Wzory dokumentów do pobrania

W związku z wyczerpaniem środków zostaje wstrzymany nabór wniosków
w zakresie Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa.


Dokumenty prosimy dostarczać: za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail: wniosek-pp@warp.org.pl), poczty tradycyjnej lub osobiście (w dni robocze, w godz.: 8:00 – 15:00) w siedzibie WARP Sp. z o.o.,
ul. Piekary 19, 61-823 Poznań.

 

 

Kwestionariusz osobowy (wersja docx)

Kwestionariusz osobowy (wersja pdf)

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wersja docx)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wersja pdf)

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wersja xlsx)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wersja pdf)

 

Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy de minimis (wersja docx)

Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy de minimis (wersja pdf)

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (wersja xlsx)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (wersja pdf)

 

Informacja księgowa (wersja docx)

Informacja księgowa (wersja pdf)

 

Zaświadczenie  o  zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia (wersja docx)

Zaświadczenie  o  zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia (wersja pdf)

 

Oświadczenie przedsiębiorców prowadzących wspólnie działalność gospodarczą o posiadanych rachunkach bankowych oraz zobowiązaniach (wersja docx)

Oświadczenie przedsiębiorców prowadzących wspólnie działalność gospodarczą o posiadanych rachunkach bankowych oraz zobowiązaniach (wersja pdf)

 

Oświadczenie spółki prawa handlowego o posiadanych rachunkach bankowych oraz zobowiązaniach (wersja docx)

Oświadczenie spółki prawa handlowego o posiadanych rachunkach bankowych oraz zobowiązaniach (wersja pdf)

 

Oświadczenie Właściciela nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki (wersja docx)

Oświadczenie Właściciela nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki (wersja pdf)

 

Oświadczenie spółki osobowej/kapitałowej* będącej Właścicielem nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki (wersja docx)

Oświadczenie spółki osobowej/kapitałowej* będącej Właścicielem nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki (wersja pdf)

 

Zestawienie wydatków (sprawozdanie) z Pożyczki Płynnościowej (wersja xlsx)

Zestawienie wydatków (sprawozdanie) z Pożyczki Płynnościowej (wersja pdf)

 

Karta produktu Pożyczka Płynnościowa – załącznik do regulaminu (wersja docx)

Karta produktu Pożyczka Płynnościowa – załącznik do regulaminu (wersja pdf)

 

Lista wykluczeń (wersja pdf)

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,