Spotkanie informacyjne dla gmin – 11.02.2010 r.

Punkt Konsultacyjny w Pile, prowadzony przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., serdecznie zaprasza pracowników urzędów miast i gmin z powiatu pilskiego i złotowskiego do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Punkt Konsultacyjny w Pile – bezpłatne usługi informacyjne świadczone w ramach Krajowego Systemu Usług”.

 

Spotkanie ma na celu ułatwienie dostępu do informacji osobom i podmiotom zainteresowanym pozyskaniem środków finansowych z funduszy unijnych na lata 2007-2013 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości poprzez upowszechnienie na terenie gmin powiatów pilskiego i złotowskiego wiedzy o możliwości skorzystania z bezpłatnych usług informacyjnych udzielanych przez Punkt Konsultacyjny.

 

Podczas spotkania zaprezentowana zostanie oferta Punktu Konsultacyjnego, a także wybrane działania i terminy składania wniosków o wsparcie w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 zarówno dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, jak również dla przedsiębiorców.

Gościnnie w spotkaniu udział wezmą i przedstawią swoje projekty wybrane instytucje, realizujące na terenie powiatu pilskiego przedsięwzięcia w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

 

Spotkanie kierowane jest do pracowników Urzędu, którzy mają bezpośredni kontakt z osobami zainteresowanymi pozyskiwaniem funduszy unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak również na rozwój firmy. Mogą to być m.in.  pracownicy odpowiedzialni za promocję Gminy lub pracownicy działu ewidencji działalności gospodarczej Urzędu.

 

TERMIN: 11 luty 2010 r., godz. 10.00-12.00

MIEJSCE: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Oddział w Pile, ul. Grunwaldzka 2, sala konferencyjna nr 1 (parter)

 

 

W celu zgłoszenia się na ww. spotkanie, należy wypełnić  Formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 9.02.2010 r. Formularz można składać osobiście w siedzibie Oddziału WARP Sp. z o.o. w Pile,  wysyłać faksem pod numer telefonu (067) 214 27 28 lub na adres e-mail: pk-pila@warp.org.pl
W razie pytań prosimy o kontakt z p. Lucyną Bęben pod numerem telefonu: (067) 349 13 15.
 

DO POBRANIA:

PROGRAM SPOTKANIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYWRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

23 czerwca 2022

Webinarium pt. „Innovation Coach – wsparcie firm w rozpoczęciu działalności B+R”.

Informujemy, że webinarium pt. „Innovation Coach - wsparcie firm w rozpoczęciu działalności B+R” zostało odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora. Jesteś przedsiębiorcą, który chce rozpocząć działalność B+R? Chcesz otrzymać możliwość rozwoju swojej firmy? Dołącz do bezpłatnego webinarium! Celem webinarium będzie przedstawienie możliwości w ramach drugiej ścieżki instrumentu STEP, realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Centrum Projektów Badawczych Unii Europejskiej IPPT PAN. Podczas tzw. coachingu innowacji przedsiębiorca otrzymuje bezpłatne wsparcie w formie analizy potencjału i potrzeb przedsiębiorstwa wykonanej przez eksperta branżowego, praktyczny plan działania w zakresie wprowadzania innowacji w firmie, a także wskazówki dotyczące możliwych źródeł dofinansowania w ramach funduszy europejskich. W webinarium weźmie udział Pani Marika Kowalska – Centrum Projektów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN. Grupa docelowa: Webinarium skierowane jest do firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na webinarium pt. „Innovation Coach - wsparcie firm w rozpoczęciu działalności B+R” Webinarium odbędzie się w czwartek 23 czerwca 2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00  online na platformie Zoom. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 21 czerwca do godziny 12.00. Formularz znajduje się poniżej informacji o webinarium. W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online. Organizator:Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu prowadzony przez WARP Sp. z o.o.ul. Zacisze 2, 62-800 Kalisz tel. 61 65 06 371, 61 65 06 372e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.pl Załączniki:Program spotkania W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.                 

Rozwój zawodowy pracowników oraz sprawne rozwiązywanie sporów gospodarczych –relacja ze spotkania.

31 maja br. w Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu, odbyło się spotkanie biznesowe dotyczące rozwoju zawodowego pracowników. Wydarzenie otworzyli Wojciech Kruk, prezydent WIPH oraz Krzysztof Urbaniak, Prezes Zarządu Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Chcę podziękować za bardzo dobrą współpracę z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową na rzecz przedsiębiorców z naszego województwa.- w swojej wypowiedzi, Prezes WARP podkreślił także ponad 18-letnie doświadczenie spółki we wsparciu sektora MŚP. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się w jaki sposób pozyskać dofinansowanie do szkoleń i kursów. Jednym z prelegentów była Anna Nadstawska, kierownik zespołu Usług Rozwojowych WARP, która przedstawiła możliwości płynące z dofinansowania do szkoleń zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Głównym celem projektu "Usługi rozwojowe szansą na sukces"  jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców z Poznania, z sektora MŚP oraz ich pracowników, w szczególności w branżach strategicznych dla regionu tzw. smart specialisation,  osób w wieku 50 lat więcej oraz o niskich kwalifikacjach. – podkreśliła Anna Nadstawska. Poznaliśmy szczegóły dotyczące naboru do projektu oraz zasady funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych. Mieliśmy także okazję posłuchać niezwykle ciekawego case study Wiceprezydenta WIPH, Tomasza Działyńskiego dzielącego się spostrzeżeniami związanymi z niwelowaniem sporów gospodarczych poprzez arbitraż. Ogrom wiedzy oraz możliwość zadawania pytań sprawiły, że uczestnicy spotkania otrzymali niezbędną wiedzę, która ma szansę przyczynić się do rozwoju kolejnych firm i pracowników z Wielkopolski.  

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN