Parametry, najważniejsze informacje i dokumenty – zapoznaj się z nimi!

W związku z wyczerpaniem środków, WARP Sp. z o.o. do odwołania zawiesza przyjmowanie wniosków w zakresie Instrumentu Finansowego – Mała Pożyczka Inwestycyjna (wnioski do 500.000,00 zł).


Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy podstawowe parametry produktu – Mała Pożyczka Inwestycyjna2 i Mała Pożyczka Inwestycyjna:

 • dla mikro, małych i średnich firm z siedzibą i/lub oddziałem i/lub stałym miejscem wykonywania i/lub dodatkowym stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego,

 • dla firm negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19  – dodatkowe rozwiązania,

 • kwota pożyczki do 500.000,00 zł,

 • oprocentowanie od 0,15% w skali roku, stałe przez cały okres spłaty,

 • nie jest wymagany wkład własny Pożyczkobiorcy,

 • okres spłaty do 84 miesięcy,

 • karencja podstawowa w spłacie kapitału do 6 miesięcy (nie wydłuża okresu spłaty pożyczki),

 • karencja dodatkowa w spłacie kapitału do 6 miesięcy (wydłuża okres spłaty pożyczki)

 • wakacje kredytowe do 6 miesięcy (wydłuża okres spłaty pożyczki)

 • szeroki wachlarz możliwych do wyboru zabezpieczeń,

 • dla firm działających powyżej 6 miesięcy możliwe jest otrzymanie pożyczki do 50.000,00 zł pod weksel własny,

 • specjalna oferta dla wolnych zawodów i stałych klientów,

 • bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji,

 • pożyczka z przeznaczeniem na finansowanie celów inwestycyjnych, kapitału obrotowego, kosztów bieżącej działalności (dla firm negatywnie dotkniętych skutkami COVID-19),

 • termin wydatkowania i rozliczenia środków z pożyczki od 180-330 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki.

 

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16.00. 
e-mail: fundusz@warp.org.pl 
tel.: 61 65 06 333 lub 61 65 06 363 lub 61 65 06 362  

 

Wnioski wraz z załącznikami, prosimy wysyłać POCZTĄ lub dostarczać OSOBIŚCIE do siedziby WARP: 61 – 823 Poznań, ul. Piekary 19, parter, Biuro Obsługi Klienta.
Przypominamy, że tylko KOMPLETNE wnioski z wszystkimi wymaganymi załącznikami, są przekazywane do Analityków, więc prosimy Państwa o dostarczanie KOMPLETU DOKUMENTÓW.

Zapraszamy!


Regulamin – Mała Pożyczka Inwestycyjna 2

Regulamin – Mała Pożyczka Inwestycyjna

Karta produktu – Mała Pożyczka Inwestycyjna 2

Karta produktu – Mała Pożyczka Inwestycyjna

Tabela Opłat

Sprawdź zabezpieczenia obowiązujące dla Małej Pożyczki Inwestycyjnej

Definicja MŚP

Sekcje PKD przyporządkowane do inteligentnych specjalizacji  

Wykaz wiejskich obszarów funkcjonalnych  

Lista Wykluczeń

Definicja Przedsiębiorstwa zagrożonego

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,