Informacje projektowe

Linia Finansowa WFR – środki na wkład do Umów Operacyjnych dla Pośredników Finansowych
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. realizuje zadania finansowane ze środków publicznych powierzonych Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie.     Linia Finansowa do Umowy Operacyjnej nr 2/RPWP/3217/2017/I/DIF/004 – Prawo Opcji Umowa Pośrednika I stopnia – Linia Finansowa nr 1/2018/F z dnia 13.12.2018 r.Kwota udzielonego dofinansowania: 11.666.666,67 zł  Linia Finansowa do Umowy Operacyjnej nr 2/RPWP/3819/2019/0/DIF/184 Umowa Pośrednika I stopnia - Linia Finansowa II nr 3/2019/LFII z dnia 06.09.2019 r.Kwota udzielonego dofinansowania: 1.905.882,35 zł Linia Finansowa do Umowy Operacyjnej nr 2/RPWP/5119/2019/0/DIF/185 Umowa Pośrednika I stopnia - Linia Finansowa II nr 2/2019/LFII z dnia 06.09.2019 r.Kwota udzielonego dofinansowania: 1.270.588,23 zł Linia Finansowa do Umowy Operacyjnej nr 2/RPWP/12619/2020/I/DIF/226 Umowa Pośrednika I stopnia – Linia finansowa II nr 12/1/2020/LF z dnia 27.04.2020 r.Kwota udzielonego dofinansowania: 4.764.705,88 zł   Linia Finansowa do Umowy Operacyjnej nr 2/RPWP/12619/2020/IV/DIF/228 – Prawo Opcji Umowa Pośrednika Finansowego I Stopnia – Linia Finansowa II nr  20/5/2021/LFIIz dnia 23.08.2021 r.Kwota udzielonego dofinansowania: 6.000.000,00 zł Linia Finansowa do Umowy Operacyjnej nr 2/RPWP/12619/2020/V/DIF/232 – Prawo Opcji Umowa Pośrednika Finansowego I Stopnia – Linia Finansowa II nr 21/6/2021/LFII z dnia 23.08.2021 r.Kwota udzielonego dofinansowania: 2.999.999,99 zł Linia Finansowa do Umowy Operacyjnej nr 2/POIR/1921/2022/III/R/417 Umowa Pośrednika Finansowego I Stopnia – Linia Finansowa I nr 4/4/2022/LF z dnia 31.03.2022 r.Kwota udzielonego dofinansowania: 8.731.729,42 PLN   Dofinansowanie udzielone w ramach ww. Umów Pośrednika Finansowego I Stopnia – Linia Finansowa pochodzi ze środków zwróconych z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, stanowiących środki publiczne powierzone Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie.                

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN