Mała Pożyczka Inwestycyjna2 – do 500.000,00 PLN

Informujemy, że w dniu 29.10.2021 r. WARP Sp. z o.o. zawiesza przyjmowanie wniosków w zakresie Instrumentu Finansowego – Mała Pożyczka Inwestycyjna2 (wnioski do 500.000,00 zł).

Parametry, najważniejsze informacje i dokumenty – zapoznaj się z nimi!
Informujemy, że w dniu 29.10.2021 r. WARP Sp. z o.o. zawiesza przyjmowanie wniosków w zakresie Instrumentu Finansowego – Mała Pożyczka Inwestycyjna2 (wnioski do 500.000,00 zł). Szanowni Państwo, Poniżej prezentujemy podstawowe parametry produktu – Mała Pożyczka Inwestycyjna2: dla mikro, małych i średnich firm z siedzibą i/lub oddziałem i/lub stałym miejscem wykonywania i/lub dodatkowym stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego, dla firm negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19  - dodatkowe rozwiązania, kwota pożyczki do 500.000,00 zł, oprocentowanie od 4,88% w skali roku, stałe przez cały okres spłaty, nie jest wymagany wkład własny Pożyczkobiorcy, okres spłaty do 84 miesięcy, karencja podstawowa w spłacie kapitału do 6 miesięcy (nie wydłuża okresu spłaty pożyczki), karencja dodatkowa w spłacie kapitału do 6 miesięcy (wydłuża okres spłaty pożyczki) wakacje kredytowe do 6 miesięcy (wydłuża okres spłaty pożyczki) szeroki wachlarz możliwych do wyboru zabezpieczeń, dla firm działających powyżej 6 miesięcy możliwe jest otrzymanie pożyczki do 50.000,00 zł pod weksel własny, specjalna oferta dla wolnych zawodów i stałych klientów, bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji, pożyczka z przeznaczeniem na finansowanie celów inwestycyjnych, kapitału obrotowego, kosztów bieżącej działalności (dla firm negatywnie dotkniętych skutkami COVID-19), termin wydatkowania i rozliczenia środków z pożyczki od 180-330 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki.   W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16.00. e-mail: wniosek@pozyczkadlatwojejfirmy.pltel.: 61 65 06 333 lub 61 65 06 338 lub 61 65 06 363 lub 61 65 06 366   Wnioski wraz z załącznikami, prosimy wysyłać POCZTĄ lub dostarczać OSOBIŚCIE do siedziby WARP: 61 – 823 Poznań, ul. Piekary 19, parter, Biuro Obsługi Klienta. Przypominamy, że tylko KOMPLETNE wnioski z wszystkimi wymaganymi załącznikami, są przekazywane do Analityków, więc prosimy Państwa o dostarczanie KOMPLETU DOKUMENTÓW. Zapraszamy! Regulamin - Mała Pożyczka Inwestycyjna 2 Tabela Opłat Sprawdź zabezpieczenia obowiązujące dla Małej Pożyczki Inwestycyjnej Definicja MŚP Sekcje PKD przyporządkowane do inteligentnych specjalizacji   Wykaz wiejskich obszarów funkcjonalnych   Lista Wykluczeń Definicja Przedsiębiorstwa zagrożonego  

Wzory dokumentów do pobrania
Informujemy, że w dniu 29.10.2021 r. WARP Sp. z o.o. zawiesza przyjmowanie wniosków w zakresie Instrumentu Finansowego – Mała Pożyczka Inwestycyjna2 (wnioski do 500.000,00 zł). Wszystkie wzory w jednym miejscu! Wnioski wraz z załącznikami, prosimy wysyłać POCZTĄ lub dostarczać OSOBIŚCIE do siedziby WARP: 61 – 823 Poznań, ul. Piekary 19, parter, Biuro Obsługi Klienta. Przypominamy, że tylko KOMPLETNE wnioski z wszystkimi wymaganymi załącznikami, są przekazywane do Analityków, więc prosimy Państwa o dostarczanie KOMPLETU DOKUMENTÓW.   Kwestionariusz osobowy (wersja docx) Kwestionariusz osobowy (wersja pdf)   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wersja docx) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wersja pdf)   Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wersja xlsx) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wersja pdf)   Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy de minimis (wersja docx) Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy de minimis (wersja pdf)   Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (wersja xlsx) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (wersja pdf)   Informacja księgowa (wersja docx) Informacja księgowa (wersja pdf)   Zaświadczenie  o  zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia (wersja docx) Zaświadczenie  o  zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia (wersja pdf)   Oświadczenie przedsiębiorców prowadzących wspólnie działalność gospodarczą o posiadanych rachunkach bankowych oraz zobowiązaniach (wersja docx) Oświadczenie przedsiębiorców prowadzących wspólnie działalność gospodarczą o posiadanych rachunkach bankowych oraz zobowiązaniach (wersja pdf)   Oświadczenie spółki prawa handlowego o posiadanych rachunkach bankowych oraz zobowiązaniach (wersja docx) Oświadczenie spółki prawa handlowego o posiadanych rachunkach bankowych oraz zobowiązaniach (wersja pdf)   Oświadczenie Właściciela nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki (wersja docx) Oświadczenie Właściciela nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki (wersja pdf)   Oświadczenie spółki osobowej/kapitałowej* będącej Właścicielem nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki (wersja docx) Oświadczenie spółki osobowej/kapitałowej* będącej Właścicielem nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki (wersja pdf)   Zestawienie wydatków - sprawozdanie jeremie2 (wersja xlsx) Zestawienie wydatków -  sprawozdanie jeremie2 (wersja pdf)   Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP (wersja docx) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP (wersja pdf)   Opinia o innowacyjności (wersja docx) Opinia o innowacyjności (wersja pdf)   Regulamin - Mała Pożyczka Inwestycyjna2 (wersja pdf) Karta produktu - Mała Pożyczka Inwestycyjna2 (wersja pdf)   Wzór pisma - przesłanie protokołu zniszczenia weksla (wersja docx) Wzór pisma - przesłanie protokołu zniszczenia weksla (wersja pdf)   Wzór pisma - odbiór osobisty weksla (wersja docx) Wzór pisma - odbiór osobisty weksla (wersja pdf)   Sprawozdanie z rozliczenia pożyczki ( wersja xlsx) Sprawozdanie z rozliczenia pożyczki ( wersja pdf)   Lista wykluczeń (wersja pdf)    

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN