Program COSME – na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw

 

Promowanie dostępu do finansowania oraz wspieranie przedsiębiorczości, w tym tworzenia nowych przedsiębiorstw, to zasadnicze punkty nowego programu wsparcia finansowego przedstawionego przez Komisję Europejską. Dysponujący środkami w wysokości 2,5 mld euro na lata 2014-2020 Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (program COSME) stanowi instrument finansowania, który w dużym zakresie kontynuuje działania objęte obecnym Programem Konkurencyjność i Innowacje (CIP).

 

 

Nowy program skierowany jest zwłaszcza do: 1) przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich (MŚP), które skorzystają z łatwiejszego dostępu do finansowania swojej działalności gospodarczej, 2) obywateli, którzy chcą pracować na własny rachunek i mają problemy związane z założeniem lub prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, 3) władz państw członkowskich, które uzyskają lepsze wsparcie dla działań zmierzających do opracowania i realizacji skutecznych reform polityki.

 

Kontekst

 

Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw skoncentruje się na instrumentach finansowych oraz wspieraniu internacjonalizacji przedsiębiorstw. Zostanie on uproszczony, dzięki czemu małym przedsiębiorstwom będzie łatwiej z niego skorzystać. Cele ogólne programu to:

1. Poprawa dostępności finansowania dla MŚP w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych: po pierwsze, instrument kapitałowy przeznaczony na inwestycje znajdujące się na etapie wzrostu zapewni MŚP zwrotne finansowanie na warunkach komercyjnych, głównie w formie kapitału wysokiego ryzyka i przy udziale pośredników finansowych. Po drugie, instrument dłużny zapewni MŚP bezpośrednie lub inne rozwiązania dotyczące podziału ryzyka uzgodnione pośrednikami finansowymi w celu pokrycia kredytów.


2. Poprawa dostępu do rynków wewnątrz Unii i poza nią: za pośrednictwem sieci Enterprise Europe Network świadczone będą usługi wsparcia przedsiębiorstw ukierunkowane na wzrost, w celu ułatwienia im ekspansji na jednolitym rynku. Program ten zapewni też wsparcie dla MŚP poza granicami UE. Przewidziano również wsparcie międzynarodowej współpracy przemysłowej, zwłaszcza w zakresie ograniczenia różnic w otoczeniu regulacyjnym i biznesowym między UE a jej głównymi partnerami handlowymi.


3. Promowanie przedsiębiorczości: Działania obejmą rozwój umiejętności i postaw sprzyjających przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród nowych przedsiębiorców, ludzi młodych i kobiet.

Przewiduje się, że rocznie program pomoże 39 tys. firm stworzyć lub zachować 29,5 tys. miejsc pracy oraz wprowadzić na rynek 900 nowych produktów, usług lub procesów. Przedsiębiorcy, szczególnie zamierzający rozpocząć działalność transgraniczną, zyskają łatwiejszy dostęp do kredytów. Na dodatkowe kredyty i inwestycje europejskich przedsiębiorstw przeznaczono 3,5 mld euro. Pula środków finansowych na wdrożenie programu wynosi 2,5 mld euro, z czego 1,4 mld euro zostanie przeznaczone na instrumenty finansowe. Pozostała część środków zostanie wykorzystana na finansowanie sieci Enterprise Europe Network, międzynarodowej współpracy przemysłowej oraz na kształcenie w zakresie przedsiębiorczości.

 

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm .WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

05 czerwca 2022

PIFE na festynie z okazji Dnia Dziecka.

5 czerwca br. konsultanci Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kaliszu będą obecni na festynie z okazji Dnia Dziecka nad Zalewem Pokrzywnickim. To doskonała okazja aby dowiedzieć się więcej o możliwościach jakie dają fundusze unijne. Wydarzenie organizowane jest pod patronatem Prezydenta Miasta Kalisza, a jego współorganizatorami są Komenda Miejska Policji w Kaliszu, Miasto i Gmina Opatówek oraz Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu. W programie przewidziano mnóstwo atrakcji dla dzieci, m.in. animacje prowadzone przez profesjonalistów, występy wokalne i taneczne dzieci, pokazy komandosów, sprzętu ratowniczego, psów ratowniczych, jak również pokazy służb mundurowych. W trakcie trwania imprezy dostępne będą stoiska z regionalnymi przysmakami, stoiska ze sprzętem służb mundurowych. Dla najmłodszych przewidziane są dodatkowe atrakcjie: kolejka, dmuchane zjeżdżalnie i zamki.Podczas Dnia Dziecka Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska organizuje bezpłatne badania videodermatoskopem w wieku 50-64 lata w ramach programu "Stop! Czerniak" oraz badania krwi wykrywania wirusa HBV i HCV w ramach programu "Wystarczy Kropla". Będzie można także zarejestrować się do darmowych szczepień przeciwko WZW typu B oraz bezpłatnie zbadać poziom glukozy. Przy okazji wydarzenia będzie realizowany temat profilaktyki antynarkotykowej i antyalkoholowej oraz promowanie zdrowego i aktywnego sposobu życia. Wszystkie atrakcje są bezpłatne. Serdecznie zapraszamy!      
29 czerwca 2022

Webinarium pt.”Fundusz Dostępność Plus -sprawdź warunki pożyczek i skorzystaj.”

Reprezentujesz sektor publiczny, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i TBS-y, podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki oraz instytucje kultury? Chcesz skorzystać ze wsparcia z funduszy? Dołącz do bezpłatnego webinarium! Celem webinarium będzie przedstawienie informacji o wsparciu w formie pożyczek w dostosowaniu wielorodzinnych budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej oraz budynków zamieszkania zbiorowego do potrzeb osób mających ograniczenia w mobilności czy percepcji. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. „Fundusz Dostępność Plus – sprawdź warunki pożyczek i skorzystaj”. Webinarium odbędzie się w środę, 29 czerwca 2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00 na platformie online Zoom. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 27.06.2022 do godziny 12:00. Formularz znajduje się poniżej informacji o webinarium. W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online. Link zostanie przesłany po zakończeniu zapisów na webinarium.   Organizator:Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl Załączniki:Program spotkania   W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania. Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia na webinarium przyjmowane były do 27 czerwca 2022 r. do godz. 12.00.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN