V Dyżur Ekspertów w Pile.

Przyjdź na spotkanie i odwiedź stoisko WARP – z przyjemnością udzielimy informacji i odpowiemy na nurtujące pytania.

Prowadzisz firmę lub ją otwierasz?
Szukasz wsparcia finansowego ze środków unijnych?

12 czerwca podpowiadamy w Pile!

Dyżury Ekspertów adresowane są do przedstawicieli sektora mikro-małych-średnich przedsiębiorstw i stanowią okazję do skorzystania z indywidualnych konsultacji oraz porad świadczonych przez specjalistów w zakresie m.in.: wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw, procesu obsługi inwestycji czy korzyści z prowadzenia działalności w specjalnej strefie ekonomicznej.

Miejsce:
Inwest-Park w Pile,
ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła

Godziny: 10:00 – 14:00

W trakcie trwania dyżuru będzie można skorzystać z indywidualnych konsultacji u pracowników m.in:
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. – w zakresie korzyści z funkcjonowania i działania w strefie ekonomicznej,
Urzędu Miasta Piła – w zakresie procesu obsługi inwestora,
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w zakresie pozyskania informacji w wygodnych rozwiązań dla biznesu,
Urzędu Skarbowego – w zakresie wygodnych rozwiązań dla biznesu,
Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o. – w zakresie informacji o możliwościach finansowania przedsięwzięć ze środków unijnych oraz pozadotacyjnych form wsparcia.

 

Agenda_-_V_Dyżur_Ekspertów-1WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

Pierwszy nabór wniosków w ramach WRPO.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny wystartował!Pierwszy konkurs - Edukacja przedszkolna.W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące typy projektów:Projekty zwiększające dostępność do dobrej jakości edukacji przedszkolnej (w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami): 1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej (pod określonymi w Regulaminie konkursu warunkami) polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w tym dostosowanie pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego) i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy, 2. rozszerzanie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą), a także w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej, w tym szkolenia/warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1), 3. wsparcie w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1). Wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanychOgólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 36 210 400 zł.Minimalny wkład własny wynosi 15%Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 zł Informacje o naborze:Wniosek należy wypełnić on-line i złożyć w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) dostępnym pod adresem lsi.wielkopolskie.pl. Wnioski o dofinansowanie projektów w wersji elektronicznej można wysyłaćod dnia 30.06.2015 r. od godziny 0.00 do dnia 13.07.2015 r. do godziny 15.30 Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznejprzedmiotowego wniosk od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 w siedzibie urzędu lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską na adres:Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Sekretariat DEFS (3 piętro), ul. Szyperska 14, 61 - 754 Poznań, Więcej informacji i dokumentacja: wrpo.wielkopolskie.pl O szczegóły zapytaj w Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich prowadzonych przez WARP w Pile lub Nowym Tomyślu. 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN