1

Spotkanie z Przedsiębiorcami w Koninie.

10 czerwca 2022 r. Członek  Zarządu WARP Sp. z o.o. spotkał się z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Konińskiej Izbie Gospodarczej oraz Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie.

Spotkanie dotyczyło przedstawienia możliwości wsparcia dla przedsiębiorców w województwie wielkopolskim.
Teodor Stępa przybliżył aktualne i planowane projekty dla przedsiębiorców w ramach Funduszy Europejskich. W swym wystąpieniu podkreślił rolę Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, jako głównego źródła nieodpłatnych informacji, dotyczących realizowanych programów unijnych skierowanych do przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć lub rozwinąć swoja działalność.

 

 

JF