Polityka spójności Unii Europejskiej

16 grudnia 2021 r. odbyła się konferencja on-line pt. „Polityka Spójności Unii Europejskiej” pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka.

Współorganizatorami konferencji obok Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o były: Uniwersytet Ekonomiczny W Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Wielkopolski Fundusz Rozwoju oraz Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.

Podczas Konferencji swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się wybitni eksperci i specjaliści z takich uczelni jak: Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uczelnia Korczaka w Warszawie czy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tematem ożywionej dyskusji był istotny wpływ Unii Europejskiej i polityki spójności na rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce oraz Wielkopolsce. Uczestnicy Konferencji wskazywali na duże znaczenie członkostwa Polski w Unii Europejskiej odnosząc się równocześnie do sytuacji przed wejściem Polski do UE.

Podczas Konferencji podejmowano zagadnienia: finansowe, gospodarcze i społeczno-polityczne. Omówiono m. in.: genezę i rozwój polityki spójności, wpływ Funduszy Europejskich na rozwój regionów i wzrost polskiej gospodarki, terytorializację oraz innowacyjność w polityce spójności, jej rolę we wsparciu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, a także rekomendacje dla polityki rozwoju regionów oraz wyzwania dla polskiej polityki spójności w perspektywie finansowej 2021-2027.

Spójność gospodarcza i społeczna ma zadanie zmniejszać dysproporcje miedzy regionami oraz przeciwdziałać zacofaniu regionów, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji. Jak podkreślił Krzysztof Urbaniak – Prezes WARP – „ polityka spójności ma dodatkowo promować bardziej zbilansowany i zrównoważony rozwój terytorialny, a tym samym zyskać szerszy zakres działania niż tylko polityka regionalna.” Wskazał również, iż polityka spójności to główna polityka inwestycyjna Unii Europejskiej, która przyczyniła się w całej Europie do realizacji tysięcy projektów realizowanych ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.

Na zakończenie Krzysztof Urbaniak wyraził nadzieję na kontynuację organizacji spotkań na temat Funduszy Europejskich, Przedsiębiorczości oraz Unii Europejskiej.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji z Konferencji:
Polityka spójności Unii Europejskiej cz. 1
Polityka spójności Unii Europejskiej cz. 2

 

 

 WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN