Bierzesz udział w projekcie EFS? Pamiętaj o zaświadczeniu ZUS*.

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (IZ WRPO 2014+) informuje, że poczynając od dnia 1.08.2020 r., podczas rekrutacji uczestników projektu, mają oni obowiązek przedłożenia zaświadczenia ZUS w zakresie braku odprowadzenia składek.

Zaświadczenie uznaje się za ważne przez okres 30 dni od dnia jego wydania. Dotyczy on wyłącznie takich uczestników, których status jako osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo jest warunkiem zakwalifikowania do projektu EFS i otrzymania wsparcia (osoby te stanowią grupę docelową lub część tej grupy zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie).

Ponadto IZ WRPO 2014+ przypomina, że w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy należy przedkładać zaświadczenie z właściwego urzędu pracy.

Ze wzorem wniosku można zapoznać się tutaj: https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/017/774/original/wzo%CC%81r_druku_US-7_przyk%C5%82ad.pdf?1620812337

Więcej informacji: https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/pozyskiwanie-zaswiadczen-z-zus-2

*Powyższa informacja dotyczy osób bezrobotnych i biernych zawodowo.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
pila.fe@wielkopolskie.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Newsletter klientów WARP