Przedsiębiorco! Poznaj „Systemic Age Management”!

Program zbudowany został dzięki doświadczeniu partnerów projektu z Niemiec, Litwy oraz polskich i opiera się na najlepszych praktykach zarządzania, coachingu, psychologii, neuroaktywizacji z Europy.

 

SAM to innowacyjny, kompleksowy program przygotowujący kadrę zarządzającą przedsiębiorstwami z sektora MŚP do zarządzania wiekiem i różnorodnością w firmie.

Projekt „Systemic Age Management” nr POWR.04.03.00-00-0029/20 realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY.

 

CEL PROJEKTU

Projekt wdraża strategiczne rozwiązania na rzecz utrzymania aktywności zawodowej pracowników
w wieku przedemerytalnym i emerytalnym w Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstwach (MMŚP).

Intensywnie zmieniający się rynek pracy, na którym poruszają się przedstawiciele różnych pokoleń wpływa bezpośrednio na efektywność i skuteczność działania przedsiębiorstw.

W ramach projektu będzie przekazywana konkretna wiedza i umiejętności pozwalające na odpowiednie zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwach. Należy podkreślić, że zarządzanie wiekiem oparte na najlepszych praktykach i doświadczeniach gwarantuje szansę zdrowego rozwoju firmy oraz podnosi jej odporności na zmiany.

DO KOGO JEST SKIEROWANY PROJEKT?

 • przedsiębiorców prowadzących mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • kadry menedżerskiej MMŚP oraz osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki HR pracujących w działach HR w MMŚP,
 • pracowników w wieku przedemerytalnym pracujących w sektorze MMŚP
  *(kobiety w wieku 55+ oraz mężczyzn w wieku 60+),
 • do projektu zapraszamy przedstawicieli z sektora przetwórstwa przemysłowego,
  handlu i usług.

KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY:

 • Intensywny program szkoleniowy z zakresu zarządzania zasobami ludzkim w przedsiębiorstwie.
 • Możliwość Networkingu i wymiany wiedzy w grupach międzysektorowych.
 • Zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, specjalistów, praktyków oraz trenerów wspierających rozwój przedsiębiorstw.
 • Wiedza na temat strategii zarządzania wiekiem oraz różnorodnością, praca na prawdziwych przypadkach.
 • Łącznie 120h szkoleń dla kadry zarządzającej oraz do 80h szkoleń dla pracowników w wieku przedemerytalnym.
 • Uczestnicy otrzymują certyfikaty oraz dostęp do materiałów szkoleniowych, w tym 8 filmów instruktażowych.

PROGRAM SZKOLEŃ I WARSZTATÓW

ONBOARDING – wypracowanie strategii umożliwiających wdrażanie i utrzymanie pracowników 55+ w firmie.

RESKIILING – wypracowanie strategii umożliwiających wykorzystanie potencjału pracowników 55+, adaptację do zmian, przesunięcia między stanowiskami, zmianę stanowiska pracy adekwatnie do możliwości pracownika i potrzeb firmy.

MENTORING I PLANOWANIE SUKCJESJI – tworzenie strategicznych partnerstw mentoringowych między pracownikami w różnym wieku.

ELASTYCZNE FORMY PRACY– opracowanie metod i narzędzi organizacji pracy w tym pracy zdalnej dostosowanej do pracowników 55+.

ERGONOMIA MIEJSCA PRACY – metody projektowania zmian na stanowisku pracy, bardziej dostosowanych do potrzeb pracowników 55+.

PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA – opracowanie programów profilaktyki zdrowotnej
w uwzględnieniem potrzeb pracowników 55+ w tym zakresie.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!
Ilość miejsc w projekcie z pełnym dofinansowaniem ograniczona do 40 przedsiębiorstw z całej Polski.

 

KONTAKT:

sam@fundacja-spoleczna.pl

577 666 148 oraz 601 624 209

Więcej informacji na stronie www projektu:

https://fundacja-spoleczna.pl/projekty/systemic-age-management/

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
pila.fe@wielkopolskie.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu
tel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372
e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.pl
kalisz.fe@wielkopolskie.pl
gg 74500063
skype infoue-kalisz

 

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

 

Newsletter klientów WARP