Nie bój się zdalnych szkoleń! Bur wprowadza standard usług zdalnego uczenia się.

Przyzwyczailiśmy się już do świata, w którym wiele spraw trzeba przenieść do świata wirtualnego. Zdalna nauka stała się faktem. Nie dziwi zatem fakt, że coraz więcej ofert usług rozwojowych w BUR  to szkolenia niestacjonarne. W ubiegłym roku stanowiły one już 1/3 wszystkich usług. Jest to niewątpliwie skutek uboczny pandemii i upowszechnienia nowych technologii. Ponad roczna praktyka pokazała, że nauka zdalna może być równie efektywna jak stacjonarna.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wprowadziła Standard Usług Zdalnego Uczenia się, aby oferować najwyższej jakości usługi zdalne w BUR. Głównym celem Standardu jest zapewnienie wysokiej jakości usług rozwojowych realizowanych zdalnie i może stanowić przewodnik dla dostawców i odbiorców usług rozwojowych, a także dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie i finansowanie rozwoju/uczenia się. SUZ składa się z trzech części: relacje z klientem, projektowanie zdalnej usługi rozwojowej i jej realizacja. Zawierają one 14 standardów szczegółowo opisujących wymagane działania firm szkoleniowych wraz z efektami tych działań dla klientów.

Standard nie wprowadza dodatkowych warunków do spełnienia, tylko doprecyzowuje, co te warunki oznaczają dla usług zdalnych.

Więcej na temat Bazy Usług Rozwojowych na stronie: http://www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
pila.fe@wielkopolskie.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Newsletter klientów WARP