Dokumenty – wzory do pobrania

Złóż wniosek

 

 

Kwestionariusz osobowy – województwo kujawsko-pomorskie (wersja docx)

Kwestionariusz osobowy – województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf)

 

 

Kwestionariusz osobowy  poręczyciela – województwo kujawsko-pomorskie (wersja docx)

Kwestionariusz osobowy poręczyciela – województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf)

 

 

Informacja dotycząca inwestycji – województwo kujawsko-pomorskie (wersja docx)

Informacja dotycząca inwestycji – województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf)

 

Zaświadczenie o zatrudnieniu – województwo kujawsko-pomorskie (wersja docx)

Zaświadczenie o zatrudnieniu – województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf)

 

 

Informacja księgowa – województwo kujawsko-pomorskie (wersja docx)

Informacja księgowa – województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf)

 

 

Oświadczenie przedsiębiorców o posiadanych rachunkach i zobowiązaniach – województwo kujawsko-pomorskie (wersja docx)

Oświadczenie przedsiębiorców o posiadanych rachunkach i zobowiązaniach – województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf)

 

 

Oświadczenie spółki prawa handlowego o posiadanych rachunkach i zobowiązaniach – województwo kujawsko-pomorskie (wersja docx)

Oświadczenie spółki prawa handlowego o posiadanych rachunkach i zobowiązaniach – województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf)

 

 

Oświadczenie osoby fizycznej o posiadanej nieruchomości – województwo kujawsko-pomorskie (wersja docx)

Oświadczenie osoby fizycznej o posiadanej nieruchomości – województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf)

 

 

Oświadczenie spółki o posiadanej nieruchomości – województwo kujawsko-pomorskie (wersja doc)

Oświadczenie spółki o posiadanej nieruchomości – województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf)

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – województwo kujawsko-pomorskie (wersja docx)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf)

 

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – województwo kujawsko-pomorskie (wersja xlsx)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf)

 

 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP – województwo kujawsko-pomorskie (wersja docx)

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP – województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf)

 

 

Załącznik A do oświadczenia – województwo kujawsko-pomorskie (wersja docx)

Załącznik A do oświadczenia – województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf)

 

 

Załącznik B do oświadczenia – województwo kujawsko-pomorskie (wersja docx)

Załącznik B do oświadczenia – województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf)

 

 

Załącznik C do oświadczenia – województwo kujawsko-pomorskie (wersja docx)

Załącznik C do oświadczenia – województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf)

 

 

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – województwo kujawsko-pomorskie (wersja docx)

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf)

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN