Kontakt z Punktami Konsultacyjnymi

Kontakt z Punktami Konsultacyjnymi

 

Zapraszamy do kontaktu z jednym z dwóch Punktów Kosultacyjnych – w Pile  lub Lesznie!

Pracownicy Punktów świadczą usługi na terenie całego województwa.

 

PK  w Pile:
ul. Grunwaldzka 2, 64 – 920 Piła
+48 61 656 35 00
e-mail: pk-pila@warp.org.pl
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

 

Z usług Punktu Konsultacyjnego  można skorzystać na jeden z poniższych sposobów:
• bezpośrednio – podczas wizyty w Punkcie Konsultacyjnym  lub podczas dyżuru konsultanta
• telefonicznie – pod numerem +48 61 656 35 00
• elektronicznie – zadając pytanie poprzez wypełnienie Formularza Zapytania na stronie.

 

Zapraszamy także na dyżury konsultantów świadczone w następujących lokalizacjach:

Poznań: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o., ul. Piekary 19, X piętro (szczegóły pod numerem telefonu +48 61 656 35 00)

 
PK  w Lesznie:
Pl. Kościuszki 4 lok. 27 i 28, 64 – 100 Leszno
+48 61 656 35 00
e-mail: pk-leszno@warp.org.pl
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

 

Z usług Punktu Konsultacyjnego można skorzystać na jeden z poniższych sposobów:
• bezpośrednio – podczas wizyty w Punkcie Konsultacyjnym  lub podczas dyżuru konsultanta
• telefonicznie – pod numerem +48 61 656 35 00
• elektronicznie – zadając pytanie poprzez wypełnienie Formularza Zapytania na stronie.

 

Zapraszamy także na dyżury konsultantów świadczone w następujących lokalizacjach:

Poznań: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o., ul. Piekary 19, X piętro (szczegóły pod numerem telefonu +48 61 656 35 00)

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN