Szkolny Dzień Przedsiębiorczości.

28 maja 2021 r. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o  wzięła udział w Szkolnym Dniu Przedsiębiorczości organizowanym przez Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Mieszko” w Poznaniu.

Podczas spotkania przedstawiciele WARP przeprowadzili prelekcję na temat świadczenia pomocy małym przedsiębiorcom z obszaru Wielkopolski w rozwoju ich aktywności gospodarczej w zakresie: form udzielania pożyczek, prowadzenia kursów i szkoleń, pozyskiwania i przydzielania dotacji oraz korzystania z Funduszy Europejskich.

Przedstawiono wpływ dofinansowania do rozpoczęcia działalności na przeżywalność nowopowstałych przedsiębiorstw w pierwszych 2 latach funkcjonowania, a także sposób udzielania dofinansowania w projektach finansowanych w ramach WRPO 2014+.

– Bez wątpienia wystąpienie dla młodzieży z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego „Mieszko” przyniosło nam wiele satysfakcji. – podkreśla kierownik Zespołu Wsparcia Inwestycji Działu Koordynacji Projektów Pani Marta Juszczak – Cieszy nas, że tak wielu młodych ludzi myśli w przedsiębiorczy sposób o swojej przyszłości.

W trakcie prelekcji zaprezentowano również aktualne projekty prowadzone w WARP Sp. z o.o., w tym:

Przedmiotem prezentacji było również omówienie wsparcia dla osób młodych – w tym dofinansowanie z Działania 1.1 POWER oraz pożyczka “Wsparcie na stracie” z BGK.
Na zakończenie wystąpienia zaprezentowano możliwości pozyskania niskooprocentowanych pożyczek – również na start, takich jak Pożyczka Płynnościowa, Mała Pożyczka Inwestycyjna oraz Pożyczka Inwestycyjna.

W ramach 2 godzinnej prelekcji nasi specjaliści omówili zasady dotyczące zakładania działalności, uwzględniając zagadnienia organizacyjne, prawne jak i finansowe.

Dziękujemy za zaproszenie!WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,