 usługowego daje możliwość sfinansowania wdrożenia pomysłu na innowację technologiczną w ramach etapu 2 inwestycyjnego.   Co się zmieniło? Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy (konkurs ogólny) oraz Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy - Dostępność Plus czas trwania obecnej VII rundy wydłużono o ponad 1 miesiąc, tj. do 30 czerwca 2020 r., dodano nową VIII rundę, która będzie trwała od 1 lipca do 30 września 2020 r. Bony na innowacje dla MŚP – etap 2 inwestycyjny (konkurs ogólny) oraz Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy - Dostępność Plus zakończenie naboru w konkursie planowano na 7 lipca br. Obecnie dla przedsiębiorów przewidziano aż 3 dodatkowe rundy: VIII - od 8 lipca do 8 września 2020 r., IX - od 9 września do 9 listopada 2020 r., X - od 10 listopada do 30 grudnia 2020 r. Szczegóły znajdują się na stronie PARP: https://www.parp.gov.pl/component/programs/program/poir#nowe-produkty-i-inwestycje   Masz pytania? Sugestie? Potrzebujesz informacji?   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430 skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype. Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw – Działanie 2.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Do 30 czerwca br. przedłużono nabór na Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw - Działanie 2.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w: aparaturę, sprzęt, technologie, niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu. Pula środków przeznaczona na konkurs to aż 350 000 000,00 PLN.   Masz pytania? Potrzebujesz informacji?   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.plgg 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plgg  51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!    

Już 1 czerwca rozpocznie się nowy nabór w Kredycie na innowacje technologiczne!
Uruchomiony 1 czerwca nabór wniosków będzie już siódmym konkursem dla przedsiębiorców. O kredyt z premią można wnioskować aż do 30 grudnia 2020 roku. O Kredyt na innowacje technologiczne unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, którym zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego i finansuje premię technologiczną, mogą ubiegać się firmy z sektora MMŚP wprowadzające na rynek innowacyjne produkty lub usługi.Aby otrzymać premię technologiczną przedsiębiorca powinien: 1.uzyskać promesę na udzielenie kredytu technologicznego lub podpisać warunkową umowę kredytu technologicznego w banku komercyjnym;2. złożyć do BGK wniosek o dofinansowanie projektu;3. w przypadku pozytywnej oceny projektu otrzymać promesę premii technologicznej od BGK;4. podpisać umowę kredytu technologicznego z bankiem komercyjnym, a następnie umowę o dofinansowanie z BGK;5. zrealizować i rozliczyć projekt wdrażający nowy produkt lub usługę.Nowy nabór przyniesie szereg zmian! W związku z pandemią wprowadzono ułatwienia w Kredycie m.in. zniesienie limitu dofinansowania wynoszącego 6 mln zł, rezygnacja z konieczności posiadania wkładu własnego, a także zniesienie wymogu innowacyjności w skali krajowej. Nowe zasady obejmą także rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowalnych, czyli kosztów, które można sfinansować premią technologiczną. Oprócz zakupu i montażu środków trwałych będzie można doliczyć także koszty ich transportu. Dopuszczone będą koszty ekspertyz czy projektów technicznych zleconych zewnętrznym doradcom, które są niezbędne do realizacji inwestycji. Przedsiębiorca będzie mógł sfinansować również koszty m.in. z uzyskania, walidacji i obrony patentów związanych z inwestycją technologiczną. Szczegółowe zasady obowiązujące w nowym naborze wniosków można sprawdzić na stronie www.bgk.pl/innowacje-technologiczne Masz pytania? Potrzebujesz informacji? Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plgg  51755430skype infoue-pila   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.plgg 51757407skype infoue-nowytomysl   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Środki nie tylko dla kształcenia zawodowego. Uczelnie też mogą wnioskować o dofinansowanie!
Konkurs „Uczelnia dostępna II” jest organizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER 3.5), ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Całkowity budżet konkursu wynosi 150 mln zł. Pozyskane środki mogą poprawić dostępność uczelni pod kątem osób niepełnosprawnych. Istotny  jest fakt, że wprowadzone udogodnienia będą do wykorzystania przez wszystkich, także pełnosprawnych studentów i podniosą potencjał oraz prestiż uczelni. W projekcie przewidziane jest wsparcie zmian organizacyjnych oraz podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię: dostępności komunikacyjnej, dostępności architektonicznej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenia do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami. Nabór wniosków trwa do 8 czerwca br. Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie szkoła wyższa, której nie przyznano dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 pt. Uczelnia dostępna. Więcej informacji na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-dos20-na-uczelnia-dostepna-ii-61221/   Masz pytania? Potrzebujesz informacji? Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plgg  51755430skype infoue-pila   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.plgg 51757407skype infoue-nowytomysl   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Powstanie 30 Centrów Usług Społecznych dzięki środkom unijnym!
Zakończył się nabór wniosków w działaniu 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, dzięki któremu docelowo powstanie 30 CUS.W ramach projektu wsparcie otrzymają najbardziej potrzebujący. Jakie będą CUSy?Typ 1. – CUS działające na obszarze jednej gminy, powstałe przez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej; Typ 2. – CUS działające na obszarze dwóch lub więcej gmin, powstałe na podstawie porozumienia gmin, funkcjonujące obok OPS jako odrębna jednostka organizacyjna gminy; Typ 3. – CUS działające na obszarze gminy powyżej 100 tys. mieszkańców, powstałe przez utworzenie w mieście nowej jednostki organizacyjnej, odrębnej w stosunku do funkcjonującego w tym mieście OPS; Typ 4. – CUS działające w miastach na prawach powiatu (z wyłączeniem miast wojewódzkich), powstałe przez przekształcenie MOPR (miejskiego ośrodka pomocy rodzinie - placówki wsparcia łączącej zadania ośrodka pomocy społecznej i powiatowego centrum pomocy rodzinie).Zakładane jest wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, wsparcie osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i osób w kryzysie bezdomności, opiekę nad dziećmi do lat 3, aktywizację zawodową, mieszkalnictwo społeczne, chronione i wspomagane, reintegrację społeczno-zawodową, usługi zdrowotne, opiekuńcze, a także wsparcie opiekunów faktycznych.Procedura tworzenia Centrów rozpocznie się już z końcem lata. Masz pytania? Potrzebujesz informacji? Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plgg  51755430   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.plgg 51757407   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Dostępność – szansą na rozwój
Do 26 maja przyjmowane są wnioski w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw, typ projektu 6 w ramach II osi priorytetowej: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji". Dofinansowanie można przeznaczyć na : sfinansowanie działań szkoleniowych i doradczych w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania skierowanych do przedsiębiorców działających w poszczególnych makroregionach określonych w regulaminie konkursu  Kto może otrzymać dofinansowanie? przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału, adaptacyjnego przedsiębiorców, reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców, organizacje pracodawców, organizacje samorządu gospodarczego, organizacje związkowe. Możliwość sfinansowania do 100 % kosztów kwalifikowanych projektu.    Masz pytania? Potrzebujesz informacji? Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plgg  51755430skype: infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.plgg 51757407skype: infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype. Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Wielkopolski RPO inwestuje w szkoły
W ramach ogłoszonego konkursu WRPO 9.3.2. Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, jeszcze do 19 czerwca br. można składać wnioski o dofinasowanie projektów obejmujących inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz inwestycje w infrastrukturę służącą popularyzacji nauki i innowacji. Uprawionymi do ubiegania się o dofinansowanie są: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną; szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne i ich organy prowadzące; organizacje pozarządowe; szkoły wyższe wyłącznie w odniesieniu do działań promujących naukę i innowacyjność wśród uczniów niższych poziomów edukacji (kształcenia zawodowego). O wsparcie nie mogą ubiegać się podmioty (Beneficjenci, partnerzy w projekcie), które uzyskały już wcześniej środki finansowe w WRPO 2014+ na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury szkolnictwa zawodowego. Projekty na które można pozyskać środki to: Inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne poprzez przebudowę, rozbudowę, adaptację, modernizację i/lub wyposażenie (sprzęt, w tym nowoczesny sprzęt oraz materiały dydaktyczne służące kształceniu zawodowemu i ustawicznemu) istniejących obiektów oraz budowę i/lub wyposażenie (sprzęt, w tym wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny oraz pomoce dydaktyczne służące kształceniu zawodowemu i ustawicznemu) nowych obiektów – tylko w uzasadnionych sytuacjach. Uzasadnienie wyjątków musi obejmować jasną argumentację danego zapotrzebowania na określonego typu infrastrukturę, analizę trendów demograficznych odpowiednich dla danego terytorium oraz analizę opcji wykazującą, że inne alternatywy (adaptacja lub modernizacja) nie są wykonalne. Inwestycje w infrastrukturę służącą popularyzacji nauki i innowacji (tj. np. centra kreatywności, „Małe Koperniki”): projekty popularyzujące wykształcenie techniczne czy innowacyjność, realizowane poza systemem oświaty oraz projekty szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe promujące wśród dzieci i uczniów niższych poziomów edukacji specjalności techniczne najbardziej odpowiednie do potrzeb rynku pracy. Inwestycje w tym zakresie związane będą głównie z doposażeniem i wyposażeniem w sprzęt oraz modernizacją i adaptacją istniejących obiektów. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 42 000 000,00 zł.   Masz pytania? Potrzebujesz informacji? Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plgg  51755430skype: infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.plgg 51757407skype: infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype. Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Zasada konkurencyjności w czasach epidemii
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiło kolejne możliwe do podjęcia działania, mające na celu łagodzenie wpływu pandemii koronawirusa. Zmiana dotyczy projektów współfinansowanych ze środków UE, w ramach których zawarte zostały umowy o zamówienie zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zgodnie z pkt 7 podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 możliwe jest niestosowanie zasady konkurencyjności przy udzielaniu zamówień w następujących przypadkach: lit. d. – ze względu na pilną potrzebę (konieczność) udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych w sekcji 6.5.2 pkt 10; lit. e – ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć (np. klęski żywiołowe, katastrofy, awarie), wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia i nie można zachować terminów określonych w sekcji 6.5.2 pkt 10. W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, które można zakwalifikować jako wystąpienie siły wyższej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) dopuszcza możliwość odstąpienia od zasady konkurencyjności w przypadku zamówień stanowiących pilną potrzebę w celu niezwłocznego przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19. Na podstawie pkt 20 lic. c sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 2020., możliwe jest dokonanie istotnej zmiany postanowień zawartej umowy o zamówienie, gdy zmiana ta nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy oraz: konieczność tej zmiany spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, oraz wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy. Podsumowując, dopuszczalne jest odstąpienie od stosowania zasady konkurencyjności podczas udzielania zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19. Spełnienie przesłanek z lit. d i e pkt 7 podrozdziału 6.5 Wytycznych powinno jednak być pisemnie uzasadnione, a każdy przypadek rozpatrywany będzie indywidualnie po dokonaniu gruntownej analizy, czy odstąpienie od zasady konkurencyjności znajduje uzasadnienie w wystąpieniu siły wyższej, jaką obecnie stanowi pandemia koronawirusa. Po więcej informacji zapraszamy: https://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-a-koronawirus/covid-19-a-zasada-konkurencyjnosci?fbclid=IwAR04NQOxNuBGaX3m8SyymGy58O7bhkFidTmN17OiSP84jcFq7qS5qbBaauQ Masz pytania? Sugestie? Potrzebujesz informacji? Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich! Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg. Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

UWAGA GMINY!
Brakuje Wam środków na stworzenie i utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3? Planujecie zainwestować w żłobki, kluby dziecięce, a może w instytucje dziennego opiekuna? Macie szansę na pozyskanie wsparcia z WRPO 2014+! Nabór pozakonkursowy wyłącznie dla JST już w II kw. 2020r. Gminy miejskie, miejsko – wiejskie oraz wiejskie będą mogły pozyskać wsparcie na: tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.  Cross- financing będzie mógł wynieść nawet do 60% (zakres inwestycyjny) Więcej informacji pojawi się pod linkiem: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory Jesteś zainteresowany dofinansowaniem? Skontaktuj się z pracownikami WARP w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich, a oni odpowiedzą na szczegółowe pytania dotyczące ubiegania się o wsparcie. Masz pytania? Potrzebujesz informacji? Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich! Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430   Nie czekaj, sprawdź już dziś!   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg.    

Bezpieczeństwo ponad wszystko!
Pandemia koronawirusa wywołała szereg zmian w planach i realizacji projektów unijnych na każdym szczeblu. Unia Europejska wsparła już m.in. ochronę zdrowia, MŚP czy walkę z pandemią. Zwiększono również środki dla policjantów i strażaków. Dodatkowe pieniądze na środki ochrony osobistej trafią do służb zajmujących się bezpieczeństwem. Komenda Główna Policji, Komenda Stołeczna Policji oraz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej po podpisaniu aneksu zwiększającego wartość dofinansowania, będzie miała możliwość zwiększenia wydatków na walkę z COVID-19. Za dodatkowe pieniądze strażacy kupią m.in. mobilne laboratorium, zestawy do dezynfekcji pomieszczeń czy pojemniki do transportu materiałów CBRNE. Sprzęt pomoże w walce z koronawirusem. Dzięki niemu straż pożarna będzie mogła jeszcze lepiej wspierać służby medyczne oraz Inspekcje Sanitarne. Komenda Główna Policji zaopatrzy się w środki ochrony indywidualnej w celu przeciwdziałania rozszerzeniu pandemii SARS-CoV-2, a także dodatkowe urządzenia służące do ochrony przed pandemią dla załóg pojazdów kupionych w ramach realizacji projektu. Komenda Stołeczna Policji będzie mogła po rozszerzeniu dofinansowania również kupić środki ochrony indywidualnej w celu przeciwdziałania rozszerzeniu pandemii COVID-19. Dodatkowa zmiana to możliwość zakupu holownika specjalistycznego i dwóch Mobilnych Centrów Nadzoru Ruchu Drogowego wraz z wyposażeniem. Pieniądze trafią do służb z funduszy unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko. A wszystko przy minimalnych formalnościach. Masz pytania? Potrzebujesz informacji? Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich! Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg. Nie czekaj, sprawdź już dziś!    

Podmioty Ekonomii Społecznej, które skorzystały z pożyczek, mogą liczyć na specjalnie przygotowany pakiet pomocowy.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) dają możliwość skorzystania z wielu ulg i ułatwień dla pożyczkobiorców w Działaniu 2.9 PO Wiedza Edukacja Rozwój oraz - w pewnym zakresie - pożyczkobiorców w Działaniu 1.4 PO Kapitał Ludzki. Pakiet pomocowy zakłada m.in.: - wydłużoną karencję w spłacie kapitału o dodatkowy, nie dłuższy niż 6 miesięcy, okres (dla nowo udzielanych pożyczek oraz pożyczek już udzielonych, w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału), - tzw. wakacje kredytowe, co oznacza możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, - dwukrotne obniżenie oprocentowania na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy - dla pożyczek nowych i już zawartych, - w przypadku trudnej sytuacji finansowej wynikającej z sytuacji epidemicznej w kraju, możliwość obniżenia oprocentowanie do 0% na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy  - wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy (tj. o 6 miesięcy, przy czym dotyczy to zarówno zawartych umów pożyczki, jak i nowych pożyczek zawieranych do 31.12.2020), - możliwość wydłużenia okresu spłaty pożyczek, zarówno na start jak i pożyczki rozwojowej – maksymalnie o okres do 12 miesięcy. Aby skorzystać z tych możliwości, należy złożyć wniosek bezpośrednio do pośrednika finansowego, z którym została zawarta umowa pożyczki. Do wniosku należy złożyć uzasadnienie, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko takich problemów w przyszłości. Już niebawem pożyczka płynnościowa dla PES. BGK w najbliższym czasie wybierze także pośrednika finansowego, który będzie udzielał pożyczek płynnościowych podmiotom ekonomii społecznej na bieżącą działalność, na przykład na wynagrodzenia, opłacenie faktur za dostawy, podtrzymanie produkcji czy inne koszty działalności.   Masz pytania? Sugestie? Potrzebujesz informacji? Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich! Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430 Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg. Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Fundusze unijne w służbie zdrowia.
  Wielkopolskie szpitale otrzymują kolejne środki na walkę z pandemią!   Komisja Europejska wraz z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej zdecydowały, że możliwe jest przesunięcie środków unijnych w obrębie Programu Regionalnego. Dzięki temu do wielkopolskich szpitali trafiło już 77 mln zł na zakup środków ochrony osobistej i sprzętu medycznego m.in. respiratory, kardiomonitory, pompy infuzyjne.2,6 mln zł Zarząd Województwa Wielkopolskiego przekazał z Europejskiego Funduszu Społecznego WRPO 2014+ dla Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu. Za tę kwotę będzie on w stanie wykonać ok. dwóch tysięcy testów w kierunku wirusa SARS-CoV-2. Jeden test kosztuje ok. 400 zł. Pieniądze pójdą też na środki ochrony osobistej dla pracowników tego szpitala. Uniwersytet Medyczny, do którego należy szpital, uruchomił już laboratorium diagnostyczne. Wykonuje ono m.in. oznaczenia u pacjentów poddanych kwarantannie, u których Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna poleciła wykonanie badania. Dotyczy to także pracowników ochrony zdrowia, a zwłaszcza lekarzy, pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych, co rekomenduje WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia.W ostatnich dniach zostało zakupionych pół miliona maseczek dla wielkopolskich szpitali. Trafią one do szpitali wojewódzkich w Lesznie, Kaliszu, Koninie i Poznaniu, a także do szpitala powiatowego w Pile oraz do szpitala zakaźnego w Poznaniu. Obecnie przekazane środki przez samorząd wojewódzki na walkę z pandemią koronawirusa z pewnością nie są ostatnią pomocą finansową. Jednak pewne jest to, że są one niezbędną pomocą dla nas wszystkich.   Masz pytania? Potrzebujesz informacji?     Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Planujesz realizację projektu badawczo – rozwojowego w zakresie walki z koronawirusem?
  Poznaj projekt Szybka Ścieżka!Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Konkurs 5/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka - Koronawirusy Szybka ścieżka jest skierowana do przedsiębiorców chcących realizować projekt samodzielnie lub przedsiębiorstw chcących realizować projekt w konsorcjum z innym przedsiębiorstwem lub jednostką naukową z zastrzeżeniem, że liderem projektu może być tylko przedsiębiorstwo.   Wartość kosztów kwalifikowalnych: projekty realizowane samodzielnie przez MŚP - od 1 mln PLN do 50 mln euro; pozostałe projekty – od 2 mln PLN do 50 mln euro Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzaju prac wykonywanych w projekcie oraz od statusu wielkości przedsiębiorstwa. Poziom dofinansowania wynosi aż do 80%!   Obszary tematyczne: OBSZAR I – Zestawy oraz urządzenia do szybkiej diagnostyki koronawirusów przeznaczone do użytkowania przez specjalistów oraz pacjentów pod nadzorem specjalistycznym OBSZAR II – Wprowadzenie zmian po-rejestracyjnych uwzględniających nowe wskazania dla istniejących leków oraz opracowanie innowacyjnych produktów leczniczych do terapii zakażeń koronawirusami, w szczególności COVID-19 oraz szczepionki przeciwwirusowej OBSZAR III – Działania prewencyjne ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii (w tym koronawirusa SARS-CoV-2) oraz działania na rzecz Polskiej tarczy antywirusowej: poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcie jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego   Nabór: od 6 maja do 31 grudnia 2020r.     Masz pytania? Potrzebujesz informacji? Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w Pile i w Nowym Tomyślu! Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Co w obecnej sytuacji z moją dotacją???
Na przełomie ostatnich miesięcy, powstało wiele nowych firm jednoosobowych sfinansowanych z dotacji unijnych. Trudna sytuacja związana z epidemią COVID-19 odbija się również na mikro firmach. Czy zaproponowana tarcza antykryzysowa dotyczy także przedsiębiorstw finansowanych z funduszy unijnych? Czy uczestnicy projektów mogą liczyć na ulgi i odstępstwa od zapisów umowy? 16 marca br. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej wydał rekomendację dotyczącą działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z EFS, która dotyczy także odbiorców projektów, którym w ramach projektu przyznano dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wynika z niego, iż osoby, które założyły swoje firmy z dotacji unijnych mają możliwość:  czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej: Nie będzie ono traktowane jako naruszenie wymogu trwałości. Okres ten nie byłby jednocześnie wliczany do wymaganego okresu utrzymania działalności gospodarczej, a zatem po ponownym podjęciu działalności musiałaby ona być prowadzona proporcjonalnie dłużej o okres jej zawieszenia. W czasie zawieszenia działalności nie będzie wypłacane wsparcie pomostowe. prowadzenia działalności gospodarczej bez jej zawieszania: Przedsiębiorca korzystający z okresowego zwolnienia z opłacania składek ZUS, wynikających z rozwiązań proponowanych przez rząd w ramach pakietu tzw. „Tarczy Antykryzysowej”, nadal może otrzymywać wsparcie pomostowe finansowe w wysokości i okresie wynikającym z zawartej z nim umowy.   Masz pytania? Potrzebujesz informacji?     Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!

UWAGA Instytucje Otoczenia Biznesu!
  Prowadzicie działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności? Nie działacie dla zysku lub przeznaczacie zysk na cele statutowe? Macie szansę na pozyskanie wsparcia z WRPO 2014+ na rzecz rozwoju MSP!   Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Wielkopolski będą mogły dzięki Wam w kolejnym etapie pozyskać wsparcie na: początkową fazę działalności swojej działalności, usługi potrzebne do funkcjonowania (w tym np.: udostępnienie infrastruktury, powszechne usługi okołobiznesowe, usługi doradcze, usługi specjalistyczne), wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w modelu popytowym bezpośrednim dla usług inkubacji. dotację max. 300 tys. zł.   W ramach poddziałania 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw nabór zaplanowany jest od 27 kwietnia do 19 czerwca 2020 r. Więcej informacji pod linkiem : https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/378   Jesteś zainteresowany dofinansowaniem? Skontaktuj się z pracownikami WARP w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich, a oni odpowiedzą na szczegółowe pytania dotyczące ubiegania się o wsparcie.   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

#WALKA Z WYKLUCZENIEM CYFROWYM UCZNIÓW
Pandemia convid-19 jest teraz obszarem priorytetowym, w którym są angażowane wszystkie siły i środki. Obecna sytuacja zmusiła wszystkich do pozostania w domu i sparaliżowała każdy obszar życia. Szczególnie dotknęło to dzieci i młodzież. Nauczanie musiało przejść w tryb zdalny. Uczniowie zamiast zasiadać w szkolnych ławach, zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do sprzętu lub Internetu, co uniemożliwia obowiązkową naukę. W odpowiedzi na obecną sytuację szkolnictwa Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło program Zdalna Szkoła, który został sfinansowany ze środków europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Dzięki tym środkom młodzi ludzie będą mogli uczestniczyć w zajęciach zdalnych, które wymusiła pandemia koronawirusa. Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnegow ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020   Kwota alokacji Przeznaczonych zostało 186 105 000 zł   Kto może wnioskować? Jednostki samorządu terytorialnego (gminy oraz powiaty).   Przeznaczenie grantu Sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym: -- laptopy - tablety - routery WiFi ze wsparciem LTE Przeznaczone dla nauczycieli i uczniów nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.Możliwe jest również sfinansowanie potrzebnego oprogramowania, ubezpieczenia sprzętu, mobilnego dostępu do Internetu lub innych uzasadnionych wydatków (np. akcesoria).Sugerowana cena jednego komputera lub laptopa nie powinna przekroczyć 3 500 zł, a tabletu 1 500 zł.   Kwoty grantów Najmniejszy grant to 35 tysięcy złotych, największy 100 tysięcy. Dofinansowanie wynosi 100%, czyli zerowy wkład własny gminy lub powiatu. Lista gmin i powiatów uprawnionych do grantu, wraz z maksymalną kwotą znajduje się tu - link   Wniosek Jak złożyć wniosek krok po kroku? Wejdź na stronę cppc.gov.pl oraz pobierz wniosek, który należy wypełnić w Word. Znajduje się on tutaj.A. By to zrobić potrzebujesz:           a. danych adresowych gminy/powiatu,           b. informacji o tym, ile szacunkowo wsparcie obejmie szkół, nauczycieli lub uczniów (można wskazać przedział),          c. informacji o cenie jednostkowej za jeden produkt, liczbie sztuk, a także przeznaczeniu i parametrów sprzętu.   B. Pamiętaj, że komputery, laptopy czy tablety nie są jedynymi zakupami możliwymi do sfinansowania! Możliwe jest również sfinansowanie potrzebnego oprogramowania, ubezpieczenia sprzętu, mobilnego dostępu do internetu lub innych uzasadnionych wydatków (np. akcesoria). Po wypełnieniu wniosku możesz przejść do Aplikacji do przesyłania wniosków – tu (należy w niej załączyć swój wniosek) lub na adres zdalnywniosek@cppc.gov.plI to wszystko! Wzór Wniosku o przyznanie Grantu należy pobrać, wypełnić, podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162) lub elektronicznym podpisem zaufanym.   O czym warto pamiętać? Wysokość dofinansowania będzie zależała od tego, w której ze wskazanych kategorii znajduje się gmina/powiat. Sugerowana cena jednego komputera lub laptopa nie powinna przekroczyć 3 500 zł, a tabletu 1 500 zł. Jeśli taki sprzęt zakupiono po 16 marca 2020 roku, to można go ująć we wniosku o dofinansowanie. W ciągu 6 miesięcy od otrzymania grantu JST będzie musiała złożyć raport rozliczający poniesione wydatki.   Powodzenia!

Masz środki? – bo pomysł to nie wszystko…
Przed założeniem firmy, każdy zastanawia się nad fundamentalną kwestią – skąd wziąć pieniądze na biznes? Może to zabrzmi banalnie i nieprawdopodobnie, ale środki są dostępne, tylko trzeba wiedzieć gdzie po nie sięgnąć. Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej możesz otrzymać z różnych źródeł i wcale nie jest to takie trudne. Dowiesz się tego z poprzednich informacji przygotowanych przez naszych Specjalistów! Link: http://warp.org.pl/oferta/informacje-o-funduszach-europejskich/informacje/ Sprawdź już teraz! Zastanawiasz się co lepsze? Dotacja? Pożyczka? Pozwól, że rozwiejemy Twoje wątpliwości. Dotacja jest to bezzwrotna pomoc udzielana przez różne podmioty na cel jakim jest założenie własnej działalności gospodarczej. Kwota jaką można otrzymać oscyluje w granicach 18-100 tys. złotych.Przyznawana jest z zasady osobom bezrobotnym (zarejestrowanym w UP) lub biernym zawodowo.Przeznaczenie dotacji zwykle skierowane jest na zakup środków trwałych, materiałów niezbędnych doświadczenia usług, sprzętu, itp. Czas otrzymania decyzji jest różny – od 30 dni dla Urzędu Pracy, do kilku miesięcy dla innych projektów.Nabór w większości przypadków jest cykliczny – w niektórych przypadkach tylko raz w roku. Pożyczka jest zwrotnym instrumentem finansowym i mimo, iż w całości należy ją zwrócić, udzielana jest na preferencyjnych warunkach.Skierowana jest również do osób pracujących, co oznacza, że nie ma konieczności rezygnowania z etatu.Kwoty pożyczek są różne, wynoszą nawet do 500 000,00zł!Pożyczka może pokryć 100% zaplanowanych wydatków, w tym również remont pomieszczenia czy zakup środka transportu.Czas otrzymania decyzji to już nawet 12 dni (w zależności od Instytucji Finansującej).Nabór jest stały – w każdym momencie można starać się o środki na założenie własnego biznesu!Podlegają one zwrotowi, lecz jej otrzymanie jest zdecydowanie łatwiejsze niż kredytu w banku.Ma także korzystne warunki spłaty. Wiesz już jakie różnice są między dotacją a pożyczką?A teraz odpowiedź sobie na kilka pytań z tabeli, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. POMYSŁ PIENIĄDZE/ŚRODKI PRAWO REKLAMA   Jaki masz pomysł na biznes?   Masz środki na start?   Czy wybrałeś już formę opodatkowania swojej firmy?   Czy przygotowałeś już ofertę?   Czy sprawdziłeś swój pomysł?   Skąd je pozyskasz?   Czy Twoja działalność wymaga dodatkowych pozwoleń?   Co wyróżnia Cię na tle konkurencji?   Poznałeś rynek i konkurencję?   Zrobiłeś już symulację finansową swojej firmy?   Czy wybrałeś już formę prawną?   Czy nawiązałeś już kontakty z dostawcami?   Masz plan rozwoju swojej firmy?   Jakich zasobów potrzebujesz, żeby zacząć działalność?   Czy wiesz, jak wygląda proces zakładania działalności gospodarczej?   Czy masz zapewnioną ciągłość dostaw?   Wyznaczyłeś już sobie cele, które chcesz osiągnąć?   Czy ustaliłeś już ceny swoich produktów/usług?   Czy Twoja działalność wymaga posiadania kasy fiskalnej?   Kto jest Twoim klientem?   Czy są bariery wejścia na rynek?   Kto będzie robił Twoją księgowość?     Czy wybrałeś już PKD?   Jak będziesz się reklamować?   Czy planujesz zwiększenie zatrudnienia?   Czy znasz swoje zobowiązania finansowe?   Czy posiadasz lokal, który spełnia wymogi prawne?   Jakie są największe plusy Twojej oferty?   Więc jak? Ruszasz z własnym biznesem?   Masz pytania? Potrzebujesz informacji?Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w Pile i w Nowym Tomyślu!    Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl              pila.fe@wielkopolskie.pl gg: 51755430   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub  +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl             nowytomysl.fe@wielkopolskie.pl gg: 51757407     Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg. Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Fundusze Unijne z pomocą dla przedsiębiorców!
31 marca 2020 roku do Komisji Europejskiej trafiły dwa projekty Rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, które mają umożliwić wsparcie firm w sytuacji kryzysu. Pandemia koronawirusa niewątpliwie wpłynęła na sytuację polskich przedsiębiorców. Pomocne mogą okazać się środki unijne. Jednak, aby móc z nich skorzystać, potrzebne jest stworzenie podstaw w prawie krajowym, które umożliwią ich uruchomienie. Rozporządzenia zostały już wydane. Po uzgodnieniach z Komisją i publikacji w Dzienniku Ustaw, Rozporządzenia umożliwią udzielanie przedsiębiorcom wsparcia z Funduszy Unijnych w formie dotacji, pomocy zwrotnej, pożyczek i gwarancji/poręczeń, na nowych, antykryzysowych zasadach. Jakich? m.in.: przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z Funduszy Unijnych nie tylko na cele inwestycyjne, ale również na kapitał obrotowy, czyli na bieżące działanie przedsiębiorstwa. zakłada się również zwiększenie limitu pomocy de minimis z 200 tys. euro nawet do 800 tys. euro. Szczegóły poznamy niebawem. Śledźcie nasze newsy, na pewno o tym jeszcze napiszemy!   Potrzebujesz więcej informacji?   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg.        

Baza Usług Rozwojowych – szansą na wyższe kwalifikacje!
Przedsiębiorco!  Nowe środki w ramach Bazy Usług Rozwojowych! Przygotuj się na nowe możliwości rozwoju swoich pracowników!  Już niebawem wsparcie unijne na szkolenia. W dzisiejszych czasach rozwój firmy jest napędzany rozwojem jej pracowników. Aby zwiększać kompetencje swoich pracowników, warto organizować im szkolenia tematyczne, które pozwolą rozwinąć ich umiejętności. Często ze względu na wysokie koszty szkoleń, nie każda firma może sobie na nie pozwolić. Dowiedź się już dziś, jak zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych. Dzięki temu możesz rozpocząć starania o dofinansowanie do szkoleń kompetencyjnych. Pomoże Ci w tym nasza Instrukcja Rejestracji w BUR, przygotowana przez Specjalistów ds. funduszy europejskich. (LINK) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).  Nabór w Województwie Wielkopolskim już niebawem. Przedsiębiorco bądź czujny,  to szansa rozwoju dla Ciebie, Twojej firmy i pracowników! Masz pytania?  Potrzebujesz informacji? Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich! Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg:  51755430 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg: 51757407 Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg. Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Brak środków? Chętnie dołożymy! Sprawdź! 
Być może Inicjatywa jeremie2 okaże się rozwiązaniem dla Ciebie? Prezentujemy kolejne produkty – Mała Pożyczka Inwestycyjna oraz Pożyczka Inwestycyjna.     MAŁA POŻYCZKA INWESTYCYJNA POŻYCZKA INWESTYCYJNA Kwota 10 000,00zł do 500.000,00 zł od 500.000,01 do 2 300.000,00 zł Oprocentowanie od 1,84 % od 1,84 % Okres spłaty do 7 lat do 10 lat Karencja do 6 m-cy do 8 lub 12 m-cy Dla kogo? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym start-up Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym start-up     Przedmiot finansowania:Dla Małej Pożyczki Inwestycyjnej: przedsięwzięcia realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa przedsięwzięcia realizowane przez start- upy przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych Dla Pożyczki Inwestycyjnej: przedsięwzięcia realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa przedsięwzięcia inwestycyjne w Kluczowych Obszarach Inwestycyjnych przedsięwzięcia polegające na wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań (innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne)  przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych w szczególności w branżach ekoinnowacji oraz z wykorzystaniem zaawansowanych Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych Cel finansowania: wzmocnienie potencjału gospodarczego przedsiębiorstw, zwiększenie i umocnienie ich pozycji na rynku, podniesienie konkurencyjności firm. Masz pytania? Sugestie? Potrzebujesz informacji? Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich! Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg: 51757407 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg:  51755430 Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg. Nie czekaj, sprawdź już dziś!

jeremie2- pożyczka na potrzeby Twojej firmy!
Twój biznesowy pomysł ciągle leży w szufladzie? Brakuje Ci środków na jego realizację? A może potrzebujesz środków na rozwój swojej firmy? Pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich chętnie pomogą znaleźć rozwiązanie i wskażą dostępną ścieżkę pozyskania funduszy unijnych.Już dziś prezentujemy pierwsze dwa produkty (z czterech dostępnych) w ramach Inicjatywy jeremie2. Są to niskooprocentowane pożyczki na założenie i rozwój działalności gospodarczych. Sprawdź, czy to rozwiązanie jest dla Ciebie!   MIKROPOŻYCZKA POŻYCZKA ROZWOJOWA Kwota 10 000,00zł do 100.000,00 zł od 100.000,01 do 500.000,00. zł Oprocentowanie od 1,84 % od 1,84 % Okres spłaty do 5 lat do 7 lat, Karencja do 6 m-cy do 6 m-cy Dla kogo? mikro i małe przedsiębiorstwa, w tym start-up mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym start-up Przedmiot finansowania: przedsięwzięcia realizowane przez mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa przedsięwzięcia realizowane przez start- upy przedsięwzięcia w ramach Inteligentnych Specjalizacjw kontekście Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich Obszarów Funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych Cel finansowania: wzmocnienie potencjału gospodarczego przedsiębiorstw zwiększenie i umocnienie ich pozycji na rynku podniesienie konkurencyjności firm Finansowanie przeznaczone będzie na projekty związane z m.in.: wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji finansowaniem rozszerzenia działalności finansowaniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów Masz pytania? Sugestie? Potrzebujesz informacji? Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich! Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel.   +48 61 65 06 371  lub  +48 61 65 06 372 e-mail:  infoUE-nowytomysl@warp.org.pl infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg: 51757407 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235 e-mail:  infoUE-pila@warp.org.pl,  infoUE-pila@warp.org.pl gg:  51755430 Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg. Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Nie otrzymałeś dotacji?
Kwota dotacji jest zbyt mała? Nie kwalifikujesz się do grupy docelowej w programie dotacyjnym? Nie przejmuj się, są inne możliwości. Weź unijną pożyczkę!   Brak środków na start to jedna z najczęściej wskazywanych barier przez osoby myślące o założeniu własnego biznesu. Odpowiedzią na te barierę są unijne pożyczki na założenie działalności gospodarczej.   Zobacz jakie masz warianty do wyboru.     Inicjatywa jeremie2 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny www.wrpo.wielkopolskie.pl   Podstawowe parametry pożyczki: - kwota pożyczki od 10 tys zł, - oprocentowanie dla osób rozpoczynających działalność wynosi od 1,84%, - okres spłaty do 5 lub 7 lat w zależności od wyboru produktu.   Oprocentowanie, wymagane dokumenty oraz sposób zabezpieczenia pożyczki zależy od oferty wybranego Pośrednika Finansowego. Nie trzeba mieć zarejestrowanej działalności na moment składania wniosku o pożyczkę.   Szczegółowe parametry pożyczki w ramach Inicjatywy jeremie2 przedstawiliśmy w minionym tygodniu, dla przypomnienia: http://warp.org.pl/oferta/informacje-o-funduszach-europejskich/informacje/poznaj-jeremie2-dzieki-pife/     Mikropożyczki do 50 tys. zł   W woj. wielkopolskim dostępne są preferencyjne pożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej. Udzielane są one w ramach dwóch projektów finansowanych z poprzedniej perspektywy 2007-2013:   Projekt "Moja firma z pożyczką" realizowany przez Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.   Podstawowe parametry pożyczki: - kwota pożyczki do 50 tys. zł, - oprocentowanie wynosi 0,5% w skali roku, - maksymalny okres spłaty do 5 lat, - możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy, - bez względu na status na rynku pracy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://ocwp.org.pl/pozyczki-unijne/pozyczki-na-start/     Projekt "Mikropożyczkowy Fundusz dla rozwoju Wielkopolski" realizowany przez Unię Gospodarczą Regionu Śremskiego wraz z Agencją Rozwoju Regionalnego w Koninie.   Podstawowe parametry pożyczki: - kwota pożyczki do 50 tys. zł, - oprocentowanie wynosi 2% w skali roku, - maksymalny okres spłaty do 5 lat, - możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy,- bez względu na status na rynku pracy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://www.unia.srem.com.pl/pl/mikropozyczki   Masz pytania? Sugestie? Potrzebujesz informacji?     Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Walka z Koronawirusem a działania Funduszy Europejskich!
Jak Fundusze Europejskie przyczynią się do walki z koronawirusem? Sprawdź! Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na Portalu Funduszy Europejskich uruchomiło zakładkę poświęconą FE w kontekście działań związanych z obecną sytuacją zagrożenia koronawirusem. Zakładka zawiera wszelkie informacje o działaniach i ułatwieniach przygotowanych przez MFiPR na rzecz beneficjentów środków UE. Podane są również informacje o zmianach i przesunięciach terminów naborów wniosków wprowadzonych przez instytucje ogłaszające konkursy. Znajdują się tam również inne ważne wiadomości dla realizujących projekty unijne. Wszystkich beneficjentów oraz osoby zainteresowane zapraszamy do odwiedzania tej strony. www.funduszeeuropejskie.gov.pl/koronawirus Informujemy również, że został uruchomiony Pakiet Antykryzysowy dla korzystających z Funduszy. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wydało pakiet rekomendacji dla instytucji państwowych odpowiedzialnych za inwestowanie funduszy unijnych (np. NCBiR, PARP, Urzędy Marszałkowskie). Traktując każdy przypadek indywidualnie, będą one mogły w uzasadnionych przypadkach: wydłużyć terminy zakończenia naborów wniosków, które właśnie trwają, wydłużyć terminy rozliczania i zamykania inwestycji unijnych, rozliczyć wydatki, które z powodu panującej sytuacji nie mogły odbyć się, np. szkolenia czy wyjazdy, zmienić plany kontroli wydatków z funduszy unijnych poprzez przesunięcie części z nich na później, tak aby uwzględnić trudniejszą sytuację w firmach i u siebie  pozwolić ekspertom oceniającym wnioski pracować zdalnie. Pakiet ma ułatwić korzystanie z Funduszy Unijnych, firmom, samorządom czy organizacjom pozarządowym.  Ma on zapobiec negatywnemu wpływowi koronawirusa na realizację ponad 60 tysięcy inwestycji współfinansowanych z UE. Masz pytania? Sugestie? Potrzebujesz informacji? Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich! Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430 Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg. Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Zostań sam sobie szefem!
  Zanim otworzysz firmę, sprawdź jakie dofinansowanie z Funduszy Europejskich możesz otrzymać! Inni korzystają, skorzystaj i Ty!   Już niedługo ruszają kolejne nabory. Dofinansowanie nawet do 100 tys. zł. Dodatkowo możesz otrzymać wsparcie pomostowe, z którego zapłacisz czynsz, biuro księgowe, czy składki ZUS.   Poniżej przedstawiamy dotacje dla osób powyżej 30 roku życia. Znajdź dofinansowanie najlepsze dla Ciebie!   Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 www.wrpo.wielkopolskie.pl Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, - nabory organizowane cyklicznie, - wniosek składany w PUP, właściwym dla miejsca zamieszkania, - kwota dotacji ok. 20-25 tys. zł. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość www.wrpo.wielkopolskie.pl - osoby bezrobotne, nie wymagana jest rejestracja w PUP, - kwota dotacji ok. 25 tys. zł. + wsparcie pomostowe wypłacane co miesiąc przez max. 12 m-cy - wniosek składany w Instytucji, która zostanie wybrana w konkursie ogłoszonym w kwietniu br.   Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 www.arimr.gov.pl Działanie 19 Leader Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - bez względu na wiek, - bez względu na status na rynku pracy, również dla osób pracujących, - kwota od 50 - 100 tys. zł. - dotacji udzielają Lokalne Grupy Działania (LGD), właściwe przez wzgląd na miejsce zamieszkania. Mapa LGD: www.ksow.pl/baza-lgd-2014-2020.html?no_cache=1   Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z bezpłatnych usług informacyjnych świadczonych przez nasze Punkty Informacyjne. Obecnie konsultacje prowadzone są telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg.   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg. 51757407   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg. 51755430    

Poznaj jeremie2 dzięki PIFE!
Myślisz o własnym biznesie? A może już prowadzisz firmę?  Potrzebujesz środków, by Twoja firma stanęła na nogi?  Dowiedz się, dlaczego warto skorzystać z Inicjatywy jeremie2. Inicjatywa jeremie2 skierowana jest do przedsiębiorców i osób chcących rozpocząć własną działalność. To Inicjatywa w postaci unijnych pożyczek, dla tych którzy potrzebują kapitału na rozwój i innowacje w swojej firmie, ale również dla tych, którzy mają trudności z uzyskaniem kredytu w bankach komercyjnych, ponieważ zbyt krótko prowadzą swój biznes i nie są dla banków wiarygodni. Unijne pożyczki cieszą się bardzo dużą popularnością wśród przedsiębiorców z Wielkopolski, i stanowią doskonałą alternatywę dla unijnych dotacji. Dziś przedstawiamy ogólne parametry preferencyjnej pożyczki jeremie2, a w kolejnych dniach wskażemy różnicę między dostępnymi produktami. Parametry unijnych pożyczek: - kwota pożyczki od 10 000,00 zł do 2 300 000,00 zł,- oprocentowanie od 1,84% w skali roku,- okres spłaty do 120 miesięcy,- możliwość karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy,- stałe oprocentowanie przez cały okres trwania umowy,- finansowanie celów obrotowych (od 20% do 50%),- dostępna również dla start-upów,- bez dodatkowych opłat i prowizji, wkładu własnego.Masz pytania? – pozwól, że je dla Ciebie rozwiejemy. Szukasz informacji? – zadzwoń lub napisz! Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w Pile i w Nowym Tomyślu!  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.pl gg. 51755430 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371 +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl nowytomysl.fe@wielkopolskie.pl gg. 51757407   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg.Już niebawem opiszemy wszystkie dostępne produkty pożyczkowe dla wielkopolskich firm i osób chcących rozpocząć swój biznes. Wskażemy też ich zalety nad dotacjami. Zachęcamy do bieżącego śledzenia naszej strony! http://warp.org.pl/oferta/informacje-o-funduszach-europejskich/informacje/

MARATON NABORÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW
z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w 2020 roku!   Zmienione kryteria konkursów, wydłużone terminy naborów umożliwią pozyskanie większej liczbie przedsiębiorców unijnych dotacji a kolejne miesiące będą obfitować w wiele ciekawych dotacyjnych szans dla grona innowacyjnych firm. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze możliwości POIR w perspektywie 2014-2020. www.poir.gov.pl Szybka ścieżka – Poddziałanie 1.1.1: Ścieżka tematyczna Urządzenia Grzewcze, dla MSP, dużych oraz konsorcjów z udziałem jednostek naukowych. Nabór trwa do 30 kwietnia 2020r.Na wsparcie mogą liczyć projekty badawczo – rozwojowe. Kwota przeznaczona na ten cel to aż 200 mln. zł. Ścieżka tematyczna OZE w transporcie, dla MSP, dużych oraz konsorcjów z udziałem jednostek naukowych. Nabór zaplanowany od 30 kwietnia 2020r. Na projekty badawczo – rozwojowe. Alokacja 200 mln. zł. Konkurs dla MSP, dużych oraz konsorcjów z udziałem jednostek naukowych. Nabór trwa do 1 czerwca 2020r. Kolejny nabór zaplanowany na sierpień 2020r.Na projekty badawczo – rozwojowe. Alokacja 1,2 mld. zł. Konkurs „Szybka ścieżka dla Mazowsza” dla MSP, dużych oraz konsorcjów z udziałem jednostek naukowych. Nabór trwa do 14 maja 2020r. Na projekty badawczo – rozwojowe. Alokacja 500 mln. zł. Konkurs dla MSP posiadających certyfikat Seal of Excellence Nabór trwa do 30 września 2020r. Na projekty badawczo – rozwojowe. Alokacja 50 mln. zł. Centra B+R:Coraz chętniej przedsiębiorcy inwestują w infrastrukturę celem prowadzenia prac badawczo – rozwojowych. Wsparcie tych projektów umożliwia działanie 2.1.Nabór od 14 kwietnia do 11 maja 2020 r. Bony na innowacje:Dla mających plany nawiązania współpracy pomiędzy sektorem gospodarki a nauki, poprzez zlecenie wykonania usługi przewidziane jest wsparcie w ramach poddziałania 2.3.2. Finanse przeznaczone są na projekty, które będą w znaczący sposób przyczyniać się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług). Konkurs w ramach komponentu usługowego (zlecenie wykonania usługi) oraz inwestycyjnego (wdrożenie) dla MSP:Nabór do 28 maja 2020r. (komponent usługowy).Nabór do 07 lipca 2020r. (komponent inwestycyjny). Konkurs dedykowany na rzecz dostępności:Nabór do 28 maja 2020r. (komponent usługowy).Nabór do 07 lipca 2020r. (komponent inwestycyjny). Design dla przedsiębiorców:Celem konkursu Design dla przedsiębiorców z sektora MSP (oprócz Makroregionu Polski Wschodniej, woj.: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie) jest sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego, którego efektem będzie wdrożenie przez firmę nowego, ulepszonego wyrobu lub usługi i sfinansowanie niezbędniej inwestycji do jego wdrożenia. Wsparcie udzielane jest w ramach poddziałania 2.3.4. Nabór zaplanowany od lipca do września 2020r. Granty na Eurogranty:Jeśli chcesz zwiększyć innowacyjność i umiędzynarodowić swoją rodzimą firmę z sektora MSP możesz liczyć na wsparcie z poddziałania 2.3.6. Celem poddziałania jest zwiększenie udziału tych podmiotów w programach UE zarządzanych z poziomu Komisji Europejskiej (nie są one finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych).Nabór trwa do 12 stycznia 2021r.Pula środków wynosi 5 mln. zł. Badania na rynek:Masz gotową innowację w postaci wyników prac B+R? Osiągnąłeś odpowiedni stopień gotowości technologicznej? Potrzebujesz wsparcia na wdrożenie aby uruchomić produkcję? Szansą na to jest możliwość pozyskania wsparcia z poddziałania 3.2.1. Konkurs ogólny dla MSP - alokacja 550 mln zł. Konkurs dla MSP dedykowany miastom średnim – alokacja 150 mln zł.Konkurs dla MSP – projekty na rzecz dostępności - alokacja 50 mln zł.Nabory trwają do 24 września 2020r. Kredyt na innowacjeNowatorskie firmy z sektora MŚP chcące wdrażać innowacje technologiczne mogą liczyć na wsparcie w poddziałaniu 3.2.2. Pula środków wynosi 700 mln zł. Nabór trwa do 23 kwietnia 2020r. Kolejny nabór już od 24 września do 30 grudnia 2020r. Projekty aplikacyjneFirmy i zespoły badawcze chcących wspólnie realizować projekty pionierskie mają możliwość pozyskania środków z poddziałania 4.1.4.Nabór trwa do 3 kwietnia 2020r.   Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wspomnianych możliwości i nie tylko skorzystaj z usług Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu i Pile a nasi specjaliści otoczą Cię profesjonalnym wsparciem konsultacyjnym. ZAPRASZAMY!!! Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl                                                                    gg 51757407                                                    Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430    

Fundusze Europejskie nadal dostępne – sprawdź!
W kwietniu na pozyskanie środków unijnych szansę mają szczególnie przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich można pozyskać m.in. na: badania i rozwój, innowacyjność, termomodernizację budynków oraz rozwijanie stref aktywności gospodarczej. Szeroki wachlarz możliwości dostępny jest również dla osób, które chciałyby podnieść swoje kompetencje. Warto śledzić ofertę, która jest bardzo szeroka. Skorzystać można z programu regionalnego oraz sześciu programów krajowych. Wybrane konkursy prezentujemy poniżej. WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY: www.wrpo.wielkopolskie.pl Wsparcie przedsiębiorstw w początkowej fazie działalnościPoddziałanie 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw. Wsparcie dotacyjne na otwarcie działalności gosp. dla osób powyżej 30 r.ż. Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość. PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ: www.poir.gov.pl Wsparcie na badania, rozwój, innowacje: Wsparcie projektów badawczo rozwojowych w MŚP tzw. „Szybka ścieżka”Poddziałanie 1.1.1 Dofinansowania do tworzenia/rozwoju centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwiePoddziałanie 2.1 Dofinansowanie na zakup od jednostki naukowej nowego projektu wzorniczego lub usługiPoddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Wsparcie przedsiębiorstw w przygotowaniu do udziału w programach europejskichPoddziałanie 2.3.6 Granty na Eurogranty. Wsparcie wdrażania innowacji technologicznych w przedsiębiorstwach z sektora MŚPPoddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Wsparcie na wdrożenie wyników B+RPoddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.   PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ: www.power.gov.plRozwój szkolnictwa wyższego, wsparcie osób młodych, innowacje społeczne, współpraca ponadnarodowa: Szkolenia dla kadry kierowniczej systemu oświatyDziałanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Szkolenia dla przedsiębiorców (prawo zamówień publicznych, e- zamówienia itp.) Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku   PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA: www.polskacyfrowa.gov.pl Rozwój szybkiego internetu, e-administracji i wsparcie osób wykluczonych społecznie: Rozwój kompetencji cyfrowychDziałanie 3.1 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego.   To tylko wybrane przykłady konkursów! Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z bezpłatnych usług informacyjnych naszych Punktów Informacyjnych.   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg. Nie czekaj, sprawdź już dziś!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.plgg. 51757407 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plgg.51755430  

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN