Weź udział w konsultacjach społecznych projektu programu fundusze europejskie dla wielkopolski na lata 2021-2027!

Jeszcze do 5 listopada trwają konsultacje społeczne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-27.

Treść projektu Programu znajduje się pod podanym linkiem:
https://wrpo.wielkopolskie.pl//Projekt_programu_Fundusze_Europejskie_dla_Wielkopolski_na_lata_2021-2027

W ramach konsultacji istnieje możliwość zapoznania się z treścią dokumentów oraz wyrażenia opinii do projektu FEW 2021+ i Prognozy oddziaływania na środowisko projektu FEW 2021+ (dokumenty do pobrania na końcu tekstu).

Konsultacje przeprowadza się w celu pozyskania uwag i wniosków od jednostek samorządu terytorialnego oraz szeroko rozumianych partnerów społecznych, gospodarczych, organizacji pozarządowych i mieszkańców województwa wielkopolskiego do projektu FEW 2021+.

Uwagi i wnioski do projektu FEW 2021+ mogą być wnoszone drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza uwag dostępnego pod linkiem: https://wrpo.wielkopolskie.pl/ankiety/24

Opinie, uwagi i wnioski zgłoszone po 5 listopada 2021r. nie będą rozpatrywane.

W terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji zostanie opublikowane sprawozdanie dotyczące wyników konsultacji oraz pisemne podsumowanie wraz z uzasadnieniem zawierającym informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i w jakim zakresie zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
pila.fe@wielkopolskie.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Newsletter klientów WARP