Konsultacje 2 część projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach 2 części projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 obejmująca propozycje opisów działań następujących Priorytetów Programu:

 • Priorytet: 1. Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki (dotyczy wyłącznie ZIT);
 • Priorytet: 2. Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski (dotyczy wyłącznie ZIT);
 • Priorytet: 3. Fundusze europejskie dla zrównoważonej mobilności miejskiej w Wielkopolsce (dotyczy wyłącznie ZIT);
 • Priorytet: 6. Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+) (część);
 • Priorytet: 7. Fundusze europejskie na wielkopolskie inicjatywy lokalne;
 • Priorytet: 8. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFRR);
 • Priorytet: 9. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFS+);
 • Priorytet: 10. Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej (część);
 • Priorytet: 11. Pomoc techniczna (EFRR);
 • Priorytet: 12. Pomoc techniczna (EFS+);
 • Priorytet: 13. Pomoc techniczna (FST).

Uwagi do dokumentacji należy zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną na formularzu zgłaszania uwag (poniżej) na adres: wrpo2021-2027@wielkopolskie.pl w terminie do 2 lutego 2023 roku.

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu FEW 2021-2027 cz. II (3.5 MB)

formularz zglaszania uwag SZOP (12 KB)

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Pile

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

 

Sprawdź, Twój głos ma znaczenie!

Newsletter klientów WARP