Pozyskaj indywidualnego coacha innowacji i rozwiń swoją firmę!

Chcesz unowocześnić swoją firmę, produkt lub usługę, ale nie masz konkretnego pomysłu na innowację?

Nie musisz mieć! Bezpłatni eksperci, tzw. coachowie innowacji – pomogą go wypracować. Skorzystać z usługi STEP – Innovation Coach. Wystarczy, wypełnić prosty formularz.

Innovation Coach skierowany jest do tych przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić działalność badawczo-rozwojową, inwestować w innowacje oraz korzystać ze wsparcia z Funduszy Europejskich, ale mają niewielkie lub nie mają wcale doświadczeń w tym obszarze.

Jak to działa?

Krok 1: Rejestracja przedsiębiorstwa na www.innovationcoach.pl. Następnie konsultant skontaktuje się, aby ustalić poziom zaawansowania w pozyskiwaniu środków z UE oraz realizacji prac  B+R+I. Tym razem im mniejsze doświadczenie w tym zakresie tym lepiej!

Krok 2: Zostaje przydzielony ekspert z bazy coachów prowadzonej przez Centrum Projektów Badawczych UE.

Krok 3: Coach wspólnie z przedsiębiorcą oceni potencjał przedsiębiorstwa, możliwości i zasoby w zakresie podjęcia działalności B+R+I, uwzgledniającą czynniki wewnątrz przedsiębiorstwa oraz w jego otoczeniu.

Krok 4: Coach przedstawi Rekomendacje dla Przedsiębiorstwa zawierające kierunki i ścieżki wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie oraz wskazujące możliwości pozyskania środków na innowacje z Unii Europejskiej.

Więcej informacji: https://www.innovationcoach.pl/

Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN – Centrum Projektów Badawczych Unii Europejskiej (CPB UE)

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
pila.fe@wielkopolskie.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Newsletter klientów WARP