Usługi Rozwojowe Szansą na Sukces – zamknięcie naboru.

Szanowni Państwo,
informujemy, że nabór do projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces został zamknięty.  Złożona została zaplanowana do przyjęcia ilość uczestników.

 

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej w zakresie ewentualnego nowego naboru.