Wzory dokumentów do pobrania

W związku z wyczerpaniem środków, WARP Sp. z o.o. do odwołania zawiesza przyjmowanie wniosków w zakresie Instrumentu Finansowego – Mała Pożyczka Inwestycyjna (wnioski do 500.000,00 zł).


Wszystkie wzory w jednym miejscu!

Wnioski wraz z załącznikami, prosimy wysyłać POCZTĄ lub dostarczać OSOBIŚCIE do siedziby WARP: 61 – 823 Poznań, ul. Piekary 19, parter, Biuro Obsługi Klienta.
Przypominamy, że tylko KOMPLETNE wnioski z wszystkimi wymaganymi załącznikami, są przekazywane do Analityków, więc prosimy Państwa o dostarczanie KOMPLETU DOKUMENTÓW.

 

Kwestionariusz osobowy (wersja docx)

Kwestionariusz osobowy (wersja pdf)

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wersja docx)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wersja pdf)

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wersja xlsx)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wersja pdf)

 

Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy de minimis (wersja docx)

Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy de minimis (wersja pdf)

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (wersja xlsx)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (wersja pdf)

 

Informacja księgowa (wersja docx)

Informacja księgowa (wersja pdf)

 

Zaświadczenie  o  zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia (wersja docx)

Zaświadczenie  o  zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia (wersja pdf)

 

Oświadczenie przedsiębiorców prowadzących wspólnie działalność gospodarczą o posiadanych rachunkach bankowych oraz zobowiązaniach (wersja docx)

Oświadczenie przedsiębiorców prowadzących wspólnie działalność gospodarczą o posiadanych rachunkach bankowych oraz zobowiązaniach (wersja pdf)

 

Oświadczenie spółki prawa handlowego o posiadanych rachunkach bankowych oraz zobowiązaniach (wersja docx)

Oświadczenie spółki prawa handlowego o posiadanych rachunkach bankowych oraz zobowiązaniach (wersja pdf)

 

Oświadczenie Właściciela nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki (wersja docx)

Oświadczenie Właściciela nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki (wersja pdf)

 

Oświadczenie spółki osobowej/kapitałowej* będącej Właścicielem nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki (wersja docx)

Oświadczenie spółki osobowej/kapitałowej* będącej Właścicielem nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki (wersja pdf)

 

Zestawienie wydatków – sprawozdanie jeremie2 (wersja xlsx)

Zestawienie wydatków –  sprawozdanie jeremie2 (wersja pdf)

 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP (wersja docx)

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP (wersja pdf)

 

Opinia o innowacyjności (wersja docx)

Opinia o innowacyjności (wersja pdf)

 

Regulamin – Mała Pożyczka Inwestycyjna 2 (wersja pdf)

Regulamin – Mała Pożyczka Inwestycyjna (wersja pdf)

 

Karta produktu – Mała Pożyczka Inwestycyjna 2 (wersja docx)

Karta produktu – Mała Pożyczka Inwestycyjna 2 (wersja pdf)

 

Karta produktu – Mała Pożyczka Inwestycyjna (wersja docx)

Karta produktu – Mała Pożyczka Inwestycyjna (wersja pdf)

 

Wzór pisma – przesłanie protokołu zniszczenia weksla (wersja docx)

Wzór pisma – przesłanie protokołu zniszczenia weksla (wersja pdf)

 

Wzór pisma – odbiór osobisty weksla (wersja docx)

Wzór pisma – odbiór osobisty weksla (wersja pdf)

 

Sprawozdanie z rozliczenia pożyczki ( wersja xlsx)

Sprawozdanie z rozliczenia pożyczki ( wersja pdf)

 

Lista wykluczeń (wersja pdf)

 

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,