Szkolenia dla pracowników administracji publicznej

 

 

Szkolenia dla pracowników administracji publicznej

 

 

Do końca 2013 roku Krajowa Izba Gospodarcza przewiduje organizację bezpłatnych szkoleń dla urzędników administracji publicznej na temat procedur administracyjnych realizowanych drogą elektroniczną oraz nowych zasad rejestracji i obsługi przedsiębiorców.

 

Szkolenia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Liderem Projektu jest Ministerstwo Gospodarki, a partnerami: Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Krajowa Izba Gospodarcza.

 

 

Szkolenia odbędą się w Warszawie, Sopocie, Katowicach, Wrocławiu, Białymstoku oraz województwach: małopolskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, lubuskim oraz lubelskim.

 

 

 

 

Głównym celem szkoleń UEPA jest zapoznanie kadry administracji oraz sądów z nowymi zasadami rejestracji działalności gospodarczej i funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Pojedynczego Punktu Kontaktowego (PPK), jak również podniesienie kwalifikacji w posługiwaniu się formularzami elektronicznymi oraz elektronicznymi formami uwierzytelniania. Szkolenie pozwala także na zdobycie wiedzy dotyczącej wypełnienia obowiązków, jakie nakłada na organy właściwe Dyrektywa Usługowa, ustawa o świadczeniu usług na terytorium RP oraz ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Zakres tematyczny obejmuje również następujące zagadnienia:

  • podpis elektroniczny, podpis kwalifikowany, pieczęć elektroniczna,
  • działania i realizacja Punktu Kontaktowego,
  • ePUAP, Profil Zaufany,
  • wybrane procedury realizowane elektronicznie,
  • CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz SAGED (System Automatyzacji Gminnej Ewidencji Działalności Gospodarczej).

 

 

Łącznie cały program szkoleniowy będzie realizowany przez 3 dni robocze, w dni powszednie. Przez cały czas trwania Projektu UEPA jego uczestnicy będą mogli utrwalić zdobytą wiedzę poprzez szkolenia e-learningowe, realizowane przez ILiM.

 

 

 

Rejestracja na szkolenia poprzez portal eu-go.gov.pl

 

 

Informacji na temat szkoleń udziela p. Irena Windyga z Zespołu Szkoleń UEPA w Krajowej Izbie Gospodarczej:

E-mail: iwindyga@kig.pl

Telefon: 22 630 97 38 (dni powszednie, w godzinach 9-14)

Pytania na temat szkoleń można także zadać poprzez Help Desk (Centrum Pomocy) portalu www.eu-go.gov.pl.

 WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN