Weź pożyczkę do 300 000 zł² zabezpieczoną jedynie wekslem in blanco!


Wykonujesz wolny zawód¹?
Jesteś naszym stałym klientem?

Weź pożyczkę do 300 000 zł² zabezpieczoną jedynie wekslem in blanco!

Skontaktuj się z nami w celu poznania szczegółów oferty!
tel: +48 61 656 35 00, info@warp.org.pl


¹wolny zawód: lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, fizjoterapeuty, farmaceuty, adwokata, notariusza, radcy prawnego, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, księgowego oraz w przypadku
posiadania min. 5 letniego doświadczenia / praktyki w wykonywaniu wolnego zawodu architekta, technika dentystycznego, tłumacza lub innych wolnych zawodów.


²maksymalna kwota pożyczki dla „nowych” Klientów zabezpieczona wyłącznie w formie poręczeń wekslowych wynosi 200.000 zł lub 300.000 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca spełnienia jednocześnie obydwa warunki, o których mowa powyżej, tj. jest stałym Klientem WARP i wykonuje jeden z wolnych zawodów.


WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN